Szegedi Közéleti Kávéházi Alapítvány
2020. augusztusi programja

és szemezgetés más szegedi kulturális és tudományos programokból

Köszönettel tartozunk azoknak, akik a személyi jövedelemadójuk
1%-át a Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítványnak
(6726 Szeged, Szövetség u. 35.) ajánlották fel.
A befolyt összeget a Kávéház működésére fordítottuk.
Bízunk abban, hogy a támogatásukra idén is számíthatunk.
Adószámunk: 18457737-1-06

Számlaszám: Közéleti Kávéház Alapítvány, K&H 10402805-28017923-00000000


Gróf Batthyány Lajos

„Nézzétek magyarok, büszkén e hős alakot!”
Feje márványból, teste bazaltból faragott.
Míg a hófehér szín a lélek tisztasága,
Szürke az erő, és a halál tükörmása.

Batthyány alakjában jelleme látható,
A kövekbe zárt lélek, merészen átható.
Becsület és az erkölcs volt létének része.
Pedig nem volt gondtalan gyermekkori éve.

Ötéves sem volt, amikor meghalt az apja.
Összes vagyonát egyedül ő-reá hagyta.
Az elvált anyja ebből az örökségből élt.
Míg az ifjú hitte, benne nincs ily gonosz vér!

Felnőttként életútja igen változatos!
Cukorgyárat építet, és mindent mi hasznos.
A szabadelvű ellenzék vezéralakja.
Ferdinánd honunk kormányfőjének akarta.

Ő lett hazánk első felelős minisztere.
A Magyar Nemzetőrségnek megteremtője.
Katonaként érezte mily’ fontos a haza.
A kül-és belbiztonság sem legyen majd laza!

Forradalmi múltját jogsértően bírálták!
Tevékenysége miatt halálát kívánták.
Akasztás helyett sűrű golyózápor várt rá:-
Így szól ő:- „Éljen a haza, rajta vadászok!”
Reád fenn a Mennyben a jó Isten vigyázzon!

 

Hajdrik József

Gróf Batthyány Lajos (1807-1849) mellszobrát születésének 200. évfordulóján, 2007. október 6–án az Aradi Vértanúk és az Ő vértanúsága napján avatták fel a Dóm téri Nemzeti Emlékcsarnokban.  Az 5/4-es életnagyságban készült alkotást fehér márványból és fekete bazaltból készítette Kalmár Márton szobrászművész. Tóth Attila Szeged szobrai című könyvében (2. javított kiadás, 2017.) így fogalmaz: „Árnyalt jellemrajzzal formált hiteles ábrázolású portré. Batthyány alakja erkölcsöt, keménységet, lelki tartást sugároz, méltósággal idézi föl a mártír miniszterelnök emlékét.” A szegedi születésű és városunk több illusztris helyét szobrokkal díszítő Kalmár Mártonnak „modellül” Barabás Miklós rajza és festménye szolgálhatott, melyek hűen tükrözik Batthyány Lajos szigorú tekintetét, határozottságát, s ezt még inkább kiemeli a két anyag (márvány-bazalt) színkontrasztja. 
Batthyány Lajos rövid élete (42 évet élt) változatos, mozgalmas, fordulatokban gazdag volt. Jogi tanulmányok, katonai pálya után már 1839-40-ben a pozsonyi országgyűlésen a főrendiház ellenzéki csoportjában találjuk. Előbb Széchenyi István gazdaságpolitikájának támogatója, felkarolója; maga is bekapcsolódott a lótenyésztés, lóversenyzés, selyemhernyó-tenyésztés programba, cukorgyárat alapított. Pestre költözése után (1845) az ellenzék központi választmánya elnökének választották. A március 15-i események után V. Ferdinánd őt bízta meg az elő magyar minisztérium megalakításával. Megbízatásáról a kialakult körülmények miatt október 2-án mondott le. Sikertelen diplomáciai próbálkozások után 1849. január 8-án tartóztatták le. Különböző helyeken fogva tartva végül Olmützben összeülő haditörvényszék augusztusban először börtönbüntetésre, teljes vagyonelkobzásra ítélte, majd ezt megváltoztatva kötéláltali halálra. Az akasztást megalázónak tartotta, hiszen köztörvényes bűnözőkre szabtak ki ilyen ítéletet, így felesége a siralomházban tett utolsó látogatásakor kisméretű szúró eszközt (tört, vagy kést) adott át neki, mellyel először oldalát sebesítette meg (szíven akarta szúrni magát), majd ereit akarta felvágni (ez sem sikerült), s végül a nyakát sebesítette meg. Október 6-án, kora reggel az aradi vértanúkkal egy időben akarták kivégezni. A nyaki sérülése miatt nem az akasztást, hanem a golyó általi halálnemet alkalmazták. Végül 1849. október 6-án este 18 órakor végezték ki a pesti Új épület (Neugebäude) udvarán. Utolsó szavai: „Éljen a haza! Rajta vadászok!”volt.    
                                                                                                     Mihály Illés

 

2020. augusztus 17-től 21-ig 6. alkalommal rendezzük meg 5 napos  kulturális táborunkat Szegeden a Tisza-parti kempingben remélhetőleg határon túli honfitársaink részvételével. 

A tábort 3.000 Ft/fő/5 nap részvételi díj befizetése mellett tudjuk megszervezni.  
A hozzájárulást  a K&H Banknál vezetett folyószámlánkra átutalással, vagy a Klauzál téri, ill. Széchenyi téri bankfiókok pénztárába készpénz. befizetéssel lehet teljesíteni legkésőbb augusztus 15-ig (sajnos sárga csekket már nem lehet a Banknál rendelni), vagy Antal Tamásné és/vagy Pappné Mészáros Ágnesnak történő befizetéssel aug 15-ig.

             
     Bank folyószámla számunk:   10402805-28017923-00000000

A tábort augusztus 17-én 14 órakor  dr. Szalay István a Kávéház kuratórium elnöke nyitja meg.

PROGRAMOK:

Augusztus 18. 10 óra  hazai és határon kívüli írók, költők, műfordítók műveinek bemutatása

Balla László (1959-ig Bakó László) költő, író, műfordító, újságíró  (Kárpátalja) Ikebana (válogatott versek)
 Kardos Vilmos költő (Kárpátalja) Verecke  (költemény)
 Komjáthy Benedek (Kárpátalja) műfordító: Szent Pál leveleiből (felolvasás)

Ebédszünet 12-14 óra

 Kincses Erdély (Erdély) Balogh Endre író, Benedek Elek író, Dsida Jenő költő  (műveiből részletek)
 Csonka Zoltán (Vajdaság) Tűzharang c. kötetéből (részlet)
 Fekete Lajos (Vajdaság) Szent Grimasz c. verses könyvéből (részlet)
Előadók: Pappné Mészáros Ágnes és csapata

Augusztus 19. szerda 10-17 óra  Kultúra és matematika – konzultatív foglalkozás

A foglalkozást vezeti: dr. Szalay István  egyetemi tanár

Az emberi gondolkodás alapja a beszélt és írott nyelv,  általánosabban kommunikáció, amelynek egyik szignifikáns megnyilvánulása a beszélt és írott nyelv, a másik pedig a matematika (a számok nyelve). E kettő elkülönül abban a tekintetben, hogy a beszélt nyelv őrzi meg a nemzeti identitást. („Nyelvében él a nemzet”), míg a matematika a globalizáció legelső és legelterjedtebb megnyilvánulása. (Az „1” szinte mindenki számára érthető, az „egy”, „one”, „ein”, stb. már nem).
A program ezt a fejlődési utat kívánja a Kávéházban – melynek tagjai elsősorban az idősebb generációból kerülnek ki – végigjárni, szem előtt tartva,  hogy az idősödő nemzedék szellemi erejének frissen tartása a testi egészség karbantartását is szolgálja.
A program 10 foglalkozásból áll. 

Az első két programot fent jelzett napon 10 órakor kezdjük el, 17 órakor fejezzük be.
A délelőtti program címe: Tartalmi egység és formai különbözőség az ókori civilizációkban.

                                          Ebédszünet 12-14 óra

14 óra:

A TRIANONI TRAGÉDIA ÉS A MAGYAR NYELV MEGTARTÓ EREJE 

Előadó: Dr. BOGOLY JÓZSEF ÁGOSTON irodalomtörténész és kultúrakutató, az irodalomtudomány kandidátusa: 

A délutáni konzultatív  program címe: A görög – római mitológia szerepe az ókori kozmológiában és nyomai a mai csillagászatban

E programok szeptemberben folytatódnak. Az előadások címét, helyszínét és időpontját a Kávéház szeptemberi programfüzetében jelentetjük meg.

Augusztus 20.  csütörtök 10 -17 óra  Liszt Ferenc, Bartók Béla, Erkel Ferenc műveiből válogatások

10 óra Molnár Dékány Márta kézműves foglalkozása: Hogyan varrjunk maszkot?

Előadók: Temesi Mária operaénekes az opera nagykövete,  Kiss Attila Andor a Zenekonzervatórium 2. éves hallgatója, Mizsei Zoltán harmonika, Sepsiszentgyörgy-i, Nagybégány-i (Kárpátalja) , Arad-i kórusok, dorozsmai citerazenekar

Ebédszünet: 12-14 óra
(Az ebédszünet alatt a Talent Tehetségkutató Énekstúdió bemutatkozója
Magyar vagyok, a Mert a haza nem eladó, a Magyarország és néhány olyan lágy kellemes dal, amelyeket most nem a rock műfajából válogatunk és a határon túli vendégeinknek is tudunk vele örömöt szerezni
Bemutatkozna Stúdiónk legkisebb tehetsége Regina is aki 11 évesen már komoly sikereket mondhat magáénak nosztalgia dalaival… Egy Duna parti csónakházban, Maga rég nem lesz a világon, …)).
Györgykey László stúdióvezető/manager

Augusztus 21.

Délelőtt szabad foglalkozás, búcsú határon túlról érkező vendégeinktől.

Ebéd 12 óra

Tábor zárás 14 óra

Határon túlról érkező vendégeink száma 15 fő , (5 napot 4 éjszakát töltenek nálunk).
 A Kávéházat rendszeresen látogatók tervezett száma napi 60 fő
Mind a hazai, mind a határon túlról érkező vendégeink számára hagyományos bográcsos ételeket készítünk. A főzéshez a nyersanyagot a Kávéház biztosítja. Táborunk kulturális felelőse Pappné Mészáros Ági  Háziasszony dr. Elekszay Mária és Kaczkó Jánosné Ani

  EZÜSTHAJ FILMKLUB AUGUSZTUSI MŰSORA
                     Klubvezető: Vörösné Séllei Emma
       Az előadások 14 órakor kezdődnek a Belvárosi Mozi
                           Zsigmond Vilmos termében

 

Aug. 04.   A MŰVÉSZET TEMPLOMAI: ERMITÁZS
                 olasz ismeretterjesztő film, 92 perc
                 Rendezte: MICHELLE MALLY

Aug. 11.  KÜLÖNLEGES ÉLETEK
                 francia film,  114 perc
                 Rendezte: OLIVER NAKACHE, 
                 ERIC TOLEDANO
                 Főszerepben: VINCENT  CASSEL, 
                 REDA KATEB

Aug. 18.  MADE IN ITALY
                 angol-olasz vígjáték/dráma,  94 perc 
                 Rendezte: JAMES D' ARCY
                 Főszerepben: LIAM NEESON, 
                 LINDSAY DUNCAN

Aug. 25.  TITKOK ÉS IGAZSÁGOK
                 francia-belga vígjáték/dráma,  100 perc
                 Rendezte: ERIC LAVAINE
                 Főszerepben: ALEXANDRA LAMY, 
                 JOSÉ GARCIA

 

Szenior örömtánc- Senoroknak, Senoráknak!
Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

A Szenior Örömtánc kifejezetten az idősödő korosztály számára kifejlesztett közösségi táncforma
A mozgásprogram lényege: Mozgás, Öröm, Agytorna
Segít a test fizikai karbantartásában, miközben a léleknek is örömet okoz, és a folyamatos koncentrálásnak köszönhetően jótékony hatással van az agyműködésre is.

A szeniortáncban közösen, csoportosan táncolunk, ezért nem szükséges partnerrel érkezni, és nem kell hozzá előzetes tánctudás sem.
A csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni.
A részvétel nyitott mindenki számára.
A táncoláshoz kényelmes, zárt cipő szükséges.

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Táncoljon Ön is velünk!

Helyszín: Sarastro Kávéház (Sóhordó utca 18, a volt Oszták – Magyar Étterem)

Időpontok:
Keddenként délelőtt: 9:00 óra Augusztus 4.,11.,18.,25.
Csütörtökönként délután: 16:00 óra Augusztus 6.,13.,27.
Elérhetőség: 06-30-270-41-51

A foglalkozást vezeti: Pálfi Gizella

 

     
Kegyeleti megemlékezés Klauzál Gáborról
Szegedi program
2020. augusztus 1. (szombat)
Klauzál Gábor (1804-1866) – ügyvéd, táblabíró, országgyűlési követ és képviselő, miniszter – halálának 154. évfordulójára emlékezve, a Budatétényi Klauzál Gábor Társaság és a Szegedi Közéleti Kávéház 2020. augusztus 1-én kegyeleti megemlékezést tart Szegeden.
Program


    Kis Virág Cukrászda

15.00-15.40

Klauzál Gábor 2016. augusztus 6-án felavatott emléktáblájánál virágcsokor elhelyezése és baráti beszélgetés a cukrászda teraszán, köszöntő – Glattfelder Tamás, a Klauzál Gábor Társaság elnöke

    Klauzál Gábor sírja (Belvárosi temető, XI. krp. 158-175)

16.10-16.15

Megjelentek üdvözlése – Hódi Szabolcs, a Klauzál Gábor Társaság titkára

16.15-16.35

Megemlékezés Klauzál Gáborról. Emlékbeszédet mond –
Dr. Bogoly József Ágoston C.Sc. irodalomtörténész, kultúrakutató, a Klauzál Gábor Társaság tiszteletbeli tagja

16.35-16.40

Klauzál Gábor sírjánál koszorúk elhelyezése - Szeged város és Klauzál Gábor Társaság

 

2020. augusztus 01. szombat 18 óra Virág Cukrászda terasz


https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

                      Énekszó-zene-tánc az életünk!

 a Szegedi Nemzeti Színház énekkari művészei  koncertje

Népszerű és közkedvelt művek a különböző zenei műfajokból.

Vendégek: Bereczky Szilvia és Csóti István énekművészek

Háziasszony: Tas Ildikó operaénekes

A hangosító pultnál:Juhos József

 

 

ANTIK RITMUSOK 2020. (1-6.)

Julesz János

6.Ujjgyakorlat szapphói strófákra

Női furfang. Ógörög ötletesség.
Messze több, mint kétezer éve volt már
annak is, hogy leszboszi háza táján
így kitalálta
#
ritmusát, s hogy megzabolázta Szapphó*.
Versbe férő perdületét azóta
persze próbálhatja poéta, már ha
van füle hozzá.
#
Sántaságát egykori asszonyának
úgy lehet, hogy pont utoléri futva;
más, ügyetlen csűri-csavarja, ámde
nincsen eredmény.
#
Vagy ha mégis, gondolatot talál-e
rája illőt, bölcset akár, vagy éppen
könnyet érőt, szép szerelemre méltót?
…És kacagásra?
###

*Kr.e. 619? – 568?

 

2020. augusztus 02. vasárnap 10 óra Klauzál tér, Oroszlános kút

A szecesszió gyöngyszemei Szeged belvárosában                                                   
A szecesszió elszakadást, elkülönülést jelent, az akadémiai irányzatokkal szemben létrejött művészeti irányzat, amely a mindennapok szürkesége ellen lázadva teremti meg ezt az elvarázsolt világot, melyet hullámzó homlokzatok, oromdíszek, táncoló lányok, csodás virágok, stilizált magyaros és keleties motívumok jellemeznek. A kétórás séta során a palotás Szeged legszebb épületeit járjuk végig - némelyikbe be is kukkantva - így megcsodálhatjuk a paloták belső pompáját is.
 A Szegeden alkotó építőművészek - Baumhorn Lipót, Kótay Pál, Lechner Ödön, Magyar Ede, Raichl Ferenc – leglátványosabb alkotásaiból mutatunk be egy csokorra valót.
Találkozás: Klauzál tér, Oroszlános kút                                      
Részvételi díj: 1.200 Ft/fő                                                   
A sétát összeállította a Szegedi Tourisma, vezeti Tasnádiné Zsike           
Jelentkezés a szegeditourisma@gmail.com email címen, vagy a helyszínen

2020. augusztus 2. vasárnap 17 óra Virág Cukrászda

 

Daily swing Zenekar Koncertje
A Daily Swing zenekar tagjai:
gitár 1: Farkas Mihály
gitár 2: Benyovszky István
hegedű: Lengyelné Domány Aniko
klarinét: Erdei Béla
basszus: Tihanyi Ádám
Várunk mindenkit szeretettel a swing korszak jazz slágereivel és kedvenc dallamainkkal.
Mint pl. Sunny, My Way, Blue Moon, Hit the Road Jack, Dream, Sweet Sue, Blueberry Hill... a többi legyen meglepetés.

 

2020. augusztus 2. vasárnap  18-22-ig  Vár Söröző (Szeged, Vár u. 4..-Deák F. u. sarok

                                                           ZENÉS-TÁNCOS EST

Mindenkit szeretettel várunk:

2020. augusztus 4. kedd 9 óra Sarastro Kávéház (Sóhordó u. 18., a volt Osztrák-Magyar Étterem)
Szenior örömtánc- Senoroknak, Senoráknak!

Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

Elérhetőség: 06-30-270-41-51

A foglalkozást vezeti: Pálfi Gizella

2020. augusztus 4. kedd 15 órától Somogyi Könyvtár Rókusi fiókkönyvtár (Vértói u. 5)


M E G H Í V Ó
„Karanténban voltunk, de nem tétlenkedtünk!”
        A Somogyi-könyvtár Íróklubja 2020. augusztus 4-én, kedden, 15 órától
      folytatja havi rendszeres összejövetelét a felújított Rókusi fiókkönyvtárban
      (Vértói út 5).
       Az Íróklub tagjai felolvasnak a karantén alatt írt verseikből, novelláikból.                   
Ne maradj otthon! - Szeretettel várunk!

 

2020. augusztus 5. szerda 16.00 óra Somogyi könyvtár.

IN MEMORIAM PAPP GYULA GYULA TANÁCSELNÖK

Vendégek: Prof. Dr. BARADNAY GYULA, Szeged Város díszpolgára,
KEREK ATTILA rendezvény- és protokoll tanácsadó,
SZENTANDRÁSI Lajosné dr. egykori VB-titkár
SIKALA ILDIKÓ a Somogyi könyvtár igazgatója
Dr.  KOHÁN JÓZSEF bőrgyógyász
Ladányi Zsuzsa és Tanács István újságiró
Házigazda: SZALAY ISTVÁN, Szeged 1994-1998 közötti polgármestere.

2020. június 23-án, 91 éves korában elhunyt Papp Gyula egykori tanácselnök, aki 26 éven szolgálta Szeged közigazgatását és a Szegedi Városi Tanács ötödik elnökeként, 1989 február  28-án ment nyugdíjba. Korábban a Szegedi Úttörőház vezetője volt, majd 1963-ben tanácselnök-helyettes lett. Addig, a helyi politikai elit meghatározó képviselői a munkás-, kereskedelmi alkalmazott-, szegényparaszt- foglalkozások köréből választódott ki, csak elvétve akadt közöttük értelmiségi. Az értelmiségi vezetők száma a 70-es években kezdett növekedni közéjük tartozott a pedagógus Papp Gyula is. Részese volt az 1964-1980 közötti nagyarányú városfejlesztésnek, amelynek során kialakultak az Odessza, Tarján város, Felsőváros és Északi városrész „panel-negyedek”, amelyekben a mai lakosság zöme él. Működési idején 1981- 1985 között a Csongrádi sugárút és az Agyagos utca közötti, a külső körúttól a körtöltésig tartó 30 hektáros területen –amelyet az 50-es években eredetileg családi házak építésére szántak -  összesen 2945 lakás épült meg. 1975-ben tanácselnökként Ő adott megbízást az öt kötetes „Szeged története” sorozat elkészítésére, amely a Város 1945-1990 közötti történetét dolgozza fel tudományos pontossággal. Az utolsó kötet 2010-re készült el. (Innen vannak a fenti adatok is.)
Papp Gyula nyugdíjas éveit Budapesten töltötte, ahonnan intenzív figyelemmel kísérte Szegedet is. Többször ellátogatott Szegedre, tervezte emlékirat kiadását is, de végül is úgy döntött, hogy nem kíván újat mondani a „Szeged története” ötödik kötetéhez képest.
Személyével a XX. század utolsó negyedében a lényeges szegedi események egyik nagy tanúja távozott el.
 Hamvait 2020. július 24-én fogadta be városának folyója a Tisza.

                                                                                                                       Szalay István  

 

Gyula bácsi elment
„In memoriam Papp Gyula tanácselnök”

Nem ismertem őt korábban közelebbről. Nekem feleségem valamikori főnöke, tanácstag apósom régi ismerőse, ám Szeged város korábbi és mára elfeledett tanácselnöke volt Papp Gyula. Pár éve mondhatom őt barátomnak, aki lélekben megsebezve, de emlékeiből a szépeket, küzdelmeiből, megpróbáltatásaiból jó néhányat megtartva élte hosszú életét.
Volt munkatársaival és nejemmel néhányszor meglátogattuk otthonában, ahol még a szomszédok sem tudták, ki ő valójában. Pedig hajdanában egy megyei jogú várost vezetett, segítette annak fejlődését, szépülését, vigyázott a tudományok, a kultúra ápolására éppúgy, mint a környezetre, a tisztaságra. Harcolt vörös bárók ellen, próbált tenni a közélet megújulásáért, de a változások szele feledésre ítélte őt az általa szeretett Szegeden.
Barátságos mosolya, szívélyes vendégszeretete elég lett volna ahhoz, hogy budai találkozásainkon kitüntetve érezzem magam, amiért ő kedves és fájdalmas emlékeit egyaránt megosztotta velünk. Még 90 éves korán túl is szellemileg irigylésre méltó állapotban mesélt életéről. Fényképalbumait lapozgatva kitűnő memóriával említette azokat a neveket, dátumokat, országokat, akikkel találkozott, s ahol járt. Munkásságáról szeretettel és szerényen beszélt.
Látogatásainkat személyre szóló kis ajándékokkal hálálta meg, így kaptunk – utólag még értékesebbnek számító – relikviákat azokból az időkből, amikor még nagyformátumú politikusokkal, tudósokkal, művészekkel, űrhajósokkal parolázott.
Ez ma már történelem, és Gyula bácsi – ahogy tegezve szólíthattuk – annak a része marad számunkra örökre. Nyugodjék békében!

Szeged, 2020. június 27.                                                                   Dr. Kohán József

      ADATOK ÉS TÉNYEK A NYUGDÍJASOKRÓL

                                                                                                                                                  (Szalay István)

   

 

2020. augusztus 6- csütörtök 16 óra Sarastro Kávéház (Sóhordó u. 18., a volt Osztrák-Magyar Étterem)
Szenior örömtánc- Senoroknak, Senoráknak!

Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

Elérhetőség: 06-30-270-41-51

A foglalkozást vezeti: Pálfi Gizella

 

2020. augusztus 6. csütörtök 17.30 – 19.30-ig (TIT Székház, Kárász u. 11.)

TIT Szabadegyetem Élettan tagozat
Élő, probiotikus innivalók hatása a szervezetünkre (elmélet összekötve gyakorlattal, kóstolókkal és hazavihető ajándékkal is!)  
Belépő elővételben: 1200,- Ft
Előadás napján: 1500,- Ft

Előadó: Bánvölgyi Helga, gyógyszerész, mentálhigiénés szakember, erdőfürdő vezető
Időpont: 2020.08.06. 17:30 -19:30(csütörtök)
Helyszín:TIT Székház, Szeged, Kárász u. 11

Probiotikus, prebiotikus, élőflórás... gyakran halljuk, de pontosan mit is jelentenek? Mire jók? Hogy működnek? És hogy állíthatunk elő mi is ilyen üdítőket, nyári ízletes hűsítőket? Előadó, aki ebben kalauzol: Bánvölgyi Helga, gyógyszerész 
Hozzájárulás a 2 órás előadásért és gyakorlati oktatásért: 1500.-Ft 
(elővételben 1200.- Ft)
A végén mindenki hazavihet kóstolót és alapanyagot a készítéshez! ... ehhez kisebb-nagyobb befőttes-üvegekkel lehet készülni!

2020. augusztus 7. péntek 16 óra Móres Bárkonyha (Híd u. 6.)

GYERE BESZÉLGESSÜNK…

Házigazda: Dr. Majzik István

2020. augusztus 7. péntek 18 óra Virág Cukrászda
SZEGEDI SENIOR HARMONIKÁSOK EGYESÜLETE

Fellépnek: Mizsei Zoltán vezetésével, az egyesület szólistái:
Varga Ibolya, Csontos János
Nosztalgia duó: Mizsei Zoltán harmonika – szintetizátor
Havancsák Tibor gitár
Vendégünk Szűcs László

 

2020. augusztus 8 .szombat 17 óra, Dóm tér, Dömötör torony

-----------------------------------------------------------------------Szeged és a Szabadtéri                                                                                             
Vajon honnan indult ez a történet és kiknek köszönhetjük Szeged leghíresebb turisztikai attrakcióját? Magyarország legnagyobb csillagtetős színházában mesélünk a csodálatos térről, a kezdetekről, a nagy sikerekről, felejthetetlen színészekről és előadásokról.
Ha vannak –persze, hogy vannak!– emlékeid, képeid, dedikált belépőid, hozd magaddal; nosztalgiázzunk együtt szombat délután ˘
Találkozás: Dóm tér, Dömötör torony                                      
Részvételi díj: 1.200 Ft/fő                                                   
A sétát összeállította a Szegedi Tourisma, vezeti Tasnádiné Zsike   
Jelentkezés a szegeditourisma@gmail.com email címen, vagy a helyszínen

2020. augusztus 9. vasárnap 17 óra Virág Cukrászda

 

Daily swing Zenekar Koncertje
A Daily Swing zenekar tagjai:
gitár 1: Farkas Mihály
gitár 2: Benyovszky István
hegedű: Lengyelné Domány Aniko
klarinét: Erdei Béla
basszus: Tihanyi Ádám
Várunk mindenkit szeretettel a swing korszak jazz slágereivel és kedvenc dallamainkkal.
Mint pl. Sunny, My Way, Blue Moon, Hit the Road Jack, Dream, Sweet Sue, Blueberry Hill... a többi legyen meglepetés.

2020. augusztus 9. vasárnap  18-22-ig  Vár Söröző (Szeged, Vár u. 4..-Deák F. u. sarok

                                                           ZENÉS-TÁNCOS EST

Mindenkit szeretettel várunk:

2020. augusztus 11. kedd 9 óra Sarastro Kávéház (Sóhordó u. 18., a volt Osztrák-Magyar Étterem)
Szenior örömtánc- Senoroknak, Senoráknak!

Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

Elérhetőség: 06-30-270-41-51

A foglalkozást vezeti: Pálfi Gizella

2020. augusztus 11. kedd   15 órakor a Bibliotékában (Kálvária sgt 14)
REJTVÉNYFEJTŐ VERSENYRE

 hívunk minden érdeklődőt.
Vezeti BUDAI ISTVÁN 
A belépés ingyenes2020. augusztus 11. kedd 16.00 óra 90C Étterem (Kelemen u.2)
EGY MENEDZSER – KARRIER ÁLLOMÁSA
I
(Közszolgálatból a versenyszférába, majd vissza)
Beszélgetés KARDOS KÁLMÁN eddig 44 év aktív munkában töltött életútjáról
Évek és adatok:

és még nincs vége…
Beszélgetőtárs: SZALAY ISTVÁN, Szeged 1994 – 1998 közötti polgármestere

 

2020. augusztus 12. szerda 15 óra Senior Center (Eszperantó u. 1.)
IDŐSEK AKADÉMIÁJA

„Gyere ülj Kedves mellém…”

nosztalgia műsor:
Fellépnek: Smidéliusz Éva és Fűzy Gábor.

 

 

2020. augusztus 12. szerda 17 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)

 

TIT Szabadegyetem Pszichológia tagozat
Túlélni, megküzdeni, újratervezni

Belépő díj: 1000,- Ft
Jegyek már elővételben is kaphatók a TIT irodájában (Kárász utca 11.)

Előadó: Szabó Tibor Life és business coach, mediátor, kommunikációs tanácsadó és tréner
Időpont: 2020.08.12. 17:00 (szerda)
Helyszín:TIT Székház, Szeged, Kárász u. 11
Idén tavasszal olyasmivel szembesültünk, amivel az emberiség régóta nem találkozott: világméretű járvány változtatta meg az életünket. Sokan nem találkozhattunk családtagjainkkal, barátainkkal, voltak, akik elvesztették munkájukat vagy csökkent a jövedelmük. A bezártsággal és az ezzel együtt járó nehézségekkel kellett megküzdenünk.

2020 tavaszi hónapjai kisebb-nagyobb mértékben krízist okoztak sokaknak. Mit tanulhatunk meg ebből az időszakból, hogy könnyebb legyen, ha ismét akadályokat kell leküzdenünk? Vajon mi lehet a haszna a kríziseinknek az életünkben? Hogyan tudunk hatékonyan felkészülni, ha újabb hulláma érkezik a járványnak?

Az előadáson bátran viseljen maszkot vagy takarja el az arcát, ha így biztonságban érzi magát!
Szeretettel várja Önöket újra a TIT szegedi csapata és az előadó, Szabó Tibor, diplomás coach és kommunikációs szakember, mediátor és tréner.

 

2020. augusztus 12-én (szerdán) 18 óra Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem

„In Memoriam Tóth László Jegyző”

Vendégek: Dr. GÁL ANDREA, a Jegyzői Iroda vezetője,  KEREK ATTILA rendezvény- és protokoll tanácsadó, SZENTANDRÁSI  Lajosné dr.  egykori VB-titkár.
Házigazdák: LIPPAI PÁL és SZALAY ISTVÁN Szeged 1990-1994 illetve 1994-1998 közötti polgármesterei.
Tóth László feleségéhez írt verse
Ki vagy Te?

Ki vagy Te ki szemed sugarával
Megolvasztod e dermedt világot?
Az elfáradt álom újra szárnyal
E vak éjben mért gyújtasz világot?

Ki vagy Te ki hangod zenéjével
Ritmizálod a gondolatot?
Ha távozol nem egészen mész el
Megmarad mi Tőled változott.

Ki vagy te ki mérhetővé teszed
A megmérhetetlen végtelent?
Ha simogat arra termett kezed
A percnyi lét egy végtelent jelent.

Ki vagy Te ki egy személyben minden
Bennem élő örök istenség?
Az ébredés fél szendergésében
Vagy az álom, és az ébrenlét.

Ki vagy Te és merre visz utad?
Honnan jöttél? Mi végre vagy itt?
Ajkad vágyat újra mért fakaszt?
És adod éltem legszebb álmait.

Mindegy ki vagy a létezés maga
Vagy az élet csak mint fogalom
Maradsz éltem vezérlő csillaga
Örökre míg el nem távozom!

 

 


 Tóth Lászlóról
Családi emlékezésSzinte mindig mosolygós, jó kedélyű, hihetetlenül nyugodt, és már-már " birka türelmű" ember volt, nehéz volt kihozni a sodrából, ez leginkább csak a feleségének Rózsának sikerült időnként! Az együtt töltött évtizedek alatt egy- két alkalommal, de csak azért. mert valamilyen családi programot kellett törölni, egy- egy, a városházán akkor éppen fontos esemény miatt, ami időben egybeesett a családi programmal!
Rajongott az irodalomért, és gyakran előfordult, hogy a vasárnapi ebéd közben is tesztelte Miklós fia felkészültségét egy-egy neves költőnk verse kapcsán, mint ahogyan az Árpád házi dinasztia családfája is gyakori téma volt, melyre természetesen leginkább Ő maga tudta a választ.
A magyar irodalom, a költészet már gyermekkorában magával ragadta olyannyira, hogy Ő maga is számos versben adta tudtul érzéseit, vágyait.
Ady, Petőfi, Áprily, Radnóti (és még sorolhatnánk) versei neki olyanok volü mint másnak az ABC, hiszen szó szerint idézte valamennyi ismert és kevésbé ismert költeményüket, mindenki nagy örömére, leginkább a családi, vagy baráti összejövetelek alkalmával!
A Magyar történelem területén is kiváló lexikális tudását, az akkor már egyetemista  fia néha tesztelte, de leginkább akkor, amikor a kiskertben éppen kapálási feladatot kapott, mert így a kapálás várhatott, a történelmi ismeretek voltak a fontosabbak!
Persze pontosan tudta, hogy miért éppen e munka közben fontosak ezek a kérdések, de a munkát felfüggesztve szíve teljes szeretetével adta át magát, a kérdések megválaszolására, még úgy is, hogy a munka rá maradt!
Hatalmas szíve volt, nem csak a család iránt érzett felelősséget, számos esetben tett tanúbizonyságot arról is, hogy megtalálja a módot arra, hogy a szükséget szenvedőkön, az elesetteken segítsen.
Nagy öröm volt számára, hogy adhatott abból ami neki rendelkezésére állt, a saját maga termelte gyümölcsökből, zöldségfélékből láda számra adott mindenkinek aki erre igényt tartott, és annak is aki ezt külön nem kérte, de Ő tudta, érezte, hogy egy apró segítség, a nélkülöző számára néhány órás boldogsággal fűszerezett elégedettséget hozhat!

Tudta, hogy mindez mit jelent, hiszen gyermekként sokat nélkülözött, de élete utolsó percéig hálás volt a sorsnak, hogy olyan szülei voltak akik mindent megtettek azért, hogy Ő tanulhasson, és olyan emberré váljon aki tehet, és tesz is másokért, hogy az életük élhetőbb legyen!

A kerti munka kikapcsolódást jelentett számára, boldogsággal töltötte el, akár egy rügyecske mely kivirágzott, de minden fűszál és virág is örömet hozott az életébe!

Nagyon szerette a természetet, az állatokat, és különös módon teljesen logikusan adta a hozzá nem értők tudtára, hogy az Ő vadászat iránti szenvedélye azért is ilyen erős, mert minden elejtett vad az igazi fajfenntartást szolgálja.
Szívesen, és nagyon jól főzött, leginkább vadételeket, és hatalmas öröm volt számára, hogy nem csak a családot kényeztette, hanem a barátok, és munkatársai is kóstolhatták a főztjeit!
A rendszerváltás nehéz időszakban is akadtak megmosolyogtató pillanatok, hiszen ez idő tájt Miklós fia még gyerek volt, és az édesapját esténként vagy a szegedi TV adásában pillantotta meg, vagy éjszakai álmából felébredve, az íróasztal felett görnyedve találta, amint éppen egy kb. 50 cm magas akta kupacot lapozgat!

Majd megkérdezte az apukáját, hogy apa Te most mit csinálsz? Kisfiam, holnap közgyűlés lesz, és ezt még át kell néznem! Mire a gyerek: Te jóóóóóóó ég ........ezt reggelre mind meg kell tanulnod ?...............akkor én biztosan nem leszek jegyző!

Az elvesztését hatalmas tragédiaként élte meg a család minden tagja, ugyanakkor szerencsésnek érzik magukat, mert Ő velük és értük élt, boldoggá, szeretetteljessé tette az életüket!
Nélküle nem ismerhették volna meg az igazi emberi értékeket, a feltétel nélküli szeretet és odaadás jelentését, a tenni akarás, és a tudásvágy inspirációját, a jóság és a becsületesség elengedhetetlen szükségességét, a másokba vetett hitet, és a magunknak, és másoknak kijáró tisztelet fontosságát!

 

Soha nem felejtik Őt, nyugodjon békében!
Tóth Lászlóné Rózsa

 

2020. augusztus 13. csütörtök 15 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)

Tudósok a seregben: Napóleon
 expedíciójának művészei, tudósai - a tudomány győzelme a fegyverek fölött

Az 1800-as évek elején Napoleon expedíciót indított Egyiptomba, így akarta csapást mérni Angliára, a gyarmatain keresztül. Ha katonailag kudarcot is vallott, de az egyiptológia tudomány, az ókori Kelet világának felfedezése ennek a tudományos hadjáratnak köszönheti megszületését.

Előadó: Dr. Pécsi Ágnes egyiptológus


Meghívó

A Somogyi-könyvtár Dorozsmai fiókkönyvtárába 2020.augusztus 13. napján 15 órára a Nap-Fény Fotókör 
Jártomban-keltemben …

című kiállítása megnyitójára. 
A Nap-Fény fotókör tagja Dr. Nagy Emőke mutatja be képeit. 
A kiállítást Dr. Csurgó Edit a fotókör elnöke nyitja meg.
A műsorban közreműködnek:
Jávor Olga vers, Hóvirág Népdalkör ének, Dr. Nagy Emőke filmvetítés
   
      

 A kiállítás a Könyvtár nyitvatartási idejében 2020.szeptember 2. napjáig látogatható. 
A tárlat a Nap-Fény Nyugdíjas Fotókör oldalán a facebookon is megtekinthető az Interneten. 
A Fotókör tagjai fotóiból készített virtuális kiállítások „Napfény” név alatt, az orszagalbum.hu oldalon is láthatók.

A helyszín (Szeged, Negyvennyolcas utca 12.) a Mars térről a 75, a Honvéd térről a 36, Szőregről a 67 és 67Y autóbuszjáratokkal közelíthető meg.
Szerkesztette: Dr. Csurgó Edit

2020. augusztus 13. csütörtök 16 óra Sarastro Kávéház (Sóhordó u. 18., a volt Osztrák-Magyar Étterem)
Szenior örömtánc- Senoroknak, Senoráknak!

Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

Elérhetőség: 06-30-270-41-51

 

A foglalkozást vezeti: Pálfi Gizella

 

2020. augusztus 14. péntek 16 óra Senior Center (Eszperantó u. 1.)
SZEGEDI SENIOR HARMONIKÁSOK EGYESÜLETE

Fellépnek: Mizsei Zoltán vezetésével, az egyesület szólistái:
Varga Ibolya, Csontos János
Nosztalgia duó: Mizsei Zoltán harmonika – szintetizátor
Havancsák Tibor gitár
Vendégünk Szűcs László bűvész, Gubás Ildikó ének

2020. augusztus 14. péntek 17 óra Virág Cukrászda Terasz

                                                           DSSZERT EGYÜTTES

Napsugaras szivvel várjuk az új találkozást mindazokkal, akik már a barátaink, és azokkal, akik a zene által lesznek kedvesek nekünk.
Tisztelettel és szeretettel? A DESSZERT zenekar: Farkas Dezső gitár, ének,
Földes Öcsi Dorozsma, billentyű, ének, Palásthy Géza basszusgitár, ének, Répás József dob, Siprikó Tibor gitár,

 

                                                                                                                                           

                         MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk a Vásárhelyi Történelmi Kör szervezésében, a Mátyás Utcai Olvasókör támogatásával
 megrendezésre kerülő
XIII. TÖRTÉNETTUDOMÁNYI TALÁLKOZÓRA
Hódmezővásárhely, 2020. augusztus 16 – 23.

Védnökök: Dr. Kacziba Ágnes PhD. nyelvész, egyetemi docens (SZTE-BTK); Dr. Szabó Pál PhD. történész, jogász, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és jogtudományi Karának tudományos munkatársa, Szegedi Írók Társasága elnöke, a Magyar Írószövetség tagja. Dr. Mórocz Gábor PhD, irodalomtörténész; vitéz Pintér István történész, a Kárpát-medencei Vitézi Rend törzskapitánya, a Nemzetőrség ezredese, a Görgei kör tagja, a Magyar Történelmi Társulat tagja, a Csongrád Megyei Honismereti Egyesület tagja, Bubikné Török Mária a Mátyás Utcai Olvasókör elnöke.
A találkozó célja: lehetőséget biztosítani a Kárpát-medencei és a külhoni szakembereknek, hallgatóknak történelmi kérdéseinkről folytatandó eszmecserére. A találkozónk régiónkban egyedülálló és hagyományteremtő.
Nem kötelező, ötletszerű témaajánlataink: Harminc éve voltak Magyarországon az első szabad választások (1990), negyven éve járt Farkas Bertalan a világűrben, illetve ekkor volt a sokak által bojkottált moszkvai olimpia (1980), negyvenöt éve halt meg Mindszenty József bíboros, hercegprímás (1975), hatvanöt évvel ezelőtt Ausztria semleges országgá vált (1955), hetvenöt éve zárul le a második világháború, ekkor dobták le Japánra az első két atombombát (1945), száz évvel ezelőtt választotta meg a Nemzetgyűlés vitéz Nagybányai Horthy Miklós tengernagyot Magyarország ideiglenes kormányzójává, még ebben az évben alakult meg a Vitézi Rend, száz éves a Magyarországot megcsonkító trianoni diktátum, száztizenöt éve tartotta első előadását Albert Einstein az általános relativitás elméletről (1905), százhúsz éve tört ki Kínában a boxerlázadás (1900), százötven éve robbant ki a porosz-francia háború (1870), százhatvan éve tisztázatlan körülmények közt elhalálozott gróf Széchenyi István (1860), százhatvanöt éve adták fel az oroszok Szevasztopol erődjét a krími háborúban (1855), kétszázöt évvel ezelőtt győzték le Napóleont Waterloonál (1815), háromszáztíz éve végezték ki Ocskay László kuruc brigadérost (1710), négyszázhúsz éve halt meg Pálffy Miklós, dunántúli főkapitány (1600), négyszázharminc éves a Károli Biblia (1590), ötszáz éve lépett trónra I. Nagy Szulejmán szultán (1520), ötszázharmincöt évvel ezelőtt foglalta el Hunyadi Mátyás Bécset (1485), ötszáznyolcvan éve volt Nándorfehérvár első szultáni ostroma (1440), hatszázkilencven éve Zách Felícián merényletet követett el (1330), hétszázharminc éve gyilkolták meg IV. Kun László királyt (1290), nyolcszázharminc éve kezdődött a harmadik keresztes hadjárat (1190), kilencszázkilencven évvel ezelőtt támadta meg II. Konrád császár Magyarországot (1030), ezerötven éve volt az arkadiupoliszi csata (970), ezerhatvanöt éve Augsburgnál vereséget szenvedett Bulcsú horka portyázó serege (955).
Ezeken kívül más történelmi és technikatörténeti témájú előadásokat is szívesen fogadunk.
Az előadások szabadon választható időtartama 25–50 perc. A jelentkezési határidő: augusztus 9.
Tisztelettel kérjük, hogy jelentkezzenek előadóként vagy hallgatónak. Írásbeli jelentkezésüket, előadásuk rövid összefoglalását a mellékelt jelentkezési lapon, levélben vagy e-mailben, szíveskedjenek eljuttatni a Vásárhelyi Történelmi Kör részére: dr. Szabó Pál  (mob: +36-30-380-1072), e-mail: szbpl07@gmail.com vagy v. Pintér István, 6800 Hódmezővásárhely, Esze Tamás utca 3, (tel.: 06-62-647-114, mob: 06 30-279-6214, gorgei1849@gmail.com ).
Információ: Dani Dániel Pál (mob: +36-30-357-70-69, +36-62-231-075).
Mivel megítélésünk szerint mind anyagilag, mind a város adottságából következően a találkozó kiválóan összeköthető családi nyaralással, hozzátartozóikat is szívesen látjuk. A résztvevők (előadók és vendégek) saját költségeiket maguk fedezik. A szokásos biztosításokról maguk gondoskodnak. A Találkozó részletes műsora a helyszínen kapható. (Szállás, ellátás költségek a mellékelt jelentkezési lapon.) Részvételi díj nincs.
Szállás: Egyénileg. A jelentkezési lapon bejelentett igényeket a beérkezés sorrendjében fogadjuk. Javasolt étkezési hely: Kistópart Vendéglő. Díjtalan parkolási lehetőség.
Az előadások helyszíne a Mátyás Utcai Olvasó előadóterme.
Felkérjük a lapokat, a rádió- és tv-adókat, hogy szíveskedjenek ezt a kulturális eseményt felkarolni, meghívónkat terjeszteni. Ezt a meghívót kérjük továbbítani az érdeklődőknek, a sajtó, a rádió, és a televízió részére.

Hódmezővásárhely, 2020. július 20.


Dr. Kacziba Ágnes PhD                                                                                           Bubikné Török Mária,                                                                                     Dr. Szabó Pál PhD
egyetemi docens (SZTE)                                                                                      a Mátyás Utcai Olvasókör elnöke                                                               tudományos munkatárs (SZTE)
VTK társelnöke                                                                                                                                                                                                                               VTK társelnöke

 

vitéz Pintér István,
a VTK titkára

 

2020. augusztus  16. vasárnap 16.00 órától. Szeged Klauzál tér az oroszlános szökőkút előtt

A Talent karanténdalok legsikeresebb számaiból……
A Talent Énekstúdió kis énekesei ebben a programban a karanténkoncertek legsikeresebb dalaiból válogatnak és természetesen eleget teszünk a számtalan nézői kérésnek amelyek a koncertek után a helyszínen és az az interneten befutottak hozzánk.
Kiss Attila Andor a legváltozatosabb kéréseket fogja ezen a délutánon teljesíteni…))
A program szinte minden műfajt felölel, hiszen az a célunk, hogy mindenki megtalálja benne az ízlésének, korának megfelelő dalokat.
Várunk mindenkit szeretettel és egy összecsukható kisszékkel…))
Györkey László stúdióvezető
Műsorvezető: Bajusz Ádám újságíró

 

 

2020. augusztus 16. vasárnap  18-22-ig  Vár Söröző (Szeged, Vár u. 4..-Deák F. u. sarok

                                                           ZENÉS-TÁNCOS EST

Mindenkit szeretettel várunk:

 

 

 

Gauguin Paradicsoma

Piros gyümölcsöd a tálon…
lángvörös vágy nekem nyakad.
Fekete vízesés – álom!–   
a hátgerinceden: hajad!

Kezedben virág a pálma,
előlem bújik Nap-szemed…
Tehura – Tahitim álma –
mellettem nyugszik most fejed…

Szóltam volna még elégszer,
füled hívott büszke csókra;
csended fénylik mint az ékszer,
s mint csónak siklok a szóra…

Míg alszol, festelek, magam.
Velünk szuszog csak az erdő.
Vásznunk az Ég. Sárga arany
a Nap, a zöld, a kék: felhő…

Szoknyádon élnek a színek!
Ujjammal szívet rajzolok;
veled Múzsáim irígyek,
veled Világot alkotok!

 

2020.augusztus 17. hétfő 17 óra Bibliotéka (Kálvária sgt.)

FOTÓKIÁLLÍTÁS

A Szegedi Alkotók 20 éven át készült képeiből...természet, városok és minden amit lencsevégre kaptak a fotósok...
Ugyanakkor ismételt könyvbemutató FOTÓ-ZÓ, FOTÓ-SZÓ címmel Szabő Edit és Kurunczi Mária munkáiból...
Mindenkit szeretettel várunk.

 

2020. augusztus 17-21. A Közéleti Kávéház nyári tábora a Partfürdőn.

 

2020. augusztus 18. kedd 9 óra Sarastro Kávéház (Sóhordó u. 18., a volt Osztrák-Magyar Étterem)
Szenior örömtánc- Senoroknak, Senoráknak!
Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

Elérhetőség: 06-30-270-41-51

A foglalkozást vezeti: Pálfi Gizella

2020. augusztus 18. kedd 16.00 óra 90 C Étterem (Kelemen u.2.)
MI JELLEMEZTE ERDEI FERENC ESZMEI – POLITIKAI GONDOLKODÁSÁNAK ALAKULÁSÁT?
Az Erdei Ferenc Baráti Kör Csongrád Megyei Csoportja, a Magyar Népi Írók Társasága és a Közéleti Kávéház közös rendezvénye.
Dr. TAMASI MIHÁLY történésznek  és Dr. DOBSZAY KÁROLY, a Magyar Népi Írók Társasága tiszteletbeli elnökének vitája, a hazai és nemzetközi hírű, népi író, szociológus és politikus, a napjainkban is az utókor kereszttüzében álló életművéről.
Vitavezető: Prof. Dr. SZALAY ISTVÁN a Közéleti Kávéház Kuratóriumának elnöke
Házigazda: KISPÁL ANTAL, az Erdei Ferenc Baráti Kör Csongrád Megyei Csoportjának titkára

 

NEMZETEGYESÍTŐK RENDKÍVÜLI HÍRE

2020. augusztus 20-án de. 10 órától 16,30-ig konferencia lesz ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark „Karácsony Sándor” előadói sátorban.
„A magyar történelem átvilágítása a Trianoni Békediktátum tükrében” címmel.
A konferencia abban lesz egyedi, hogy a Trianoni Békediktátum kritikájához egyrészt
megvilágítja a magyar nemzet áldozatvállalását 1000-től 1920-ig, másrészt bemutatja az elszakított területeken élő magyarság meghurcolását az elmúlt száz év során. A kettő szembe állításával mérleget von, s bizonyítja, hogy mennyivel több áldozatot hozott a magyarság, mint a nemzetiségek, nem csak az országért, hanem az európai népek védelméért.
Ennek tükrében még alaposabban megindokolja, hogy mennyire igazságtalan a Trianoni Békediktátum a történelemben kiugró véráldozatot hozó és a döntés óta pedig súlyos lelki, s anyagi károkat elszenvedő magyarsággal szemben.
A konferenciára sikerült neves előadókat hívni, akik az alábbi címmel tartanak előadásokat:
Szántai Lajos művelődéstörténész: A magyarság emberáldozata a nemzetiségekkel történő összehasonlításban 1000-től 1526-ig.
Bánhegyi Ferenc történész: A magyarság emberáldozata és települési kárszenvedése a török időkben a nemzetiségekkel történő összehasonlításban.
Domonkos László író: A magyarság megpróbáltatása a török idők végétől Trianoni diktátumig
Dr. Drábik János a Trianon Társaság elnöke: A diktátum részleteinek és előkészületeinek leírása, az 1867 és 1920 közti időszak mélyebb megvilágítása.
Dr. Gulyás László történész: Az Horthy idők revíziós politikája és sikerei.
Kolek Zsolt újságíró, történész: A felvidéki magyarság lelki és anyagi sérelmei 1920 óta napjainkig.
Dr. Botlik József történész: A kárpátaljai magyarság lelki és anyagi sérelmei 1920 óta napjainkig.
Vincze Gábor történész: Az erdélyi magyarság lelki és anyagi sérelmei 1920 óta napjainkig
Andrási Attila rendező: A délvidéki magyarság lelki és anyagi sérelmei 1920 óta máig
Dr. Gecse Géza történész: A pánszlávizmus ideológiai szerepe a Magyarság megcsonkításában és a külhoni magyarság meggyötrésében.
Kondor Katalin újságíró: Zárszó, a résztvevők által elmondottak összegzése, köszönetmondás az előadásokért
Ne feledd! Ami nem öl meg, az megerősít! Ezt állítja a Nemzetegyesítő Mozgalom! 
..az emberben a felismert, de ki nem mondott igazság elkezd rohadni.” Balczó András

Ingyenes ünnepi koncertre várjuk szeretettel
a pop, rock, indie zenei műfajok kedvelőit
2020. augusztus 20-án 19 órakor a Dugonics téri szökőkútnál

A MŰSORBAN FELLÉP A GRUBBY LEMON EGYÜTTES

A szegedi zenekar az elmúlt évek folyamán több sikeres, jó hangulatú koncertet adott többek között a Szegedi Ifjúsági Házban, a Városi Rock Klubban, a Tisza Gyöngyében, a Millenniumi Kávéházban, a Szőregi Rózsaünnepen, tavaly ősszel pedig a Szegedi Ifjúsági Napokon.
A kitűnő hangulat garanciája négy profi tudású zenész illetve énekes, akik nem egy saját ihletésű számukkal is bemutatkoznak majd:
A téren tehát Tóth Péter - gitározik és énekel; Mendebaba Márkó - ő ugyancsak gitáron játszik; Palázsy Miklós, aki a basszusgitárt szólaltatja meg; a doboknál pedig Knapp Levente biztosítja a fergeteges ritmust.
Gyere és hívd el barátaidat, ismerőseidet is!
A zenekarra a FaceBook-on így kereshetsz rá: „grubby-lemon”.

 

Koltay Monika verse
MENEKÜLÉS

Fajdalmaim erdejében fejvesztve szaladok.
Nekiütközöm a fáknak, mebekülök, s mégis
maradok

 

2020. augusztus 21.  péntek  17 óra Virág Cukrászda terasza (Klauzál tér)

Ötórai tea – Fábián Péterrel

Zenés kalandozás és válogatás az elmúlt fél évszázad slágereiből.

Fábián Péter énekesként pontosan húsz éve lépett először közönség elé. A Virág Cukrászda teraszán e két évtized tapasztalatával kíván örömöt és kellemes órákat szerezni kedves zene- és táncszerető közönségének.
?
1

2020. augusztus 23. vasárnap  18-22-ig  Vár Söröző (Szeged, Vár u. 4..-Deák F. u. sarok

                                                           ZENÉS-TÁNCOS EST

Mindenkit szeretettel várunk:

 

2020. augusztus 24. hétfő 17.00 óra Zsidó Hitközség Díszterme (Gutenberg u. 20.)
Az Úr jó vitéze
Moldova György író Iványi Gábor lelkésszel készült riport köteteinek bemutatója
Vendégek: Iványi Gábor és Moldova György
Beszélgetőtárs: Prof. dr. Szalay István  ny. egyházügyi államtitkár
Házigazda: ifj. Iványi Gábor lelkész
                    

2020. augusztus 24. hétfő 17 óra Bibliotéka (Kálvária sgt. 14)
                                     

       A rádiózás története – rádió amatőrizmus

című vetítéssel egybekötött műsor

Előadó: GYEBROVSZKY ATTILA

Közreműködik: HALÁSZ ZSUZSANNA

Műsorvezető: Kurunczi Mária


Marconi  első készülékével. 1896-ban, Londonban

 

2020. augusztus 25. kedd 9 óra Sarastro Kávéház (Sóhordó u. 18., a volt Osztrák-Magyar Étterem)
Szenior örömtánc- Senoroknak, Senoráknak!

Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

Elérhetőség: 06-30-270-41-51

A foglalkozást vezeti: Pálfi Gizella

 

2020. augusztus 25 kedd 16 óra Móres Bárkonyha, Híd u. 6)

 OlajParty a Közéleti Kávéházban a doTERRA esszenciális olajaival.

Előadók: Rutai Tünde és Fühl Dániel

Szeretnénk újabb olajélménnyel színesíteni ezt a délutánt. A 10 alapillat után kipróbáljuk, megismerjük együtt általánosságban az esszenciális olajokat. Elmondjuk és megosztjuk tapasztalatainkat.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

 

2020. augusztus 25. kedd 17 órától Virág Cukrászda Terasza

IGAZ JÁNOS ESTJE

Romantikus, szép dallamok

 

2020. augusztus 26 szerda.18 óra Újszeged, Fasor Vendéglő (Bérkert u. 54)

A TÖRÖK RIVIÉRA GÖNGYSZEMEI
(Antalia, Alanya, Belek, Bide,Lara, Managvat, Kemer)
és a sok vízesés

 

Előadó: Savanyáné Fejes Ágnes
Házigazdák: Dr. Abonyi Mária jogász és Fazakas János

Vetítéssel egybekötött előadás

 

 

2020. augusztus 26. szerda 15 óra Senior Center (Eszperantó u. 1.)
IDŐSEK AKADÉMIÁJA

„Gyere ülj Kedves mellém…”

nosztalgia műsor.

Fellépő vendég Dr. Molnár Gyula,

Beszélgetőtárs Sári Zsuzsa.

 

 

2020. augusztus 27. csütörtök 16 óra Sarastro Kávéház (Sóhordó u. 18., a volt Osztrák-Magyar Étterem)
Szenior örömtánc- Senoroknak, Senoráknak!

Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

Elérhetőség: 06-30-270-41-51

A foglalkozást vezeti: Pálfi Gizella

 

2020. augusztus 27. csütörtök 16 óra Somogyi Könyvtár
„Itt felejteném az arcomat”
Válogatás Tihanyi Tóth Kinga verseiből
Beszélgetős vers-est

A beszélgetést vezeti és a verseket előadják
Ferencz Gabriella és Tihanyi Tóth Kinga színésznők

 

Leltár
Az álmot elengedtem,
a múltat hátrahagytam,
sorsom elfeledtem,
jövőm elmulattam,
lehet, hogy többé
nem lát soha senki,
lehet, hogy estére
nem leszek már semmi,
fenn ülök a Holdon,
a Holdnak az ölében,
olyan leszek, mint a
Tündér a mesében

 

2020. augusztus 27. csütörtök 17 órakor Bibliotéka (Kálvária sgt)

MESÉLD EL, HOGYAN TELT A KARANTÉNOD...

.  A Szegedi Alkotók Vidám estet rendez...

a közönség is hozhat és mondhat vidám történeteket erről a három hónapról...
Belépés ingyenes.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
Ízelítőnek csak pár napról:
Kurunczi Mária
1.nap
Egy mély levegőt és egy forró gőzfürdőt veszek -, gondoltam, de a párától nem láttam a fürdőszoba ajtót, így a konyhában találtam meg a gőzt… ő sem akart kimenni… a fazékból, de levettem a födőt… mondtam neki: értse meg nekem fontos a forró gőz… fertőtlenítés céljából! De megsértődött, mert másnap reggel hűlt helyét találtam

2. nap
Takarításba kezdtem. Legelőször a szobám takarítottam ki… aztán leültem a fotelba és gyönyörködtem benne, de pár perc múlva kirohantam, mert nem ismertem rá… lehet, hogy ez nem is az én szobám?
Ijedtemben az udvarra mentem, mert a szél eléggé lengette a frissen mosott ruhákat, összeszedtem, mielőtt ideér a vírus vitustáncot járni.
Aztán csak a szobából néztem ki, de nem láttam senkit és semmit.
Gondoltam meg kellene az ablakot is pucolni. Erre keresni kezdtem a kalapácsot, de nem találtam a helyén, talán ez a szerencsém, vagy inkább az ablak szerencséje. Ebben a házban sosincs semmi a helyén.
De legalább a függönyöket leáztatom, terveztem el. Reggel nagymosást csinálok, de a poratkák ekkorra már a gyülekezési tilalom ellenére is kórusba tömörültek, és előadták az orr… akarom mondani a por dalát. Még elzümmögtek egy kis éji zenét… Aztán csend lett.
Én is aludni tértem, holnap újra nehéz nap vár rám.

3. nap
„Három napja nem eszem…se sokat se keveset”…most már értem József Attila verssorait.
Az ám, versek… „itt az idő, most vagy soha”… boldogító örömódákat fogok írni, s megtudom: „szabad-e Dévénynél betörnöm új időknek új dalaival”…?
  
5.   nap
Villanyóra
Mióta itthon vagyok, nagyon pörög körülöttem. Tudom, hogy ő is egyedül van, most én is. Néha jó lenne összeölelkezni, de azt hiszem, az áram alatt meg sem tudnék moccanni. Hagyom hadd pörögje ki magát, mert ha így halad, akkor a testem csak nyomokban tartalmaz engem…
Hiába, tavasz van, ilyenkor az is szerelmes, aki nem akar…

15. nap
Ma reggel zuhanyozás után visszaöltöztem pizsamába… már azt sem tudom, mikor van reggel, mikor este. Közben ráléptem a fürdőszoba mérlegre, ami majdnem kicsúszott alólam.
Mától megtiltom magamnak a vacsorát, a száraz kenyeret, meg a szalonnát. Más már úgy sincs itthon, minden elfogyott.
Délelőtt végre kimerészkedtem az utcára, hogy meglessem a postást. No, nem azért, mert tetszik, vagy, hogy emberi szót váltsak valakivel, csupán csak meg akartam kérdezni, hogy mikor hozza a nyugdíjat?
De őt közben megtámadta a Vírus. Hiába kiabált a szomszéd Vilma néni:
- Vírus, gyere vissza!
Ugye már a kutyanevek sem a régiek.

Folytatás következik élőben

 

2020. augusztus 27. csütörtök 18.30. Millenniumi Kávéház (Dugonics tér 12.)
„Minket nem lehet elfelejteni..”

Vajda Juli  és a  Molnár Dixi  közös jubileuma

Közreműködnek: Szilágyi Annamária, Csorba Kata, Andrejcsik István múvésztársak
 
Zongorán kísér: Pál Tamás karmester

56 éves Molnár Dixielandből alakult Molnár Kvartett, melynek tagjai:

Dr. Molnár Gyula  -   klarinét, szaxofon
Dr. Csanádi Lajos -  zongora
Kalocsai Géza      -  dob
Kiszin Miklós       -  bőgő 

Kitűnő előadók, kitűnő dalok minden műfajból. Egy felhőtlen nyári este, csodálatos, örökzöld melódiákkal. Egy felhőtlen nyári este, csodálatos, örökzöld melódiákkal

Házigazdák: Dr. Molnár Gyula biológus es Dr .Szalay István matematikus
Vajda Júlia vagyok, bár Makón születtem, de iskoláimat már Szegeden végeztem.
Zenei tanulmányaimat már kisiskolás koromban, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola I.sz. Gyakorló Általános Iskola zenei tagozatán kezdtem. Hegedültem és aktívan részt vettem a kóruséneklésben. A Tömörkény István Gimnázium angol tagozatán folytattam tanulmányaimat, de a Szakközépiskola zenei tagozatán énekelni és zongorázni is tanultam.
Végül a Tanárképző Főiskolán magyar-ének szakos tanárként végeztem, de utam egyenesen a Szegedi Nemzeti Színházhoz vezetett. Tulajdonképpen mindig énekesnő szerettem volna lenni.
Már az általános iskolában is énekeltem iskolai rendezvényeken, Kórusfesztiválokon, koncerteken Sinkó Györgyné és Erdős János irányításával, valamint megalakítottuk a Szegedi Ifjú Zenebarátok Kórusát. Középiskolában Mihálka György kezei közé kerültem, a Gimnázium és a Konzervatórium kórusa mellett tagja voltam a Munkáskórusnak, és kisegítettem a Démász énekkarban is. Nagyon sokat utaztunk, Fesztiválokon, Versenyeken öregbítettük Szeged zenei hírnevét. A Főiskolán belecsöppentem a Szegedi Kisopera társulatába, ahol Bárdi Sándor meg-
tanított az operajátszás rejtelmeire. Nyaranta Tanyaszínház keretében vittük a kis településekre a zenét, a színházat, a kultúrát. A Muzsikáló Udvar rendszeres fellépői voltunk, a Magyar Televízió pedig több Kisoperát is megörökített. Emellett sokat énekeltem Laktanyákban, Kultúrházakban, Nyugdíjas Klubokban, az Idősek Otthonában, bálakon, ünnepségeken, különböző intézményekben,
szórakozóhelyeken, egyszóval mindenütt, ahova hívtak és ahol szívesen hallgattak.
Harminc éve vagyok a Színház tagja. Pályafutásom alatt, ahogy ez vidéki színházaknál lenni szokott, sokféle műfajjal találkoztam: játszottam zenés darabban, musicalben, operettekben, és természetesen legtöbbet operákban. A klasszikusoktól a kortárs zenéig , bármely műfajban mindenevő vagyok, az epizód szerepektől a főszerepekig mindent eljátszottam. Énekmestereimnek örök hálával tartozom: Gyimesi Kálmán, Bárdi Sándor és Berdál Valéria. Nagyszerű kollégákkal, művészekkel dolgoztam, kitűnő muzsikusoktól tanultam:
Pál Tamás, Oberfrank Géza, Molnár László, Horváth Zoltán, Angyal Mária, Keró, Sándor János, Békés András, Kovalik Balázs meghatározó személyiségei pályafutásomnak.
Nemcsak városon belül vagy országos szinten, de határainkon túl is rendszeresen fellépek opera-
előadásokon, koncerteken, operett gálákon. Mindenkin igyekszem segíteni, szeretek örömet szerezni időseknek-fiataloknak egyaránt. Rendszeresen énekelek a Rotary és Soroptimist Klub
rendezvényein, az Idősek Otthonában, a Rendőrség ünnepségein, mindenütt, ahol a magam módján, az ének, a zene erejével segíthetek.
Szegedtől elválaszthatatlan vagyok, minden ide köt, a gyermekkorom, felnőtté válásom, a hivatásom, a családom, barátaim, ismerőseim. A közönség szeretete ad erőt, a sok-sok kitüntetés,
közönségdíj, elismerés, egy-egy jó szó az utcán. Még sokat szeretnék tenni ezért a szép és élhető
városért és lakóiért. Szívügyem Szeged!

 

 

2020. augusztus 28 péntek 17 óra Virág Cukrászda Terasz

                                                           DSSZERT EGYÜTTES

Napsugaras szívvel várjuk az új találkozást mindazokkal, akik már a barátaink, és azokkal, akik a zene által lesznek kedvesek nekünk.
Tisztelettel és szeretettel? A DESSZERT zenekar: Farkas Dezső gitár, ének,
Földes Öcsi Dorozsma, billentyű, ének, Palásthy Géza basszusgitár, ének, Répás József dob, Siprikó Tibor gitár,

 


Diszkrét szépség

Korán kelő Nap, játszani küldte a felhőket.
A szél, a bársonyos fuvallatát végig terítette.
A víz a habjait reggeli csillogásban fürdette.
A hajnali szép hangú madarak, a csend szavának énekeltek.

Az égig érő zöld ruhások, szélben bókolva álldogáltak.
A füves rétek, lágy fátylakban, hajladozó lányok ringtak.
A hegy csúcsain üldögélő messzi látok, messzire láttak.
S a síkságokon elfekvő bizsergető délibábok vártak.

A levegő, pillangó szárnyakon, utaztatja a virágok illatát.
Az esőcseppek kopogtatva mókáznak, kedvük a vizivilág.
S a villám fényes díszként cikázz, az ég sötét oldalán.
S amikor a Hold égköve, ad a táj kezébe lámpást.

A magasból néző sok csillag, régi s új emlékeket rejt.
Az álmodni merő mindenség, mindent megteremt.
A mezítláb szaladó szabadság, örök üzenet.
Diszkrét szépség, a szépségükben szabadon cseng.

ÍRTA: BERKI EMESE

2020. augusztus  29. szombat 16.00 órától. Klauzál tér az oroszlános szökőkút előtt

Nyárbúcsúztató Talent koncert a Klauzálon…
A Talent Énekstúdió kis énekesei ezen a napon a nyári vakáció utolsó napjaiban még egy igazi színes dalkavalkádot varázsolnak a Klauzál térre, minden műfaji kötöttség nélkül.
Lesznek új dalok, retró slágerek, opera, operett slágerek, musical betétdalok, lesznek gyerekdalok, szóval szinte minden, ami szem-szájnak ingere. Kiss Attila Andor és a talentes kislányok mellett reméljük, hogy ezen a napon meghívott régi talentes énekes vendégeket is fogadhatunk és hallgathatunk…
Várunk mindenkit szeretettel és egy összecsukható kisszékkel…))
Györkey László stúdióvezető
Műsorvezető: Bajsz Ádám újságíró

 Simonné Izabella 

 Szüleimhez

Óh, jó anyám, jó apám
Én drága kincseim,
Szívetekben szomorúságnak
helye nincs.

Megküzdöttetek a jóért.
Megdolgoztatok a szépért.
Most pihenjetek.
Most emlékezzetek.

Derüljön mosolyra
kedves jóságos lelketek.
Vígadjatok, mert még bennetek,
él a szeretet!

Tekintsetek fel
a tiszta kék égre,
Figyeljetek a madár
csicsergésre.

Halljátok a patak
vidám énekét
mikor a nap
a csillagok helyére lép?

Isten fogja kezetek.
Csöndben bízik bennetek.
Szeretetben éljetek,
mert tőle kaptok
örök életet!

1995. október 15.

 

2020. augusztus 30. vasárnap 10  óra

  
Élők háza (séta a zsidó temetőben)
Szeged, a „Palotás város”, mindig büszke volt zsidó polgáraira, akik nem csak a város gazdasági életének voltak meghatározó alakjai, hanem a tudományok, a kultúra és művészetek terén is maradandót alkottak.
Másfél órás sétánk során a zsidó temető árnyas fái alatt, az elhagyatottságukban is szépséges és különleges sírkövek között rájuk emlékezünk: rabbikra, a közösség vezetőire, iparosokra, újságírókra, festő,- szobrász- és fotóművészekre, a 19. század végének egyik világhírű hegedűművészére és orvosokra.                                                 
A szomorú és mulatságos, de legfőképp tanulságos történetek mellett mesélünk a temetési, temetői hagyományokról, feliratokról, megfejtjük a szimbólumok jelentését és megemlékezünk a holokauszt áldozatairól is.
Találkozás: A zsidó temető bejáratánál, Fonógyári út                                  
Részvételi díj: 1.200 Ft/fő                                                   
A sétát összeállította a Szegedi Tourisma, vezeti Tasnádiné Zsike           
Jelentkezés a szegeditourisma@gmail.com email címen, vagy a helyszínen

 

2020. augusztus 30. vasárnap  18-22-ig  Vár Söröző (Szeged, Vár u. 4..-Deák F. u. sarok

                                                           ZENÉS-TÁNCOS EST

Mindenkit szeretettel várunk:


 

Fühl Dániel

Edesapámhoz

Ki tudja hol vagy most drága Édesapám,
talán a sötét ég pamacsos felhői mögött,
vagy a nyugvó város remegő fényeiben,
a féktelenül hömpölygő Duna medrében,
hamuként egy hideg kőkockába zárva,
szentek között az Úr mennyei játékában,
feldúlt álmokat őrző éber angyalként.
Tudom nem hagysz el mert velem vagy,
ahogy mindig ígérted a paplanom alatt
nagyokat kacagva pislogó zseblámpáddal.
Hol vagy most drága nagy kezű Édesapám?
Kisírt szemmel keresem lépteid nyomát,
melyet teljes lényemmel sem tölthetnék be
hisz végtelen hittel is apró volnék hozzád.
Nagy voltál nekem, szép eleven példa,
mit oly sok gyermek irigyel most tőlem.
Felsejlik szüntelen munkáló törekvésed, 
mit fiatal ábrándos képzelettel vetettél
sárguló rajzlapok végtelen mélységébe.
Erős férfi voltál, szeretetre méltó Apa
kinek sok volt e nagyvilág gyarlósága
és tóduló göbként robbantál a semmibe.
Így múlt el arcod, mosolyod, kezed. 

 

 

SZTE Sófi Alapítvány 2020. évi 
Arany fokozatú ösztöndíjasai


A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány 2019-2020-as tanévben kiírt, magas követelményeket tartalmazó pályázati felhívásaira 159 hallgató nyújtotta be pályázatát. A pályázatok kiértékelése az SZTE Modulo internetes rendszerén történt. A komplex értékelés után az alapítvány kuratóriuma online tanácskozás keretében az egyetem tizenegy hallgatójának ítélte oda az ösztöndíjakat. Öt hallgató Gyémánt fokozatú, hat hallgató Arany fokozatú ösztöndíjban részesült. Reméljük, hogy az új Sófi-ösztöndíjasok is bemutatkozhatnak majd a Közéleti Kávéház Fiatal tehetségek Szegeden sorozatában, hasonlóan az elmúlt 8 év eseményeihez.

Az SZTE Sófi Alapítvány több mint 22 millió forint ösztöndíjjal ismerte el az egyetem legkiválóbb hallgatóinak tanulmányi és tudományos teljesítményét. Az ösztöndíjak értékét növeli, hogy 2008-ban az Oktatási és Kulturális Miniszter a repüléstudomány és rakétatechnika világhírű magyar tudósáról elnevezett Kármán Tódor díjjal ismerte el a Sófi Alapítvány munkáját, amely a társadalmi felelősségvállalás területén adható legmagasabb állami kitüntetés. A fiatal szegedi tehetségeket támogató tevékenységéért Sófi József 2007-ben megkapta a Szegedi Tudományegyetemért Mecénás díjat, 2011-ben az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar Mecénás díját, 2012-ben a Szegedért Alapítvány társadalmi-állampolgári díját, 2015-ben Szeged Város Közgyűlésének hivatalos kitüntetését, a Szegedért Emlékérmet.

Az augusztusi programfüzetben bemutatjuk a hat Arany fokozatú ösztöndíjjal kitüntetett hallgatót, akik hamarosan Közéleti Kávéház vendégei lesznek.

Sófi Arany fokozatú ösztöndíjjal kitüntetett hallgatók: 

1. Dávid Benjámin Arany fokozatú ösztöndíjas
SZTE, Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar (BTK) II. MA Történelem sz. hallgató
Tudományos tevékenység helye: SZTE BTK, Történeti Intézet
Kutatási téma: Gyomaendrőd története, különös tekintettel az 1914-1949 közötti időszakra
Témavezető: Dr. Kiss Gábor Ferenc főiskolai docens

2. Farkas Mónika Arany fokozatú ösztöndíjas
SZTE, Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar (BTK) I. MA Olasz nyelv, irodalom és kultúra sz. h.
Tudományos tevékenység helye: SZTE BTK, Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Kutatási téma: A 19. századi olasz patriótairodalom filológiai és levéltári irányultságú kutatása
Témavezető: Dr. Dávid Kinga egyetemi adjunktus


3. Gera Imre Arany fokozatú ösztöndíjas
SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar (TTIK) II. MSc Programtervező informatikus h.
Tudományos tevékenység helye:
SZTE TTIK, Informatikai Intézet, Számítógépes Optimalizálás Tanszék
Kutatási téma: Portfólióoptimalizálási feladatokon az összeállított portfóliók teljesítményének javítása kovarianciamátrixokon végzett szűrések segítségével
Témavezető: Dr. London András egyetemi adjunktus4. Hantosi Dóra Arany fokozatú ösztöndíjas
SZTE, Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) VI. Általános orvostanhallgató
Tudományos tevékenység helye:
SZTE ÁOK, Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet
Kutatási téma: Új terápiás lehetőség a fokális agyi infarktus kezelésében: szöveti pH-függő gyógyszeradagolás nanopartikulumok segítségével
Témavezető: Prof. Dr. Bari Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, Dr. Farkas Eszter egyetemi docens

 5. Meszlényi Valéria Arany fokozatú ösztöndíjas
SZTE, Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) V. Általános orvostanhallgató
Tudományos tevékenység helye:
Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biofizikai Intézet
Kutatási téma: Szubcelluláris kompartmentek ultrastrukturális elváltozásainak elektron tomográfiás tanulmányozása mozgató idegsejtek károsodása során
Témavezető: Dr. Siklós László tudományos tanácsadó 6. Pálinkás Eszter Arany fokozatú ösztöndíjas
SZTE, Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) VI. Általános orvostanhallgató
Tudományos tevékenység helye:
SZTE ÁOK, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ
Kutatási téma: Genotípus, fenotípus összefüggések vizsgálata hypertrophiás cardiomyopathiás betegekben
Témavezető: Dr. Sepp Róbert tanszékvezető egyetemi docens

 

Hajdrik József

Allegória

Tudom mért vagyok piros kenyér héja.
Kemencébe zárt életből táplálék.
Könnyű étel, szőlőhöz illő falat.
Illatnak köde, embernek homlokán.

Már értem, miként tudtam borrá válni!
Mámort ígérni Jézus embereként.
Szádhoz emelt kelyhet teltnek láttatni,
Te rám ismersz-e a Halak jegyében?

Maradtam volna buta, szerény vándor!
Aki nem megy fel a hegyre - fáradtan!
Távolodsz, s mintha magad előtt tolnál,
Hogy szíved ne érjem el oly’ sokáig.

Alázattal törlöd lábam hajaddal,
Tegnap még szúrtál szemed tüskéjével.
Vésted véres arcom, opál arcodra!
Ma ostyaként omol, lágy tested számban.

 

András K. Zoltán
Megláttam a „Sorost”
Főleg az utóbbi hónapokban annyi mindent hallottam, olvastam erről az emberről, hogy igen csak kíváncsi lettem, ki is ez a Soros, hogy néz ki, mit csinál és vajon hol és hogyan lehet vele találkozni? Hogy miért nem kell mostanában szeretni azt tudtam, de mégis kíváncsi lettem, hiszen valamikor réges-régen hallottam valami Soros ösztöndíjról, de annak eredete, támogatója és elnyerésének lehetősége nem  nagyon volt publikus. Így aztán csak a kíváncsiságom maradt meg az adományozó személyéről.
Végre aztán sikerült őt meglátnom, igaz támogatásom iránti kérelmem átadásra akkor és azóta sem volt lehetőségem, de legalább láttam.
Egy balesetem során, az engem sújtó szerencsétlenségemben ért az a szerencse, hogy megláthattam. 
Az a hét is jól kezdődött, mert hétfőn délelőtt, az előző napi félrelépéstől fájó bokával órák óta  vártam egy zsúfolt orvosi rendelő várótermében arra, hogy vajon mikor kerülhetek az orvos elé, akitől nemcsak gyógyulást, de fájdalmam enyhítését is nagyon reméltem.
A váró zsúfolásig tele volt különböző  nemű, életkorú emberrel, akiket a gyógyulás, az enyhülés utáni vágy hozott ott közös nevezőre. Ez a közös nevező azután – ahogy haladt az idő – egyre jobban kiegészült a közös türelmetlenségükkel.
Hosszú idő után végre receptekkel teli kézzel kijött az orvostól a behívása és ellátása miatt már szerencsének nevezhető beteg, azonban még nem mehetett be másik, mert az ottani rend szerint az újabb behívásra mindig várni kellett. Bizony elég sokáig, de végül csak kijött az orvos munkáját  ebben is segítő nővér és kissé rekedtes hangján feltette a nagy kérdést, KI A SOROS?
Ez a kérdés végig cikázott sokaság feje felett, de az első hallásra minden hatás nélkül. Amikor aztán az utólsó sorhoz is eljutott a nővér fenti kérdése, egy középkorú nő pattant fel az apátiával üldögélők közül és határozottan közölte, ÉN VAGYOK A SOROS!
Ezt néhányan rögtön kétségbe vonták, ebből pedig máris igen nagy vita keletkezett és többen állították, hogy ők előbb jöttek. A parázs vitát hallva a nővér is újra rákérdezett a nőre, MAGA LENNE A SOROS? Hát ki más, én már csak tudom, mondta határozottan a nő, aki SOROSNAK adta ki magát.
A nővér még mindig kételkedően nézett rá, amikor a sarokból felemelkedett egy nagyon idős néni, aki hosszú élete során  már rengeteg jó és rosszembert látott élőben is, képeken is, de még plakátokon is. Azt is megtapasztalta már, hogy a jóemberek idővel rosszá válnak, a rosszemberekből pedig szeretett jóemberek lesznek váratlanul.
Ez élettapasztalat birtokában is, a Néni határozottan kijelentette, IGEN, Ő A SOROS!
Hát ha maga az, akkor jöjjön, szólt oda a nővér a nőnek és elindult vissza a rendelőbe.
Amint így szabad lett  a várt megváltáshoz vezető út a SOROS előtt, rögtön kiderül annak annyit elmondott, megírt csalafintasága és álnoksága, mert az előzetesen vártak ellenére nem egyedül ment be, hanem visszaszólt, GYERE GYURI! és egy négyéves korú kisfiú kezét határozottan megfogva, beráncigálta azt  az orvos elé. 
Fájó bokámmal tovább szenvedve, de abbéli örömömben, hogy végre én is megláthattam, a SOROST, azt akartam, hogy ez a látvány maradandó legyen, ezért emlékezetből gyorsan le is rajzoltam.
Ma már gyógyult bokával közreadom ezt a rajzot a fent írt történetével együtt annak érdekében, hogy újabb plakátokon, egész oldalas újság
hirdetésekben de főleg busz- és villamosmegállókban megismerhessék az egészséges emberek is a SOROST!! Ime.


(Ha valaki magára ismerne, és nem lenne soros, az csak a véletlen műve.)

 

Látnok volt! És költő!
Ez a verse nagyszerű. de egyben  hidegrázás, - Megrázó ..... ! 1980-ban írta.

 Faludy György: Tanuld meg ezt a versemet

Tanuld meg ezt a versemet,
mert meddig lesz e könyv veled?
Ha a tied, kölcsönveszik,
a közkönyvtárban elveszik,
s ha nem: papírja oly vacak,
hogy sárgul, törik, elszakad,
kiszárad, foszlik, megdagad,
vagy önmagától lángra kap,
kétszáznegyven fok már elég —
és mit gondolsz, milyen meleg
egy nagyváros, mikor leég?
Tanuld meg ezt a versemet.

Tanuld meg ezt a versemet,
mert nemsokára könyv se lesz,
költő se lesz, és rím se lesz,
és autódhoz benzin se lesz,
és rum se, hogy leidd magad,
mivel a boltos ki se nyit,
s kivághatod a pénzedet,
mert közeleg a pillanat,
mikor képernyőd kép helyett
halálsugarat közvetít,                                                                    
s mert nem lesz, aki megsegít,
ráébredsz, hogy csak az maradt
tiéd, mit homlokod megett
viselsz. Ott adj nekem helyet.
Tanuld meg ezt a versemet.

Tanuld meg ezt a versemet,
s mondd el, mikor kiöntenek
a lúgtól poshadt tengerek,
s az ipar hányadéka már
beborít minden talpalat
földet, akár a csiganyál,
ha megölték a tavakat,
s mankóval jön a pusztulás,
ha fáján rohad a levél,
a forrás dögvészt gurguláz,
s ciánt hoz rád az esti szél:
ha a maszkodat felteszed,
elmondhatod e versemet.

Tanuld meg ezt a versemet,
hogy elkísérjelek. Lehet,
s túléled még az ezredet,
s pár kurta évre kiderül,
mert a vírusok dühödt
revánsa mégse sikerül,
s a technológia mohó
hadosztályai több erőt
mozgatnak, mint a földgolyó —
memóriádból szedd elő,
s dúdold el még egyszer velem
e sorokat: mert hova lett
a szépség és a szerelem?

Tanuld meg ezt a versemet,
hadd kísérlek, ha nem leszek,
mikor nyűgödre van a ház,
hol laksz, mert nincs se víz, se gáz,
s elindulsz, hogy odút keress,
rügyet, magot, barkát ehess,
vizet találj, bunkót szerezz,
s ha nincs szabad föld, elvegyed,
az embert leöld s megegyed —
hadd bandukoljak ott veled,
romok alatt, romok felett,
és súgjam néked: tetszhalott,
hova mégy? Lelked elfagyott,
mihelyst a várost elhagyod.
Tanuld meg ezt a versemet.

Az is lehet, hogy odafenn
már nincs világ, s te odalenn,
a bunker mélyén kérdezed:
hány nap még, míg a mérgezett
levegő az ólomlapon
meg a betonon áthatol?

S mire való volt és mit ért
az ember, ha ily véget ért?
Hogyan küldjek néked vigaszt,
ha nincs vigasz, amely igaz?
Valljam meg, hogy mindig reád
gondoltam sok-sok éven át,
napfényen át és éjen át,
s bár rég meghaltam, most is rád
néz két szomorú, vén szemem?
Mi mást üzenhetek neked?
Felejtsd el ezt a versemet.

(Toronto, 1980
 Vassné Szabó Ágota
Asszony a nyárUnatkozó szépasszony a nyár,
ki bakfis korában
vihorászva összekavarta a vizeket.
Most mályvaszoknyában,
nádirigó trillára libeg.
Megrázza kalászba font haját
- benne pipacs és búzavirág -,
mezítláb, zöld bársonyon tipeg,
s kezéből
fecskeszárny hasítja a festett eget.
- Cickánylábakon surran az idő.
Nehezedik a dereka.
Gömbölyödő kincse érik már
- még pár dekád -,
és mézédes terhével telik
zizzenő szalmával bélelt kosara.
De most még viselős,
szeszélyes, igazi nő,
ki fényes szatén-nap köpenyében
- egy bodros felhő mögül -,
hol nevetve, hol sírva jön elő.
Megsimogatja, vagy megtépi a tájat
- mikor háborús a kedve -,
ujjai közt villám a keszkenő.
Néhány röpke percre - ha könnye kiárad -,
cseppjének jég a temető.
Aztán megbékél. Csendben szipog,
és előhúzza zsebéből a Napot.
Asszony a nyár.
Tavasza messze jár.
Amikor útja végén az összes terhét leteszi,
gyermekei
tarka kabátot szőnek neki. 
Képek: Facebook


 BOGOLY JÓZSEF ÁGOSTON: 
                                                        Természetbölcselet
Kikapcsolódás a természetben, séta a szegedi füvészkertben, a gyerekek felszabadult játéka. Ezekben is föltárul a világra vonatkozó benső dialógus lehetősége. Az emlékezetes nyári napok minden lehetséges jóérzés jelenlétét hordozzák. A napi gondokon is túlmutat, ha közvetetten vagy közelebbről szemléljük a növények életét. Nemrég valaki ezt mondta nekem: „A természet sok szépet, különlegeset ad, de teljesen változó, kire, miként hat. Szerencsés vagyok, a táj szépségéből erőt tudok meríteni. Két ablakom tele van orchideával. Ömlik a fény. Olyan vagyok, mint nagyanyám, aki tett-vett a virágai között, beszélt hozzájuk, szedegette a megsárgult leveleiket.”
     Hogyan tudjuk megtartani az élő párbeszédet környezetünkkel, saját természetünkkel? Ha néha füstbe menne valami, ne bánkódjunk. Gondolhatunk arra, amit szeretünk, ami feltölt értékekkel, amivel a növényeket, a virágokat érzékelve képesek vagyunk tovább menni. A hétköznapokban lehetünk tapasztalatainkra támaszkodó realisták. Az emberek különbözőek. Ugyanazok a dolgok más és más nézőpontból látszanak?
     Egy nyári napon biciklin suhantam a platánfasorral szegélyezett úton. A megrekedt forró levegőt suhanásommal felkavartam, a fák összenőtt koronájának látványa, a fű, a virágok illata derűt sugárzott. Bár, szabaddá van téve a tévedés, a csodálatos nyárban és az egymás után bekövetkező többi évszakban, sok minden él. Az összes lehetőség még nincs kibontva. Minden ember az adottságaival kapcsolódik a külső világhoz és ehhez viszonyítva érvényes saját belső világgal rendelkezik? Vannak szinte átléphetetlen befogadói korlátok és akadályok is. A gondolkodás, a benső zene varázsereje alapján a világérzékelés saját útra tér. Ember és világa alkotó párbeszédbe lép a kevéssé csillogó munkás hétköznapok során. Kimondani könnyebb, tényszerűen megvalósítani nehezebb, a „se többet, se kevesebbet” arányossági életelvet. Miben bízhatunk? Az élet, a gyakorlat majd mindent fokról-fokra pontosan kijavít, megmutat? Milyen életbölcseletet közvetítenek a növények?
    Móra Ferenc írta: „Én valamivel többre vittem annál, hogy a rózsában csak szépet lássak, a spenótban csak kellemetlent és a cserfában csak jó tűzrevalót. Fűt, fát, virágot hamarább megszerettem, mint az embereket, és nyilván tartani fogom velük a barátságot egész addig, míg egyéb tennivalóm nem lesz, mint kékszemű vadlent és pirosat nevető pipacsot üzengetni fel a föld alól. Mikor más nem látja, ma is a szerető puha kezével simogatom meg a jegenyefa bőrét, és jellemét érzem a méltóságos, fekete derekú tölgynek, amely még a makkot is oly halkan potyogtatja, mint született főrend a szót. (…) Igen, én gyerekkoromtól fogva tudom, hogy a fáknak és virágoknak, az eleven nádaknak és a halott nádtetőkön élő kislibaszín moháknak van lelkük.” A virágok, a növények intelligenciája érezhető, tapasztalható? Ezt ki érzi, ki méri meg? 
     A virágok számunkra való látványában kitárul a szépség, a szótlan gyönyörűség, a hallgatólagos tudás, a Nap fényéhez kötődő elemien érzékeny kapcsolat, az éltető vízhez társuló alapérzés, a föld ásványaiból táplálkozó arányos képesség szerves öntudata, a sok-sok működő-védő életmechanizmus közül a heliotropizmus, a hidrotropizmus, a kemotaxis, a túlélés biológiai garanciái is mind-mind szemlélhetők. Aki gondozza és segíti élni a növényeket, aki érzi, csodálja a virágokat, arra ők különös módon ragyognak. Közvetett dialógusba lépnek az emberrel. A virágok, a növények élő, érző antennák? A földet ősidők óta az éggel kapcsolják össze. Segíteni képesek az embereknek, általuk még jobban szerethetjük kék bolygónkat, közös világunkat.     

                          
Kenéz Heka Etelka
OM. Szómágia hatalma

Univerzumunk
Teremtésekor
Hangzott el
Az Isten hangjából
Az OM, a Teremtő szó!
A szent igazságot
OM atyánk te képviseled,
E szó jele védelmet nyújt,
Itt a Földön mindenkinek
E szó képviseli –
Az ég és Föld rezgésszámát
A lélek harmóniáját.
AZ OM, mantra
Felszabadítja
Az elme tiszta pályáját.
Óh, OM, Te Isteni szó,
Lenyugtatod elmém,
Elszakítasz a külvilágtól,
S feltöltöd a testet,
lelket tiszta erőddel,
S feltöltöd fényeddel,
lelki eledellel.
S világossá válnak
A titkok bennem,
Nagyságod mellett
Életem egy homokszem
Az óceán vizében,
S vigyázol reám,
Az idő csobbanásának
Hullámzó vizében.
Keblem a titkaid rég
Tudni vágyó gyönyöre

 

TATÁR RÓZSA:

                                               KOSZTOLÁNYI  KALAPJA


       A Hadik Kávéház tőszomszédságában, a Bartók Béla út 46. számú sarokház földszintjén működött Hochmann János férfi-női fodrászata már az 1900-as évek elején. A több emeletes ház boltíves kapubejárata mellett helyezkedett el közvetlenül a szép, hangulatos fodrászüzlet. A bejárat felett minden évszakban, akár esett, akár fújt, szemkápráztatóan csillogóra szidolozott réz cégér biztatta belépésre a szépülni vágyó hölgyeket és urakat. 
       Hochmann úr, mert természetesen így szólította a tulajdonost az „úri közönség”, kellő tiszteletre, sőt a kuncsaft iránti valóságos áhítatra oktatta három segédjét. Nem minden eredmény nélküli volt az igyekezete, mert valóban úri és bohém vendégek egyaránt betértek üzletébe. A patinás berendezésen szívesen nyugtatták tekintetüket, amíg esetleg várakoztak, vagy amíg szorgos kezek dolgoztak frizurájukon. Természetesen az igazi törzsvendégek, mindig bejelentkeztek, vagy Hochmann úr már tudta, hogy ki az, aki például minden hónap első keddjén 10-re érkezik. Boszorkányosan tudta szervezni a munkát és a segédeket, valamennyi vendége legnagyobb megelégedésére. 
      A legrégebbi törzsvendégeket természetesen azzal tüntette ki, hogy személyesen „szolgálta ki” őket. A hölgyvendégek valósággal versengtek Hochmann úr kegyeiért, vagyis, hogy személyesen készítse el hajkoronájukat, hiszen külön örömükre szolgált, hogy egy sármos, magas, igazán szép férfi fürge ujjait érezhették frizurájukon. Néha valósággal bizsergett a lelkük, amíg a hajköltemény elkészült. A Mester, ahogyan a segédei tisztelték, nem takarékoskodott a szép szavakkal, gáláns bókokkal, amit a hölgyek fensőbbséges mosollyal, vagy finom kacagással „háláltak meg”. 
     Az arcszeszek, a finomabbnál finomabb női parfümök és hajbalzsamok illata lengte be az egész üzletet. Aki ide belépett, úgy érezte magát, mintha valami boszorkánykonyhába csöppent volna. Nemcsak szépítészeti műhely volt ez a hely, hanem némi eszmecserék helye, ahol is meg lehetett tudni, hogy ki, kivel, mikor, miért, meddig…  és mióta nem…  és még ezer más fontos dolgot… hol a legjobb a varrónő, a legügyesebb kalapos, hol árulják a legjobb szivart, a legalkalmasabb monoklit, a legszebb selymet, és kitől, miért ment el, vagy csapták el a cselédet, /pardon, a személyzetet/, mert ugye igazi úri hölgy, vagy úr, a cseléd kifejezést nem használta. Az csak a felkapaszkodottak szótárában szerepelt. 
     Hihetetlenül magas szintű intelligenciára volt szükség ahhoz, hogy a legkülönfélébb vérmérsékletű, hangulatú, intelligenciájú férfiak és nők pillanatnyi hangulatát kezelni tudják és igényeiknek szavaikkal és munkájukkal megfeleljenek a fodrászüzlet dolgozói. Ez volt az, amiben Hochmann úr a legtökéletesebb mintául szolgált a segédeknek és a hajmosóknak. 
    Megfordult itt a mélybarna hajú, szikár, kimért miniszteri főtanácsos, és a hozzá tökéletesen pásszoló felesége, de a főreálgimnázium tanára és igazgatója is, nem beszélve az ősz hajú egyetemi professzorról, vagy a klinika főigazgatójáról. De ne feledkezzünk meg Micikéről, hm… egy különlegesen diszkrét műintézmény elsőszámú hölgyéről, akit… hm…. igen nagyszámú férfi vendég ismert. A Nemzeti Színház művésznői közül is többen ide jártak, időnként a premierre szóló jeggyel ajándékozva meg a Mestert, aki rendre meg is jelent az előadásokon feleségével a karján. 
      No, de érdemes visszatérni a kuncsaftok köréhez, mert Hochmann úr „büszkesége” a Hadik Kávéház törzsvendégeinek köréből került ki. Az bizony nem volt más, mint maga Kosztolányi Dezső. Nem mintha más író vendég nem tisztelte volna meg üzletét, de  „egyesek”, hirtelen ötletből „szaladtak át” a tőszomszédságban levő fodrászműhelybe, ahol kellő kedvességgel, figyelemmel és alázattal néztek fel rájuk, tehát már ezért megérte oda menniük szépítkezni. A tulaj, és segédei számára nem voltak ismeretlenek a Nyugat számai, ez aztán végképp lenyűgözte az átruccanó írókat, költőket.
     No, de maradjunk már végre Kosztolányinál. Hiszen ő volt a fő törzsvendég, aki magával hozta a bohémek hangulatát a Hadikból. Már amikor a kilincsre tette a kezét, az is másként „szólt”, mint bárki más tenyere alatt. Az ajtó sosem hallott zenével „muzsikált”, még a levegő is másként tódult be az utcáról, ha ő nyitotta ki és lépett be rajta. A köszönése, hangja, szavai dallama, zenéje egyedülálló volt, mint a „Hajnali részegség” zsongása és ritmusa. És mire becsukta maga mögött az ajtót, már maga a költészet suhant be láthatatlan szárnyakon a fodrászüzletbe, ahol mindenki elcsendesült hirtelen, feléje fordult minden tekintet, és elakadt minden lélegzet. Mert egyszerre itt volt Ő, a Költő! Aki megállt a csukott ajtó előtt, huncot tekintetével végig pásztázott a helyiségen, nem nagyon, de azért egy picit kihívóan, a dámák arcára érve tekintete felcsillant finoman, de csak finoman, hisz egy túlzó csillanás már rossz hírbe keverhetne valakit. Szóval itt állt A Költő, aki megemelte kalapját az egész „publikum” előtt, majd finom főhajtással, és alig, de azért mégis észrevehető derékhajtással a hölgyek felé köszönve, széles körívben lendítve kalapját, az állófogas felé hajította, mely nevezetes Girardi kalap pörögve röpült a fogas kellős közepébe, ahol megnyugodva landolt gazdája legnagyobb megelégedésére, valamint a „tisztelt publikum” ámulatára, és a segédek csodálatára. A Költő ezután belevetette magát a csodálatos módon érkezésekor mindig üres karosszékbe, és az ilyenkor szokásos kérését intézte kissé enervált hangon a Mesterhez. 
– Hochmann úr, kérem, igazítsa helyre, amit a napok múlása megzavart.
És Hochmann úr helyre igazította azt, amit „a napok múlása” és a hajszálak csendes növekedése „megzavart”. S amíg a „helyre igazítás” folyt, a segédek, akiknek - felfoghatatlan hogyan lehetséges ez az időzítés? Éppen szünet támadt a munkájukban, oda settenkedtek „A Kalaphoz” és már ki tudja hányadszor próbálkoztak pörgetve feldobni a fogas közepére, amint azt „A Költő” is tette, de ismeretlen okból valami mindig eltérítette  azt az utolérhetelenül sajátos kalapot, amely a földön landolt volna, ha a másik inas el nem kapja röptében. Kosztolányi mindezt huncut mosollyal a szája szögletében már a „hajszobrász ollója alól”nézte, miközben az egyik vendég megjegyezte csendesen: „… bizony, a kalap sem repül egyformán mindenkinek a kezéből…”.

MEGJELENT:
Kosztolányi újragombolva online MTA kiadás 2011.
Tatár Rózsa: Zsebnovellák kötetben 2011.
Három évtized – Krúdy Kör antológiában 2012.

 

               Ne úgy, mint a jércék
Jártomban-keltemben gyakran bevillan egy múltbéli emlék. Édesapám kerékpárjával egyensúlyozok a falusi járdán. Bonyolult, mert kislegényként még nem értem el az ülést, ezért a ’váz alatti pedálozással’ tekertem. Kényelmetlen volt, de az öröm mindent kárpótolt.  A falusi kerékpározás rendje szerint a sarokhoz érve csöngettünk (kötelező volt), hogy ne ütközzünk össze a másik utcából jövővel. Ha visszacsöngetett, megálltunk. A falusi közlekedés etikája! Boldog nyarak voltak ezek egy városi kisfiúnak.
Ma már öregesen ballagok az utcán, kikerülnek és elhagynak a fiatalok, nekik még minden sietős. Hallom a gyors lépteket mögöttem. Jobbról kerül és balra átvág előttem. Meghökkenek, miért nem megy el mögöttem balra, pedig szabálya van a kerülésnek és a kanyarodásnak is. A zebra előtt szétnézek és boldogan elengedem a buszt, a trolit és a villamost is - előttem. Öreg autós vagyok, belém vésődött a tömegközlekedés (kiemelten a villamos) haladásának segítése. Erre szólít fel a KRESZ is. Csúcsidőben meghökkentő látvány a Dugonics téri, un.’ lófaránál’ a villamosok, a trolik és a buszok kétirányú kavalkádja, tetőzve a gyalogosok áradatával. Itt mindenkor nagyon észen kell lenni! De sokan vakon bíznak a ’zebra’ védelmében és az autósok rémében, a ’nulla toleranciában’ - körültekintés nélkül - ki lazán, ki pedig sietve, megindulnak. Ezzel gyakran gátolják a buszok, a villamosok forgalmát és 20-30 vagy még több embertársa zavartalan utazásának mutat fügét. Én már átéltem a bowden-szakadás és a puha fék rémes pillanatát! Baleset veszélyes utam volt hazáig.
Eszükbe sem jut az előzékenység? Az udvariasság? Pedig erre épül a társadalmi együttélés és a közlekedés rendje és erkölcse is. Gyakran látható a járdán, a zebrán telefonáló és fülhallgatós fiatal, de felnőtt is. Nem figyelnek, csak mennek, ácsorognak. A villamoson átéltem: 3 kisiskolás sem engedte el a sárga villamost.  Fel sem fogták, hogy az ők 25 vagy 30 kilójához képest egy 36 tonnás jármű közelít? Ők még nem tudják, hogy az erő a tömeg és a sebesség négyzetének szorzatával egyenlő. És ezt az irgalmatlanul nagy tömeget kényszeríti fékezésre, megállásra két ráérő kisfiú? Miért?  Nem is mondták neki (család, iskola, akárki?), hogy műszaki vagy emberi hiba esetén - nincs semmi esélyük, csak a bánat marad. A kerékpárosok (sokak szerint) a ’zebrák’ rémei. Sebesen tekernek, villámgyorsan száguldoznak és fütyülnek a paragrafusokra. A járdákon sem jobbak. A javíthatatlan helyzetekre mondják: ez a vonat már elment. Hosszú évek óta szembetűnő a közlekedési morál lanyhulása. Gyermekkori falusi emlékeiben őrzök egy szemléletes esetet. A járdán kerekeztem. A fal mellett kapirgáló jércék felém fordultak és az utolsó pillanatban nyakukat meresztve, gyors szárnycsapásokkal, rémült csipogással száguldoztak át előttem a biztonságosnak vélt fasorba.  Az emlék megmosolyogat és visszavisz a gyermekkorba, de éberen tart a mai útvesztőkben. A közlekedésben részt venni is „…csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes.” (József Attila) Embertől elvárható előzékenységgel, egymás kölcsönös megbecsülésével lépjünk a közutakra. Tudom, hogy sokat kérek. A nagy motorerő, a sebesség sokakat megrészegít.   Gyakori a zebrán átsurranó autó. Nem várunk egymásra egy másodpercet sem –kiszólunk, dudálunk.  Mi, gyalogosok sem vagyunk szeplőtelenek. Átmegyünk a pázsiton és figyelmetlenül lépünk a zebrára, vagy bárhol az úttestre.
A közlekedési morál romlását nagy sérülésnek tartom. A közlekedésben is egy nagy és szemléletes társadalmi jelenség, az atomokra bomlás figyelhető meg. Már nem figyelünk egymásra. Az egészséges társadalom kohéziója pedig erős.  A szolidaritás, az egymásra figyelés kölcsönös. Velem egyenrangú embereknek tartok a másokat is. A drága műtétekre és katasztrófák áldozatainak megsegítésére indukálódó összefogás szép példái az önzetlenségnek, a szolidaritásnak. Ezek bizonyítják a társadalomban még élő emberség létét, bár a legtehetősebbek mozdulnak kevésbé. Ezért kívánkozik ide Az ember tragédiájából Lucifer válasza, miután az Úr két fát ad neki az Édenkertben, a mindenséggel szembe: „Fukar kezekkel mérsz, de hisz nagy úr vagy,”   (Madách). Közlekedjünk emberhez méltóan, ne jércék módjára! Mindenkor vigyázzunk magunkra és egymásra!
                                        Zenei József           

 

Sz L Netala:
Ágas-bogas szerelmeink

Ágas-bogas szerelmeink
fázós ösvény őszi fényben.
Tél-közelség bánata int;
vigyázzak rád gyermekkorom 
száz meseszép emlékében.

Szoknyád libbent, táncok zsongtak,
illat-erdő, vágy-közelség…
Érintésnyi távolságból
rémítenek komor felhők.

Vihar készül? Tavaszt vártunk.
Hajfonatod védelmében
kézen fogtuk saját sorsunk,
csillag-hullós, titkos jelként
terveztük el közös harcunk:

Istent lesni, úgy kacagni,
töltés-szélről lerohanni,
tükrös vízben megmártózni,
madarakkal vitatkozni
ma is mennék, hogyha vívnál.

Hol vagy, ki a kopár létből
érdes szélben néven szólítsz?
Melyik égen, csillagképben
ismerjük fel éj-gyűrt arcunk? 

2020. február 3.

Sz L Netala:
Álmodok, érkezem

Álmodok, érkezem
Kétségemmel vétkezem

Indulok, bódulok
Vissza sosem fordulok

Remény, vágy... 
Átutazó vagyok

2015. június 2.

 

 

Lövey-Varga Éva
A természet disszonanciája

(Könnyező felhők ciklus)

Dr. Erdélyi István professzor emlékére

Ernyőt vont a síró tájra,
Riadtan öleli magába
Deres hajával kedvesét az
Ébredő természet.
Lyukas leplét, mint selyem takarót
Ijedten vonja magára.

Ismeretlen utakon járva,
Sötétlő égen, szentjánosbogarak
Titkos körtáncában vándora 
Vidám madárcsicsergésre ébred…
Ámulata örök pecsét szívében,
Néma ima a magasságban…

Elrejtheti-e lelkének könnyeit
Mézcseppek csorduló illatában?
Láthatatlan szellők szárnyán
Ékszerként hajózva napsugáron
Kereshet-e menedéket törékenyen?
Értelmét régi titkos vágyának
Reménytelenül kergeti-e tovább 
Elevenen égve az örök reményben?

Szeged, 2020. június 8. 

A vers előadása, utánközlése vagy átdolgozása csak a szerző engedélyével lehetséges

Arany-Tóth Katalin:

SZÍVMÉRLEG
Nélküled
halhatatlan pillanatok
sejtelmes, kék csöndje várt rám.
Nem láttam se földet se eget,
mi feléd vezetett szerelmünk
láthatatlan szivárványán.
Nélküled
lélektől lélekig jutott
a túlhordott, dohos hiány.
Felsírtak a néma ünnepek,
majd minden húrt újra pengetett
egy bársony hangú délután.
Nélküled
hiába kacagtam, nem volt
selymesen könnyű az öröm,
de sorsom ma szíveddel mérem,
s oltalmad éltető vizében
jóságod visszatükrözöm.

S Z E G E D  N O S T R A 19.

 1. A mi Szegedünk -

Ismereteink felidézéseként, és városunk iránti szeretetből folyamatosan közlünk néhány adatot, eseményt, ismertetést „A mi Szegedünk”-ről

 

A fogadalmi-templomról:

 1. 1880. november 28.: A város egyházfenntartó kegyuraságának képviselőtestülete ünnepélyes fogadalmat tesz, hogy az újjáépítés emlékére monumentális templomot épített. Innen ered a „fogadalmi” elnevezés!
 2. 1883. június 21.: A Közgyűlés kijelöli a templom helyét. (Szent Demeter-templom, Főgimnázium, Kegyesrendi lakóház)
 3. 1990. szeptember: Fadrusz János szobrászművész, a majdan felépülő templom javára felajánlja a Krisztus a keresztfán c. alkotását.
 4. - 1903. május 23.: Meghirdetik a templomépítés pályázatát. (35 pályamű érkezik, de egyet sem fogadnak el.)
 5. - 1909. május 28.: Újabb pályázat-kiírás nélkül Schulek Frigyest bízzák meg a templom tervezésével. A részlettervek elkészítését és a művezetést Foerk Ernő végzi.
 6. 1914. június 12.: Dr. Glattfelder Gyula Csanádi püspök leteszi a templom alapkövét, folyik az építkezés, de az I. Világháború miatt leáll.
 7. 1923. április: Újra elkezdődhetett az építkezés. A háborús „munkaszünet” emlékét a tornyok alsó harmadán márványcsík felirata jelzi: „Az nem lehet, hogy ennyi szív hiába onta vért 1914-1918”.
 8. 1930. október 24.: A Fogadalmi-templom felszentelése, Horhthy Miklós kormányzó jelenlétében. Az első misét Angelo Rotta pápai nuncius celebrálja.
 9. 1930. október 25.: A Fogadalmi-templomban Serédi Jusztinián hercegprímás miséjén felhangzik Dohnányi Ernő Szegedi Mise c. zeneműve.
 10. 1931. június 19.: Pápai bulla Szegedet püspöki székhellyé teszi, a Fogadalmi-templomot székesegyház rangjára emeli.
 11. A Fogadalmi-templom külső és belső részén számos művész örök értékű alkotásai láthatóak.: szobrok, domborművek, falfestmények, színes üvegablakok.

 

Forrás: Szeged története – 3/1 (monográfia)

Szeged történeti kronológiája, Szeged, 1992.
Csanád Egyházmegye jubileumi Évkönyve 1980.
Fogadalmi-templom és a Demeter-torony (TKMK 632)

Sorozatszerkesztő: Dr. Nagy Péter

 

 

PROGRAMAJÁNLÓ 2020. AUGUSZTUS
SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR

PROGRAMOK gyerekeknek

2020. július 13-tól augusztus 27-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, Gyermekkönyvtár
NAGY KÖNYVHAJSZA
Hajts fel minél több könyvet! Fedezd fel búvóhelyüket és vadászd le őket! Gyűjtsd a trófeákat, járd végig a vadászat szintjeit! A hajszához bármikor csatlakozhatsz július 13. és augusztus 27. között a könyvtár nyitva tartási idejében.

2020. július 27-től augusztus 27-ig. – helyszín: Somogyi-könyvtár, Gyermekkönyvtár
Birodalomhódító könyvtár-tér-játék. Kalandozások, játékok a Könyves Birodalmában július 27. és augusztus 27. között a könyvtár nyitva tartási idejében.

2020. július 27-től augusztus 27-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, Gyermekkönyvtár
Mesevár. Legyél te a Könyves Birodalom legkisebb hőse! Álld ki a mesebeli próbákat és foglald el a Mesevárat! Mesék és játékok óvodásoknak július 27. és augusztus 27. között a könyvtár nyitva tartási idejében.

2020. július 29. (szerda) – helyszín: Somogyi-könyvtár, Gyermekkönyvtár
Mesegömbölyítő. Gyere, gömbölyítsük együtt a mesét! Választásod szerint, minden órában más mese hangzik el.

2020. augusztus 4. (kedd) – helyszín: Somogyi-könyvtár, Gyermekkönyvtár
Nyomkeresés a könyvtárban! Légy Te is Sherlock Holmes!
Részvétel családok, baráti társaságok számára augusztus 4. és 19. között a könyvtár nyitva tartási idejében.

2020. augusztus 5. (szerda) – helyszín: Somogyi-könyvtár, Gyermekkönyvtár
Mesegömbölyítő. Gyere, gömbölyítsük együtt a mesét! Választásod szerint, minden órában más mese hangzik el.

2020. augusztus 12. (szerda) – helyszín: Somogyi-könyvtár, Gyermekkönyvtár
Mesegömbölyítő. Gyere, gömbölyítsük együtt a mesét! Választásod szerint, minden órában más mese hangzik el.

2020. augusztus 19. (szerda) – helyszín: Somogyi-könyvtár, Gyermekkönyvtár
Mesegömbölyítő. Gyere, gömbölyítsük együtt a mesét! Választásod szerint, minden órában más mese hangzik el.

2020. augusztus 26. (szerda) – helyszín: Somogyi-könyvtár, Gyermekkönyvtár
Mesegömbölyítő. Gyere, gömbölyítsük együtt a mesét! Választásod szerint, minden órában más mese hangzik el.

2020. augusztus 28. (szerda) 16.30.– helyszín: Somogyi-könyvtár, Gyermekkönyvtár
Eredményhirdetés a Mesevár és a Birodalomhódító könyvtár-tér-játék résztvevői számára.

PROGRAMOK felnőtteknek

2020. augusztus 14. (péntek) 16.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár, 3. emelet Emlékkönyvtár
Emlékkönyvtár-látogatás
A Dóm téri központi épület 3. emeletén található Emlékkönyvtárban a 43.701 kötetes alapítványi gyűjteményből látható egy közel 10.000 kötetes reprezentatív válogatás. A gyűjtemény sokszínűségét, tudományos értékét jól példázza, hogy a Somogyi-könyvtár birtokában van 36 ősnyomtatvány, amelyek közül 8 hazánkban egyedi példány. Különösen figyelemre méltóak a 16. századi európai nyomdák fa-, illetve rézmetszetekkel illusztrált remekei és a kutatók által is használt Régi Magyarországi Nyomtatványok kötetei.
A könyvek védelme miatt fokozottan ügyelünk a megfelelő hőmérsékletre és páratartalomra. Kérjük, a látogatás tervezésekor vegyék figyelembe, hogy a várható hőmérséklet 17°C.
A Somogyi Károly Emlékkönyvtár zárt különgyűjtemény. Turisztikai célú látogatása a Somogyi-könyvtár és a Szegedi Tourinform közös programjai keretében lehetséges.
Találkozás: a Somogyi-könyvtár adminisztrációs pontjánál
Fotózásra nincs lehetőség.
Részvételi díj 500 Ft
A résztvevők száma limitált, ezért a férőhelyek betöltése érkezési sorrendben történik.

2020. augusztus 27. (csütörtök) 17.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár, 1. emelet folyóiratolvasó
Ancsa-Molnár Hajnalka Átjáró – ikonok két világ között című kiállításának megnyitója
A kiállítást megnyitja Szaplonczay Miklós atya, görögkatolikus pap
Az ikonok útmutatók a teremtés útján, nem azért készülnek elsősorban, hogy gyönyörködtessenek, hanem hogy általuk beleláthassunk egy transzcendentális valóságba és szemlélhessük annak ragyogását. Aki ikont készít – a keleti gondolkodás szerint –, az ikoníró: a Szentírást képben jeleníti meg. Az ikon teljes hagyományvilágának megtartása által a változatlan Örökkévalót igyekszik elhozni ebbe a változékony világba, hogy hitünket, lelkünket emelje, építse.

Ancsa-Molnár Hajnalka az ikonfestéssel 1993-ban találkozott Finnországban egy orosz festő, Nina Inkari kurzusán. Ez olyan nagy hatással volt rá, hogy azóta is igyekszik minél mélyebben megismerni a festészet ezen ágának titkait. Hogy minél jobban elsajátíthassa a technikát és megismerje az ikonok világát, több kurzuson is részt vett. A keretek faragását Dönczi András fafaragó mestertől tanulta.1999 óta szinte minden évben önálló kiállítással jelentkezik.

A kiállítás megtekinthető 2020. szeptember 29-ig.

KIÁLLÍTÁSOK

2020. augusztus 3-tól augusztus 27-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, 2. emelet
90 éve született Galgóczi Erzsébet (1930-1989) író – könyvkiemelés
Galgóczi Erzsébet 1930. augusztus 27-én született a Győr megyei Ménfőn, nyolcgyermekes parasztcsalád hetedik gyermekeként. Elemi iskoláit a ménfőcsanaki osztatlan, két tanerős iskolában végezte. A család öt lánya közül Ő volt a legfiatalabb. Amire iskolába került elkezdődött a második világháború. 

„Első elbeszéléskötete 1953-ban látott napvilágot Egy kosár hazai címmel. Időközben szüleit kuláklistára tették, s ő megdöbbenve tapasztalta a falvakban a parasztellenes intézkedéseket. Hamar rájött, hogy nem egyszerű túlkapásról, bürokratizmusról van szó, sokkal inkább rendszerszintű politikai célok megvalósításáról. 1955-ben diplomázott, két évig a Művelt Nép című lap munkatársa, majd a Budapest Filmstúdió dramaturgja volt. 1959-től szabadfoglalkozású íróként riportokat, szociográfiákat írt. A hatvanas évek elejétől sorra jelentek meg regényei, elbeszélései, amelyekre továbbra is jellemző maradt a szociográfia iránti érdeklődése. 1962-ben József Attila-díjjal tüntették ki, amelyet 1969-ben és 1976-ban újra megkapott. A hetvenes évek elejétől a film és a tévé is felfedezte erős drámai töltést hordozó műveit. Félúton című regényéből film készült, több novellájából tévéjáték.” (cultura.hu)

2020. augusztus 27-től szeptember 29-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, 1. emelet folyóiratolvasó
Átjáró – ikonok két világ között – kiállítás Ancsa-Molnár Hajnalka alkotásaiból
Az ikonok útmutatók a teremtés útján, nem azért készülnek elsősorban, hogy gyönyörködtessenek, hanem hogy általuk beleláthassunk egy transzcendentális valóságba és szemlélhessük annak ragyogását. Aki ikont készít – a keleti gondolkodás szerint –, az ikoníró: a Szentírást képben jeleníti meg. Az ikon teljes hagyományvilágának megtartása által a változatlan Örökkévalót igyekszik elhozni ebbe a változékony világba, hogy hitünket, lelkünket emelje, építse.

Ancsa-Molnár Hajnalka az ikonfestéssel 1993-ban találkozott Finnországban egy orosz festő, Nina Inkari kurzusán. Ez olyan nagy hatással volt rá, hogy azóta is igyekszik minél mélyebben megismerni a festészet ezen ágának titkait. Hogy minél jobban elsajátíthassa a technikát és megismerje az ikonok világát, több kurzuson is részt vett. A keretek faragását Dönczi András fafaragó mestertől tanulta.1999 óta szinte minden évben önálló kiállítással jelentkezik.

Korábban megnyílt kíállítások, amelyek még augusztusban IS MEGTEKINTHETŐK:

2020. július 9-től augusztus 19-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, 1. emeleti olvasóterem
Trianonban elveszett kincseink (határokon kívül maradtak…)
A száz éve aláírt békeszerződés évfordulóján mutatjuk be azokat a természeti-, kulturális- és történelmi kincseket, amelyek határainkon kívül maradtak. Az 1920-as szerződés a gazdasági-társadalmi, lakosságot és határokat érintő kérdéseken túl jelentős hatással volt az ország szellemi-kulturális értékeire is. A történelmi, világi-és egyházi épített örökség közel 80 százaléka más országokba került.  Egyetemek, színházak, kultúrpaloták, történelmi jelentőségű könyvtárak, az egykori magyar kiválóságokat bemutató múzeumok, jelentős személyiségek szülő-és lakóházai, kastélyai, a magyar történelem eseményeinek megjelölt emlékhelyei és még számtalan szellemi érték jutott erre a sorsra. Kiállításunkon ezeknek a kincseknek hatalmas választékából mutatunk be egy szépséges válogatást.

2020. július 7-től augusztus 24-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, 1. emeleti olvasóterem
„Fénybe borult árnyékaink” – Fodor Barbara képzőművészeti kiállítása
 „Csak érzelmekkel lehet átváltoztatni fénnyé a sötétséget és cselekvéssé az apátiát.”  /Carl Gustav Jung/
Fodor Barbara munkái énünknek tudattalan, olykor megtagadott, elutasított, vagy ez idáig rejtve maradt tartalmaira világít rá és hozza őket felszínre, a fénybe, szabad asszociációinak vizuális megjelenítésével. Mint amikor az ember álmában meztelenül áll az őt vizslató tömeg előtt, az alkotó hasonlóan leplezetlenül tárja elénk lecsupaszított, intim, belső világát, mely bővelkedik erotikus, emberi, ugyanakkor szokatlan, álomszerű szimbólumokban. Néhol nagyon érzékeny, néhol pedig zsigeribb, ösztönösebb gesztusok és erős cselekedni, alkotni, kifejezni vágyás jellemzik képeit.

2020. július 20-tól október 7-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, földszinti kiállítótér
Hét szabad művészet – Somogyi-könyvtár nyári kiállítása, amely elsősorban az Alapítványi Gyűjteményből és a régi állományból válogat, ezúttal az ókorban gyökerező, a középkori egyetemi oktatásban kiteljesedő és a mai napig meghatározó „örökségként” ránk maradt hét szabad művészet könyvészeti emlékeit mutatja be.
A kiállítás a septemartesliberales, azaz a hét szabad művészet két ágának, a triviumnak, (a szóval, szöveggel foglalkozó tudományoknak) és a quadriviumnak, (a számokkal és azok viszonyaival foglalkozó tudományoknak) a jeles képviselőit, műveiket mutatja be. A tudományok több ezer éves fejlődése során mérföldkőnek számító műveket, alkotókat a teljesség igénye nélkül tárjuk látogatóink elé.

2020. június 15-től augusztus 14-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, 2. emelet
FRAUENTITÄT TO GO - kiállítás 
A Goethe Intézet vándorkiállítása a száz éves női választójog témájából kiindulva könyveken, albumokon és magazinokon keresztül mutat be meghatározó, kurrens témákat a nők társadalmi helyzetét illetően a német és európai kultúrában a politika, a mindennapi élet és a művészet területén. A kiállítás anyaga a női választójog kérdését és az ehhez kapcsolódó politikai olvasatot tárgyalja. Irodalmi, kulturális és publicisztikai kiadványokon keresztül mutatja be a női egyenjogúság történetét és aktuális helyzetét.


2020. június 25-től augusztus 27-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, 3. emelet
160 éve született Baumhorn Lipót – az építész szegedi munkássága
Baumhorn Lipót a századforduló egyik legtehetségesebb és legtöbbet foglalkoztatott zsinagógaépítője. 1903-ban épült fel főműve, a szegedi Új zsinagóga, de építészetének számos világi emléke is megtalálható a városban. Szecessziós stílusú banképülete, városképet meghatározó bérpalotái fontos részei Szeged építészeti örökségének. A tárlat az építész szegedi munkásságát mutatja be a Somogyi-könyvtár dokumentumainak tükrében.

A Somogyi-könyvtár Fiókhálózatának 2020. augusztusi rendezvényei

Kiállítások

Csillag téri fiókkönyvtár
2020. augusztus 3-31. Augusztusi évfordulók
150 éve született Maria Montessori
100 éve született Charles Bukowski 

Dorozsmai fiókkönyvtár
2020. augusztus 13-szeptember 2. Jártomban-keltemben…
A Nap -Fény Fotókör tagja, Dr. Nagy Emőke fotókiállítása. 

Északvárosi fiókkönyvtár
2020. augusztus 10-31. Nézőpont a második sorból – gyerekfoglalkozásra készült meseillusztrációk kiállítása 
(A könyvtár augusztusi kezdéssel tervezett felújításának függvényében változhat az időtartam.)

Francia utcai fiókkönyvtár
2020. augusztus 3-31.
augusztus 1 - 31. Németh Istvánné Nagy Mária Virágok festménykiállítása

Móra utcai fiókkönyvtár  
2020. augusztus 3-31. “Hétköznapi perspektívák” – dr. Fenyvesi Anna fotókiállítása
Fenyvesi Anna a Szegedi Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézetének oktatója, nyelvész. PhD-ját a Pittsburgh-i Egyetemen (USA) szerezte 1998-ban, a Debreceni Egyetemen habilitált 2013-ban. Általános nyelvészetet, szociolingvisztikát, kétnyelvűséget tanít az egyetemen, kutatási területe az amerikai magyarok kétnyelvűsége, és a határon túli magyarok nyelvhasználata, nyelvi attitűdjei.
12 éves kora óta fotózik: Szmenával kezdte, Practicával folytatta, 2001-ben állt át digitálisra (jelenleg Lumix G7-je van). 2018-ban 9 hónap alatt ért el a guru szintre a GuruShots.com internetes fotóverseny oldalon. Kedvenc fotótémája a bicikli: lenyűgözi a geometrikussága, hasznossága, eleganciája, s az, ahogy hozzájárul(t) a nők szabadságának kiteljesedéséhez szerte a világon (Szegeden pedig mindennapi közlekedési eszköze). A jelen kiállításra a mindennapok perspektíváit körüljáró képeiből válogatott: lépcsőházak, metróállomások, egyéb hétköznapi helyek fotóit. A fotózás mellett a másik hobbija az üvegékszer készítés. Három gyereke van: András (23), Júlia és Emília (18).

Odesszai fiókkönyvtár
2020. augusztus 10-31. Arcok – Szabó Luca fotókiállítása

Petőfi-telepi fiókkönyvtár
2020. július 1-től augusztus 31-ig 
„Egyedül a felhők felett” – 120 éve, 1900. június 29-én született Saint-Exupéry. Az évfordulóhoz kapcsolódó kiállítás az íróról. 

Rókusi fiókkönyvtár
2020. augusztus 3-31. Szabadkai pillanatképek – Kisimre Ferenc publicista fotókiállítása
Földrajzilag, de lélekben is a legközelebb áll hozzánk első testvérvárosunk – Szabadka. Az 1966-ban aláírt, majd 2003-ban megújított testvérvárosi kontraktus Szeged-Szabadka között kiváló lehetőségeket biztosított a gazdasági, a kulturális, az oktatási tevékenységben való közös fejlődésben. S ezzel élt is a két város. Korábban is, napjainkban is. Nagyon sok családi, baráti szál fűzi egymáshoz az észak bácskai és a Tisza-parti város lakóit, akik gyakran keresik fel egymást. Szabadka, a szecesszió városa, gazdag történelmi, kulturális látnivalót kínál az odalátogatónak. A városháza, a közelmúltban felújított zsinagóga, a mindig pezsgő élet látványát kínáló tejpiac, a helyi katolikus, református, ortodox templomok, a belváros csodaszép sétánya az olimpiai emlékművel, de a várostól alig 9 kilométerre lévő Palicsi tó is kellemes kikapcsolódási lehetőséget nyújt mindnyájunknak.
Menjünk el Szabadkára!

Stefánia fiókkönyvtár-klub
2020. augusztus 3-31. Vadvirágos vegyesvágott – Harmath Eszter a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium tanulójának kiállítása

Szőregi fiókkönyvtár
2020. augusztus 3.-31.
A szőregi Örömmel Öltögetők kézimunka csoportjának kiállítása

Tápai fiókkönyvtár
2020. augusztus 3-31.
Szeged régen és ma – a Nap-Fény Fotókör fotói

Programok

Csillag téri fiókkönyvtár
A Csillag téri fiókkönyvtár augusztus 10-tól augusztus 14-ig zárva, 
nyitás augusztus 17-én (hétfőn) 10 órakor.
augusztus 3. (hétfő) 17.00 óra Film-Csillag-Klub
augusztus 3-tól (hétfőtől) Egyéni informatikai segítségnyújtás (nem csak) nyugdíjasoknak. A tanácsadás ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött! Regisztrálni személyesen a könyvtárban lehet. (Kereszttöltés u. 29.)
augusztus 3. (hétfő) 10.00-11.00 Ablak a könyvtárra: keresse a katalógusban, találja meg a polcon! Könyvtárhasználati játék nyugdíjasoknak. Jelentkezni személyesen a könyvtárban (Kereszttöltés u. 29.) vagy 62/469-838-as telefonszámon lehet.
augusztus 5. (szerda) 14.00-15.00 Ablak a könyvtárra: keresse a katalógusban, találja meg a polcon! Könyvtárhasználati játék nyugdíjasoknak. Jelentkezni személyesen a könyvtárban (Kereszttöltés u. 29.) vagy 62/469-838-as telefonszámon lehet.
augusztus 7. (péntek) 10.00-11.00 Ablak a könyvtárra: keresse a katalógusban, találja meg a polcon! Könyvtárhasználati játék nyugdíjasoknak. Jelentkezni személyesen a könyvtárban (Kereszttöltés u. 29.) vagy 62/469-838-as telefonszámon lehet.
augusztus 10-től augusztus 14-ig: zárva
Nyitás: aug. 17-én (hétfőn) 10 órakor
augusztus 18. (kedd) 14.00-15.00 Ablak a könyvtárra: keresse a katalógusban, találja meg a polcon! Könyvtárhasználati játék nyugdíjasoknak. Jelentkezni személyesen a könyvtárban (Kereszttöltés u. 29.) vagy 62/469-838-as telefonszámon lehet.
augusztus 27. (csütörtök) 14.00-15.00 Ablak a könyvtárra: keresse a katalógusban, találja meg a polcon! Könyvtárhasználati játék nyugdíjasoknak. Jelentkezni személyesen a könyvtárban (Kereszttöltés u. 29.) vagy 62/469-838-as telefonszámon lehet.

Dorozsmai fiókkönyvtár
A Dorozsmai fiókkönyvtár augusztus 3-augusztus 7. között zárva,
nyitás augusztus 10-én (hétfő) 10:00 órakor.
augusztus 13. (csütörtök) 15:00 óra Jártomban-keltemben…
Dr. Nagy Emőke, a Nap-Fény Fotókör tagjának kiállításmegnyitója.
A kiállítást Dr. Csurgó Edit, a fotókör elnöke nyitja meg. A műsorban közreműködnek: Jávor Olga – vers, Hóvirág Népdalkör – ének, Dr. Nagy Emőke – filmvetítés. A tárlat a www.orszagalbum.hu oldalon “Napfény” cím alatt online is látogatható.

Északvárosi fiókkönyvtár
Az Északvárosi fiókkönyvtár augusztus 3. és augusztus 7. között zárva,
nyitás augusztus 10-én (hétfő) 10.00 órakor.
(A könyvtár augusztusi kezdéssel tervezett felújításának függvényében változhat.)

Francia utcai fiókkönyvtár
A Francia utcai fiókkönyvtár augusztus 3-tól augusztus 7-ig zárva,
nyitás augusztus 10-én (hétfőn) 10 órakor.
2020. augusztus 13. 16.00 Mesés Ismerettár – Mesekalendárium – Nyári mesék- Ismeretterjesztő és kézműves foglalkozás gyerekeknek.

Móra utcai fiókkönyvtár
A Móra utcai fiókkönyvtár augusztus 10-tól augusztus 14-ig zárva,
nyitás augusztus 17-én (hétfőn) 10 órakor.
augusztus 3. 16.30 órakor “Beszoktatás, sulikezdés” címmel beszélgetés Balogh Fruzsinával, a Kapcsolódó Nevelés oktatójával
“Akár ovit, bölcsit, sulit kezd a gyerekünk, akár most folytatja - hosszú kihagyás után - az intézménybe járást, egy biztos: szülőként rengeteg kihívás elé állíthat minket a szeptember. Mit kezdjünk a reggeli nagy sírásokkal és mit a kapkodós reggelekkel vagy a nyűglődős délutánokkal? Hogyan könnyíthetjük meg ezt az időszakot a gyerekeinknek, hogyan támogathatjuk érzelmi immunrendszerüket és honnan nyerhetjük mi, szülők az energiát mindehhez? A beszélgetésen ezekre kaphattok hatékony, gyakorlatias válaszokat.”
augusztus 25. 10.30 órakor Tízórai – "Alsóváros ferences kolostora a szegedi nagy árvíz idején" címmel Kiss Norbert teológus, egyháztörténész előadása

Odesszai fiókkönyvtár
Az Odesszai fiókkönyvtár augusztus 3-tól augusztus 7-ig zárva,
nyitás augusztus 10-én (hétfőn) 10 órakor.
augusztus 10. 16.30 órakor SCRABBLE KLUB – a fokozott érdeklődés miatt kérjük, hogy akinek van saját készlete, hozza magával - köszönjük előre is! :)
augusztus 17. 16.30 órától JÁTÉKOS FELNŐTT KÖR, ahol a társasjátékoké és a felhőtlen jókedvé a főszerep
augusztus 24. 16.30 órako SCRABBLE KLUB – a fokozott érdeklődés miatt kérjük, hogy akinek van saját készlete, hozza magával – köszönjük előre is! :)

Petőfi-telepi fiókkönyvtár
A Petőfi-telepi fiókkönyvtár augusztus 3-tól augusztus 7-ig zárva,
nyitás augusztus 10-én (hétfőn) 10 órakor.

Rókusi fiókkönyvtár
A Rókusi fiókkönyvtár augusztus 10-tól augusztus 14-ig zárva,
nyitás augusztus 17-én (hétfőn) 10 órakor
augusztus 4. 15.00 órakor Karanténban voltunk, de nem tétlenkedtünk! címmel a Somogyi-könyvtár Íróklubjának tagjai olvasnak fel a karantén alatt írt verseikből, novelláikból.
Ne maradj otthon! - Szeretettel várunk!
augusztus 5. 11.00 órakor Egyénre szabott informatikai tanácsadás a Somogyi-könyvtár e-learning tananyagának használatához – 1. modulra építve: szövegszerkesztés (MS-Word)
A tanácsadás ingyenes, de előzetes regisztrációt kérünk személyesen (Szeged, Vértói út 5.), vagy a 62/635-398-as telefonszámon, vagy a rokus@sk-szeged.hu címen.
augusztus 7. 11.00 órakor Egyénre szabott informatikai tanácsadás a Somogyi-könyvtár e-learning tananyagának használatához - 1. modulra építve: szövegszerkesztés (MS-Word) - gyakorlás
A tanácsadás ingyenes, de előzetes regisztrációt kérünk személyesen (Szeged, Vértói út 5.), vagy a 62/635-398-as telefonszámon, vagy a rokus@sk-szeged.hu címen.
augusztus 10-től augusztus 14-ig: zárva
Nyitás: augusztus. 17-én (hétfőn) 10 órakor
augusztus 19. 11.00 órakor Egyénre szabott informatikai tanácsadás a Somogyi-könyvtár e-learning tananyagának használatához – 2. modulra építve: táblázatkezelés (MS-Excel)
A tanácsadás ingyenes, de előzetes regisztrációt kérünk személyesen (Szeged, Vértói út 5.), vagy a 62/635-398-as telefonszámon, vagy a rokus@sk-szeged.hu címen.
augusztus 21. 11.00 órakor Egyénre szabott informatikai tanácsadás a Somogyi-könyvtár e-learning tananyagának használatához – 2. modulra építve: táblázatkezelés (MS-Excel) – gyakorlás
A tanácsadás ingyenes, de előzetes regisztrációt kérünk személyesen (Szeged, Vértói út 5.), vagy a 62/635-398-as telefonszámon, vagy a rokus@sk-szeged.hu címen.
augusztus 24. 11.00 órakor Egyénre szabott informatikai tanácsadás a Somogyi-könyvtár e-learning tananyagának használatához – 3. modulra építve: Prezentációkészítés (MS-PowerPoint)
A tanácsadás ingyenes, de előzetes regisztrációt kérünk személyesen (Szeged, Vértói út 5.), vagy a 62/635-398-as telefonszámon, vagy a rokus@sk-szeged.hu címen.
augusztus 25. 10.00 órakor Játékos szabadtéri gyerekfoglalkozás – Meseolvasás és activity
augusztus 26. 11.00 órakor Egyénre szabott informatikai tanácsadás a Somogyi-könyvtár e-learning tananyagának használatához – 3. modulra építve: Prezentációkészítés (MS-PowerPoint) - gyakorlás
A tanácsadás ingyenes, de előzetes regisztrációt kérünk személyesen (Szeged, Vértói út 5.), vagy a 62/635-398-as telefonszámon, vagy a rokus@sk-szeged.hu címen.
augusztus 28. 10.00 órakor Játékos szabadtéri gyerekfoglalkozás – Meseolvasás és aszfaltrajz

Stefánia fiókkönyvtár-klub
A Stefánia fiókkönyvtár-klub augusztus 10-tól augusztus 14-ig zárva,
nyitás augusztus 17-én (hétfőn) 10 órakor
2020. augusztus 5. 16.00 óra Okosabb vagy, mint egy könyvtáros? Sakkparti a Stefi klubban
2020. augusztus 6. 16.00 óra 9-es Klub – Képregény kedvelők klubja a Stefánián. Kötetlen beszélgetés képregényekkel kapcsolatban. Téma: Képregényes találkozók és események (con-ok) kultúrája  
augusztus 7. 14.00 óra D&D Klub
augusztus 17. 14.00 óra D&D Klub
2020. augusztus 26. 17.00 óra A Szeged folyóirat szerkesztőségi fogadóórája
augusztus 27. 14.00 óra D&D Klub

Szőregi fiókkönyvtár
A Szőregi fiókkönyvtár augusztus 10-tól augusztus 14-ig zárva, 
nyitás augusztus 17-én (hétfőn) 10 órakor.

Tápai fiókkönyvtár
A Tápai fiókkönyvtár augusztus 10-től- augusztus 14-ig zárva, 
nyitás augusztus 17-én, (hétfőn) 10 órakor.
Augusztusi hónapban is várom iskolások és óvodás csoportok, nyári táborosok jelentkezését könyvtári foglalkozásra, (mese, diavetítés, kézműves) előzetes bejelentkezés alapján!
Használt könyvek vására a könyvtár nyitvatartási idejében.

 

 Hirdetmény

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szegedi Csoportja az alábbi időpontokban fogadja a lakosság adományait:
hétfő, szerda, csütörtök 9-11 és 15-17 óra között.
Cím: Szeged, Csanádi u. 9.
Átveszünk : ruhaneműt, cipőt, ágyneműt,gyógyszert, plédet, műszaki cikket, könyvet, bútort és bármit, ami használható és tiszta.
Kérjük, hogy az egyesületünknek szánt tárgyakat hozzák be a fenti címre, ne dobják konténerbe vagy gyűjtőládába,
mert azok nem hozzánk kerülnek.
Csoportunk kizárólag a Csanádi utcában tudja az adományokat gyűjteni.
Számlaszámunk: OTP Bank 11784009-20201485.

Segítséget köszönve a Szegedi Máltais Csoport.
 

Vissza a kezdőlapra