Szegedi Közéleti Kávéházi Alapítvány
2019. októberi programja

és szemezgetés más szegedi kulturális és tudományos programokból

Köszönettel tartozunk azoknak, akik a személyi jövedelemadójuk
1%-át a Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítványnak
(6726 Szeged, Szövetség u. 35.) ajánlották fel.
A befolyt összeget a Kávéház működésére fordítottuk.
Bízunk abban, hogy a támogatásukra idén is számíthatunk.
Adószámunk: 18457737-1-06

Számlaszám: Közéleti Kávéház Alapítvány, K&H 10402805-28017923-00000000


SZEGEDI KÖZÉLETI KÁVÉHÁZ
2019. OKTÓBER HAVI PROGRAMJA

Balázs Béla szobrát Varga Imre készítette 1979. május 6-án avatták a Szegedi Pantheonban, annak ÉNy-i végénél az árkád két oszlopa között párban Csontváry Kosztka Tivadarral. A falmezőre való áthelyezése 2015-ben volt, s így került Clark Adam és Katona István közé. Balázs Béla, Braun Herbert Béla néven látta meg a napvilágot 1884. augusztus 4-én, Szegeden. Születését követően a fővárosba költöztek, ahol édesapja tanári állást kapott, majd apja korai halála után édesanyjával, testvéreivel 15 évesen visszaköltözött Szegedre a Vajda-házba (Dugonics tér 2). Késői, önéletrajz tárgyú regényében, az „Álmodó ifjúság”- ban emlékszik vissza a szegedi éveire. Több neves szerző, kritikusa „kommunista” jelzővel illeti, mely az életútjának ismeretében reális megállapítás. Önkéntesként vett részt 1914-ben az I. világháborúban. Sebesülése után „háttérszolgálatra” osztották be, majd a háború végén, a Tanácskormány idején a Forradalmi Írók Direktóriumának tagja, beállt a Vörös Hadseregbe, és részt vett az Északi-hadjáratban. A kommün bukását követően Ausztriában, hamis papírokkal telepedett le. 1931-ben Németország Kommunista Pártjának tagja. A sort tovább lehetne folytatni, de ezt nem teszem, azért sem mert éppen azt szeretném kiemelni, ami miatt örökre beírta nevét (politikai hovatartozását és meggyőződését félretéve) a magyar és az európai kultúrába. Kollégiumi társak voltak Kodállyal, s barátságuk eredménye a Czinka Panna balladája négy felvonásos daljáték, melyet a fővárosi Operaházban mutattak be 1948. március 15-én. Bartók Bélával való kapcsolatának „bizonyítékai” a Kékszakállú herceg vára opera, melynek szövegkönyvét Balázs Bála írta. Bartók világhírű balett műve, a Fából faragott királyfi egy felvonásos táncjáték szintén Balázs Béla szövegére készült az I. világháború alatt, s a bemutatója 1917-ben volt az Operaházban. A Valahol Európában, 1948. január 1-én bemutatott magyar film rendezője Radványi Géza, a forgatókönyvíró szakértő Balázs Béla. A film bekerült 2000-ben minden idők legjobb 12 magyar alkotása közé, valamint 2012-ben a Magyar Művészeti Akadémia tagjai beválogatták a legjobb 53 magyar film közé. Balázs Béla filmesztétikai, filmelméleti írásainak, írói és költői munkásságának bemutatására a hely szűkössége miatt, és annak igen komoly terjedelme miatt nem maradt lehetőségem. Aki viszont félre tudja tenni előítéletét Balázs Bélával szemben, s műveit olvassa – köszönetem érte, mert így nem írtam hiába ezt a rövid bemutatást! Még egy rövid adalék barátomtól, Tóth Attilától idézek a „Szeged szobrai” (2. kiadás 87. oldal): Varga Imre alkotása „virtuózan mintázott portrészobor. Az idős Balázs Bélát ábrázolja, födetlen fejjel, kissé balra biccentve bontakozik ki jóságos mosolyú arcmása a kabát vaskos formáinak öleléséből.”  

 

Balázs Béla
Ő a Huszadik Század kultúrembere,
Különös hatással volt a társaira.
Író-költőként a Lét szerelmese lett.
Filmesként újra láttatta álmaikat.

Barátai egyben alkotótársai.
Bartók, Kodály, Ady, Petri, és Lukács György.
Nekik hasonlóak voltak a vágyaik,
Hajós Edit költő mög felesége „lőtt”!

Balázs Bélában harcos szellem lakozott!
Önkéntesként a frontra ment, - megsebesült!
Erőre kapva, új műveket alkotott.
Mese szövege a zenével egyesült.

Közös művük Kodállyal a „Czinka Panna”.
Bartók zenét szőtt a Kék szakállú...várra!
A világról nézetei izgalmasak
Mi ezt látjuk „Valahol Európában”!

Verset írt, novellát, sok-sok színdarabot.
Legfőbbként filmesztétaként híresült el!
Eszméjét nézve buzgó kommunista volt
De avantgárd stílusát sem rejtette el.

Varga Imre szép szobrot mintázott róla.
Haját, mint változó sorsát vad szél fújja.
Kabátnak gallérja mindentől megóvja,
Az Úr talán mégis korán magához hívta.
   

Búcsú Tóth László Jegyző Úrtól

2019. augusztus 27-én, 85 éves korában elhunyt Dr. Tóth László, Szeged Megyei Jogú Város rendszerváltás utáni első jegyzője, aki számomra még a nyugdíjba vonulása után is (csupa nagybetűvel) a JEGYZŐ ÚR maradt. Különböző beosztásokban, természetesen beszámítva a rendszerváltás előtti éveket is, 1958 – 1999 között, tehát négy évtizeden át szolgálta Szeged városát. Nem volt senki, aki Nála jobban ismerte volna Szeged infrastruktúráját, a legmélyebb csatornáktól kezdve a legmagasabb villanyvezetékekig. Keze nyoma számtalan szegedi beruházás kivitelezésén, aláírása sok száz önkormányzati rendeleten maradt meg. Sokan azt hiszik, hogy a város ügyeinek intézése csak a népképviseletre hivatott Polgármesteren illetve a Közgyűlésen múlik, de ez nem így van. A Városházán is mindenki alá van vetve a törvényeknek, a törvények őre pedig a Jegyző. A jegyző nem politikus, hanem közigazgatási szakember. Ő ügyel arra, hogy a politikus –aki a jog útvesztőiben könnyen tévedhet- ne sértsen jogszabályokat. Dr. Tóth László magas szintű szakember volt. Ezért tudta mintaszerűen ellátni hivatalát eltérő pártállású polgármesterek esetében a rendszerváltás utáni első két ciklusban. Jegyző volt a szó szoros értelmében is. Erről tanúskodik két könyv: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának tevékenysége és 1990 - 1994 és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának tevékenysége 1994 – 1998. Mindkettő, Dr. Tóth László jegyző irányításával, a Polgármesteri Hivatal által összeállított szigorúan ellenőrizhető szakmai adatok alapján készült jelentés, amely a ciklus idejét a képviselőtestület megalakulásától kezdve dolgozza fel. Bárkinek, aki Szeged történetének ezt a nyolc évét dolgozza fel, más írások, emlékek hitelesítése érdekében érdemes fellapozni ezt a két kötetet. Mikor polgármester lettem, első teendőim közé tartozott, hogy a Jegyző Úr által kezembe nyomott első kötetet alaposan elolvassam. Többek között, ennek alapján tettem javaslatot az újonnan választott képviselőtestület bizottságaira, azok összetételéterére.  Az első ciklusban magam, külső szakértőként vettem részt a Tudományos és Felsőoktatási Bizottságban. Közelebbről Tóth Lászlót polgármesterré választásom után, a második ciklusban ismertem meg. Ekkor fedeztem fel, hogy mennyire széles látókörű, nagy általános műveltséggel rendelkező, jó kedéllyel megáldott ember. Verstudása, idéző képessége, egyébként is csodálni való memóriája mellett is lenyűgöző volt. Igazi, jó munkatársra leltem benne. Tapintata is példaértékű volt: Ha valamilyen intézkedés kiváltotta volna a jogorvoslat lehetőségét, azonnal figyelmeztetett és javaslatot is tett a zavar elkerülésére. Ugyanezt megtette nemcsak nekem, hanem a különböző pártállású közgyűlési frakciók munkájának segítése érdekében is. Ha a közgyűlés viharosra sikeredett mindig készen állt az ellentétek oldására, a béketeremtésre. Szenteljünk néhány szót a nyugdíjba vonulása utáni két évtizedre is. Baráti kapcsolatunk még azután is megmaradt, természetesen ritkábban találkoztunk, de azért néha családi körben megvitattuk a közélet problémáit, elmélkedve, hogyan is oldanánk meg, ha lenne rá lehetőségünk. Továbbra is vállalta a Szegedi Közéleti Kávéházban való szereplést, amelyre első ízben, még egy évtizeddel nyugdíjazása előtt került sor: 1990. december 13-n a frissen választott polgármester Dr. Lippai Pál és a házigazda Benedek Gábor társaságában folytatott eszmecserét, a Szegedi Nyugdíjas Egyesület estjén. Mikorra nyugdíjas lett házigazda szerepet is vállalt: 2002. december 19-én „Tempora mutantur…” címmel velem beszélgetett. Tóth László nevét a Szeged története monográfia 5. kötete (amely a Város történetét 1945-1990 között dolgozza fel) még VB-titkárként őrzi, de biztosra veszem, hogy a következő kötet már többször fogja említeni Tóth László jegyzőt. Mi addig is őrizzük Őt jó emlékezetünkben!
Szeged, 2019. szeptember 11.    
 

                                                                           Szalay István

 

 KÁOSZ – Klímaváltozás
A KÁOSZ harmadik foka már globális méretű és az emberiség létét fenyegető komoly életveszély következménye.  Ez minden eddigi fokot és mértéket felülmúl, mert a ma élő 8 milliárdot is meghaladó emberiség számára veszélyt tartalmaz. Ma még úgy éljük az életünket, mintha kettőnél is több Föld javait fogyasztanánk. Csak elveszünk a bennünket éltető földtől, víztől, levegőtől és alig adunk ezért vissza valamit. Pazarló életünkkel megrontottuk a természetnek, ennek a nagyon bonyolult, élő szervezetnek a harmonikus egyensúlyát.  A klímaváltozás tehát a Föld betegsége. Akkor pedig gyógyítani kell, mint az embert. Ha elhanyagoljuk, akkor belehal. Ilyen egyszerű, csak a méretei nagyok és bonyolultak. Régóta jelzik a tudósok, hogy tenni kell az élhető Föld megmaradásáért, de a politikusok és a nagyiparosok fülei nem hallgatnak a figyelmeztető szóra. Az űrből jól látható az éltető és a védelmező légkőr törékeny vékonysága.  A gyárak, az erőművek, a háztatások és az autók milliárdjai pedig vígan ontják a légkört és az ózonpajzsot rontó széngázokat. A bennünket érő gyilkos UV sugárzás pedig így egyre erősödik. A magas légkörben szétáramló széngázok gátolják a hő kiáramlását. A hő-háztartás egyensúlya ezzel megromlik és a légkör fokozatosan melegszik. Kialakul a melegház-hatásnak nevezett jelenség. Ezt felismertük, és a megújuló energiaforrások nagy kibontakozását üdvözöljük, de ez még nagyon kevés. Mégis, az előállított tiszta, a megújuló energiák felhasználása jelenti talán az egyik alapvető megoldást. Akkor pedig miért féltjük (indokolatlanul) a madarakat a szélmotoroktól? Miért van adó a napelemeken? Miért vétóztuk meg az EU széndioxid tervét? Talán azért, hogy ezzel a ’baráti’ segítséggel a lengyel szénbányák továbbra is barnaszenükkel táplálják erőműveiket? Az amerikai elnök indokolatlan tudósi vélekedésnek tartotta az egész klíma-kérdést. Hozzá hasonlóan a legnagyobb üzletemberek és a vállalkozók is még mintegy távoli gondnak képzelik és mondják a klímaválság kezdetét. Kína sem mozdul, India sem, pedig nagy rombolói a Föld életének. Brazíliában több tízezer helyen égett az oxigénkészlet 20%-át előállító esőerdő. Szántóföld vagy szavanna lesz helyette. Talán lassan felfogják tettük következményét? De égnek az erdők Afrikában és Oroszországban is. Pedig közismert: az erdő1, a szavanna pedig 4 C °-kal melegszik. (Most nem is érintjük a klímaváltozás szinte legnagyobb ránk nehezedő feladatát, a termőföldek csökkenését, az erősödő talajerő csökkenést. A vegyszerhasználat miatt eltűnnek a méhek, csökken a beporzás. A Föld népessége pedig növekszik. Hazánkban ma 1 millió fecske hiányzik, de itt maradt és él 1 évi táplálékuk, 2 millió kg szúnyog, rovar és csípnek.) Óriási probléma, hogy a tengerek szennyezettsége elérte a katasztrofális szintet. Huszonvalahány európai nagyváros tisztítatlan szennyvizét engedte a Földközi tengerbe! Az óceánok élővilágának szervezete már műanyag molekulákkal telített. Mi pedig elfogyasztjuk a műanyag molekulákkal telített halakat. Ausztráliában egy bálna pusztulását a gyomrában talált 40 kg műanyag okozta. Pusztulnak a teknősök is a medúzának vélt műanyagoktól. A kipusztuló állatfajos száma évről évre nagyobb lesz. Dánia bejelentette, hogy Grönlandon „Meghalt az első gleccser!” Az Északi-sarki jégtakaró lényegében elfogy, az Antarktiszen is nagyméretű jégleválásokat figyelnek meg. Mindez megemeli a tengervíz szintjét. A kör ezzel bezárul, kialakul az egymást gerjesztő, a földi életet pusztító öngerjesztő folyamat. A növekvő széndioxid miatt a légkör hőmérséklete emelkedik. Az óceánok vízszintje a jégolvadás miatt folyamatosan növekszik, és elönti a part menti területeket, országokat. Sok százmillió ember lakhelye és élete lehetetlenül el. Az óceánok vizének hőmérséklet emelkedése nagy valószínűséggel megváltozatja a tengeri áramlások irányát. Ha a Golf-áramlat iránya változik, akkor Ny-Európa éghajlata lehűl és (Berlin vonaláig?) zorddá válik, miközben a Föld átlaghőmérséklete néhány fokkal emelkedik! Sajnos, nem veszik még komolyan a helyzetet az ENSZ tagállamainak vezetői sem. Arról beszélnek itthon is, hogy még van mintegy 50 évünk - addig! Meddig? Amikor már hiába lesz minden? Most még méricskélnek itthon is, hogy sokba kerülnek az intézkedések. Az államfőnk is erről, a még meglévő 50 évről beszélt. A közelgő határpont, amelytől a romló helyzet már nem fordítható vissza, mint az elhanyagolt súlyos betegnél, gyorsan elérkezhet - a mai alig tevés mellett. Remélem és kívánom, hogy a tudósok egy világméretű politikai és gazdasági összefogással gyógyítani tudják a természet sebeit. Nincs más alternatívánk. Vagy-vagy, ha a klímaváltozás veszélyei széles körben ismertté válnak, annak a mai eszünkkel elképzelhetetlen KÁOSZ lesz a következménye. Ez lesz a történelem legnagyabb és legvadabb migrációja. Kívánjuk sokunkkal együtt, hogy a politikusok és a pénzemberek a profit és a választási ciklusok vakságából riadjanak már fel! Több mint 8 milliárd ember élete van a kezükben! Már nincs más alternatíva - csak az unokáink, dédunokáink, a következő generációk léte.
                                Zenei József   

Kirándulás a Vaskapu-szoroshoz és túra Herkulesfürdőn
2019. október 26-27.

Indulás: 2019. október 26, szombat reggel 7 órakor
              Szeged, Széchenyi tér, Szeged Étterem elől

1. nap: 
Utazás Temesváron keresztül az Al-Dunához. Szerbiában, Szendrőnél átkelünk a Dunán, megcsodáljuk a folyó melletti sziklára épült Galambóc várát (belépődíj 600 szerb dínár, kb. 1800 Ft).   Utunk a Duna partján, vadregényes tájon vezet. A Vaskapu erőműnél térünk vissza a román oldalra. Vacsora és szállás Herkulesfürdőn. 


2. nap: 
Reggeli után túra Herkulesfürdő környékén, utána fakultatív ebéd. Hazaérkezés Szegedre az esti órákban.
                       

Ellátás: félpanzió (reggeli és vacsora)                          
                 Befizetendő, min. 23 fő esetén: 26.000 Ft/fő + belépők és ebéd
Érdeklődni: Molnár Hedvig Katalin 06-70-3055947 (Medicina Könyvesbolt,        
                                           6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 48, hétköznap 9 -17 óráig)

 

MID Travel Bt. Utazási iroda őszi és adventi ajánlatai 


Kirándulás időpontja

Kirándulás főbb megállói

Kirándulás részvételi díja

November 8 – 10. (péntektől vasárnapig)

Dél-Erdély legszebb tájain
(Vajdahunyad, Radna, Gyulafehérvár, Déva, Marosillye, Temesvár, Arad)

26.900.-  Ft/fő, tartalmazza a két éjszakai szállásdíját falusi vendéglátás keretei között, félpanzióval, útiköltséggel, idegenvezető díjával.

November 15-17. (péntektől vasárnapig)

Vajdaság legszebb tájain, Nándorfehérvári sétával és Belgrádi hajózással (Szabadka, Belgrád, Újvidék, Pétervárad) 

25.900.- Ft/fő, tartalmazza az útiköltséget, 2 éjszakai kollégiumi szállásdíjat (2 ágyas elhelyezéssel) félpanzióval és az idegenvezető díját.

November 30 – dec. 1.
(szombattól vasárnapig)

Rákóczi nyomában, avagy rejtett értékek Kelet Szlovákiában (Kassa, Borsi, Széphalom, Tőketerebes) 

24.500.- Ft/fő, tartalmazza az útiköltséget, az egy éjszakai szállásdíját panzióban, félpanziós ellátást, az idegenvezető díját.

December 7-8.
(szombattól vasárnapig)

Az advent jegyében Liszt, Haydn, Strauss nyomában (Doborján, Kismarton, Sopron, Bécs)

26.500.- Ft/fő, tartalmazza az útiköltséget, az egy éjszakai szállásdíjat wellness szállodában, svédasztalos félpanziós ellátással, a helyi vezetések díjait és az idegenvezető költségét.

December 14.
(szombat)

Budapest szépségei adventkor (Hősök tere, Szépművészeti Múzeum, Szent István bazilika, Vörösmarty tér, Gellérthegy, Citadella)

7.500.- Ft/fő, tartalmazza az útiköltséget, a tárlatvezetés és az idegenvezető díját.

További információ és jelentkezés:
Mihály Péter 06 20 43 12 094
6727 Szeged Délceg u. 11. info@midtravel.hu www.midtravel.hu 
KÖZÖSSÉGBEN UTAZUNK!

 

 

SZIVÁRVÁNY NÉPDALKÖR

ÉNEKLÉS MINDEN KOROSZTÁLYNAK
NAGYSZÜLŐK, SZÜLŐK, GYERMEKEK
JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!

A családbarát Szent-Györgyi Albert Agorában
Kálvária sgt. 23. I. emelet 2. élmény műhelyben
Csütörtöki napokon 14-16- óra között.

SZÖGEDI, ALFÖLDI, KISKUNSÁGI 
dalokkal indítunk, távolabbi tájaink dalkincseivel folytatjuk az ismerkedést…

Minden közénk érkező kedves barátunk által
hozott dalokat meghallgatjuk, megtanuljuk.

Akinek csupán egy-egy alkalomra nyílik lehetősége csatlakozni vidám közösségünkbe annak is örülünk. 
(Pl. Ha várakozik kisgyermekére, aki egyéb foglalkozáson vesz részt, 
töltse velünk ezt az időt!) 

 ”Énekünkkel nemcsak magunknak, 
másoknak is örömet szerzünk.”
Közeli-távoli muzsikáló barátainkkal
zenei élményünket kölcsönösen megosztjuk.

Kedves népdalénekes barátaink!  Találkozóinkat 
minden csütörtökön ugyanabban a teremben, azonos órában tartjuk. 
 A foglalkozás szervezői

 

A Bibliai Szabadegyetem négy félévesre tervezett előadás-sorozatának negyedik féléve szeptemberben ismét elindult Szegeden. Hetente egy alkalommal, szerdánként egy-egy bibliai könyvvel ismerkedhetnek meg a Szentírás iránt érdeklődők, egy kb. egy órás előadás keretében. 
A Bibliai könyveket teológusok, lelkészek mutatják be, igyekezve a régi szövegek megértését úgy segíteni, hogy a könyvek keletkezésének történelmi hátterére is kitérnek, és a mai ember számára is elérhető közelségbe hozzák mind a történetek szereplőit, mind azokat a hétköznapi és nem hétköznapi eseményeket, amelyeken keresztül végső soron Istennek a mai ember számára is szóló üzenetét megérthetjük. 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, azokat is, akik általános műveltségüket szeretnék gyarapítani, azokat is, akik most először szeretnének közelebb kerülni a Biblia megismeréséhez és megértéséhez, és azokat is, akik már olvassák a világ egyik legnagyobb példányszámban kiadott „bestsellerét”, és további gondolatokat szeretnének kapni eddigi tudásuk elmélyítéséhez.
A szabadegyetem mindenki számára nyitott és ingyenes.
Az előadások helyszíne: TIT Székház, Szeged, Kárász u. 11. 
(Koch Sándor Csongrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat) 
A kezdés időpontja: szerdánként 18 óra.

Hajdrik József

Október hangulata (2019)

Föld arcára hull a sárga levél,
Tar ágon egy csíz siratja magát.
Avar fedi a lepottyant termést,
Magjában az élet, titkos talány.

Minden, amit az ősz összelopott,
Múlandó lesz perceinkkel együtt.
Van, amit a sorsunk el nem oroz,
Az a tudat: - Voltunk, vagyunk, s leszünk!

Mára üressé vált a kék égbolt.
Hol vannak a fecskék, és a gólyák?
Ami eddig történt, elmúlt, - rég volt.
Bár a felhők könnyeiket ontják.

Szél szava csodás jövendőt jósol.
Lesz még tavasz, és el jő majd a nyár.
Bús kedvünket elűzi az óbor.
Töprengéstől halkul a szó, - vivát!

Október hava Mindszent hónapja!
Talán ettől leszünk szomorúbbak.
Nem tudjuk, az elmentek hol vannak?
Vígabbak lettek, vagy tán búsabbak? 

Legyen az ősznek ez is szépsége!
Így végül mindenhogy szerethető.
Hisz miénk a színeknek élménye.
Így lesz a táj vidámra festhető! 

 

 

 

NEMZETEGYESÍTŐ

A „JÖVŐ BARÁTAI KÖR” HÉTFŐNKÉNT
Szeged, Pixel Kávézó az Anna kút sarkán! (Kossuth Lajos sgt. és Tisza Lajos krt. sarok)
„ Azt tapasztalom, hogy az emberben a felismert, de ki nem mondott igazság elkezd rohadni.” Balczó András
Október 6-án  18 órakor – szokásunktól eltérően – Budapesten a Battyány-örökmécsesnél emlékezik meg a nemzetünk vértanúiról a Nemzetegyesítő Mozgalom tagsága, és a szegedi pártolók kiscsoportja. Nem leszünk sokan, ezért mindenkit szívesen látunk a helyszínen, akiben magyar szív dobog!!

Október 7-én már Szegeden a szokott helyen (Pixel) lép fel Úz-Kovács Gyula kobzos: Emlékezzünk a harcosainkra! - címmel 

Október 14-én  Juhász Ferenc előadása: Az önkormányzati választások Szegeden – címmel. (A hozzászólásoknak tered ad az előadó!)

Október 21-én  Vendégünk a Hungária Televízió tulajdonosa, szerkesztője, operatőre, mindenese: KŐSZEGI M. LÁSZLÓ
Vetítéses emlékezés 2006 őszére!

Október 23-án 17 órakor találkozó a Pixelben és közös sétával emlékezünk meg 1956 hőseiről, áldozatairól. Különös tekintettel a Szegeden születettek egykori emlékeit, pár mondatos visszaemlékezéseit várjuk szívesen, s ne dagályos szónoklatokat, hanem mécseseket és pár szál virágot hozzatok! 

Október 28-án  Dr. Csabai Zsolt Egy Svájcból hazaköltözött magyar kutatóorvos beszél az IMMUNRENDSZERÜNK-ről!

November 4-én  vitéz Siklósi András megemlékező előadása az 1956-ban ismét eltiport szabadságvágyú magyar nemzet számára!

November 11-én  Az „érpataki modell” kidogozója OROSZ MIHÁLY ZOLTÁN beszél a kamatkapitalizmust átszövő KORRUPCIÓ hazai feltárásáról. (Az előadás ingyenes, de kivételesen szerény adományt elfogadunk az előadó útiköltségére, hiszen több száz kilométerről utazik hozzánk!)  

 

Minden jó magyart várunk az előadásokra hétfőnként és a nemzet számára fontos két (nem hétfői napra eső) megemlékezésre is!

Ne feledd! Ami nem öl meg, az megerősít!

 

Nemzetegyesítő Mozgalom

Bene Gabi foto

 

 

             EZÜSTHAJ FILMLUB OKTÓBERI MŰSORA
                

 Klubvezető: Vörösné Séllei Emma
           Az előadások kedden 14 órakor kezdődnek a 
                              DÉLVIDÉK HÁZ
         HERCZEG FERENC TERMÉBEN  /Közép fasor 1-3./

 

Október 01.   RAOUL TABURIN
                        francia- belga vígjáték,     89 perc, 2018.
                        Rendezte: PIERRE GODEAU
                        Főszerepben: BENOIT POELVOORDE
                        EDOUARD BAER, SUZANNE CLEMENT

Október  08.  DOWNTON ABBEY
                        angol film,   122 perc,   2019.
                        Rendezte: MICHAEL ENGLER
                        Főszerepben: MAGGIE SMITH, 
                        MICHELLE DOCKERY, ALLEN LEECH

Október 15.   CURTIZ - A MAGYAR, AKI FELFORGATTA
                        HOLLYWOODOT

                       magyar életrajzi film, 100 perc, 2019.
                       Rendezte: TOPOLÁNSZKY TAMÁS YVAN
                       Főszerepben:  LENGYEL FERENC, 
                       BORDÁN LILI, GYABRONKA JÓZSEF

Október 22.   VAN  GOGHOK
                        orosz-lett film,   103 perc, 2018.
                        Rendezte: SERGEY LIVNEV
                        Főszerepben: DANIEL OLBRYCHSKI,
                        ALEKSEI SEREBRYAKOV

Október 29.   A LÉTEZÉS EUFÓRIÁJA
                        magyar dokumentumfilm,   83 perc, 2019.
                        Rendezte:  SZABÓ RÉKA

 

 

2019. október 01. kedd 9.00 Zöld Terasz, Földvári u. 3.

Szenior örömtánc- Senoroknak, Senoráknak!
Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

A Szenior Örömtánc kifejezetten az idősödő korosztály számára kifejlesztett közösségi táncforma
A mozgásprogram lényege: Mozgás, Öröm, Agytorna
Segít a test fizikai karbantartásában, miközben a léleknek is örömet okoz, és a folyamatos koncentrálásnak köszönhetően jótékony hatással van az agyműködésre is.

A szeniortáncban közösen, csoportosan táncolunk, ezért nem szükséges partnerrel érkezni, és nem kell hozzá előzetes tánctudás sem.
A csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni.
A részvétel nyitott mindenki számára.
A táncoláshoz kényelmes, zárt cipő szükséges.

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Táncoljon Ön is velünk!

Helyszín: Zöld Terasz, Szeged, Földvári u. 3.

Időpontok:
Keddenként délelőtt: 9:00 óra Október 1.,8.,15.,22.,29.
Csütörtökönként délután: 16:00 óra Október  3.,10.,17.,25.,31.

A foglalkozást vezeti: Pálfi Gizella

 

2019. október 01. kedd. 16 óra Zöld Terasz Klub (Földvári u. 2.)

JÓGA MINDEN KOROSZTÁLYNAK


Jóga minden korosztályhoz szól, megtanít a helyes testtartásra, a helyes légzésre. Nincs életkorhoz kötve, mindegy, hogy ki mikor kapcsolódik a csoporthoz,mivel mindenki saját magához képest fejlődik.
Tanít: Polcznerné Rózsa jógaoktató (70-325-5139)

 

 2019.október 01. kedd 15:30-kor Idősek Napja a Szegedi Nemzeti Színházban 

Jegyek kizárólag a Nyugdíjas Klubok vezetőitől igényelhetők!

Érdeklődni  10   és 16 óra között a Senior Center elérhetőségén: 648-132

                                    

2019. október 01. kedd 17 óra Tápé Heller Ödön Művelődési Ház Könyvtára (Tápé Budai Nagy Antal u. 20-22)

Betyártörténetek

 

Veszelka Imre – Rózsa Sándor legkedvesebb cimborája és én.
A Veszelka-család Felvidékről érkezett Csongrád megyébe és Balástya környékén telepedett le. Gyógyfüvek árusításával foglalkoztak, de emellett a rablók egy finomított életformáját művelték: szegényeket nem bántottak, de a gazdagoktól elvett vagyonból jótékonykodtak. (Vikipédia) 
A Somogyi-könyvtár Íróklubja szeretettel vár minden kedves érdeklődőt
Vendég: Veszelka Attila költő, író – a Veszelka család eredetének kutatója.
Beszélgető társ: Vörös Pál az Íróklub tagja

 

2019. október 01. kedd 19 óra Szeged, Alsóvárosi Ferences-templom

Collegium Musicum orgonahangversenyek

BEDNARIK ANASZTÁZIA
DLA  orgonaművész

D. Buxtehude (1637-1707): D-dúr prelúdium BuxWV 139 
J. S. Bach (1685-1750): d-moll Triószonáta BWV 527 
                                      - f-moll Prelúdium és fúga BWV 534
*A. Vivaldi (1678-1741): B-dúr Szonáta: Largo, Allegro
Liszt F. (1811-1886): Angelus 
F. Peeters (1947-): Suite Modale

*közreműködik: Petes Patrícia
                           fagottművész

Bednarik Anasztázia Vácott működő orgonaművész. 1964-ben született
Kassán. A Zeneakadémián Lehotka Gábor tanítványaként. 1987-ben szerezte
meg orgonaművészi diplomáját. Ugyanitt 2007-ben Summa cum laude minősítéssel doktori fokozatot (DLA) szerzett zenei előadóművészetből.
A váci Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakgimnázium igazgatója, és a váci Ferences Templom
orgonistája, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola orgona tanára.
Több nemzetközi orgonaverseny díjazottja. Európa számos országában sikerrel koncertezett.

 

2019. október 2. szerda 12 óra SZTE Rektori Hivatal, Szent-György Albert szobor

Vers délben – magyar vers másképpen

Magyar verset ritkán hallani kínaiul... Petőfi Sándor „Itt van az ősz, itt van újra” című versét szavalják el magyarul és kínaiul a Konfuciusz Intézet munkatársai és barátai.

 

2019. október 2. szerda 18 óra SZAB Székház (Somogyi B. u. 7.)

Tanítottam Marokkóban
Krajcsovszki Mónika oktatási tapasztalatai egy arab országban

 

Házigazda: J. Nagy László professor emeritus

      

2019. október 2. szerda 18 óra TIT Székház (Kárász u.11.)

Pál második levele Timótheushoz.

Előadó: Stramszki István
Stramszki István lelkész és közgazdász. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem elvégzése után lelkészi diplomát is szerzett a Sola Scriptura Teológiai Főiskolán. 30 év lelkészi tapasztalata mellett jelenleg a gazdasági ismereteit is alkalmazza a Hetednapi Adventista Egyház Dunamelléki Egyházterületének gazdasági vezetőjeként.

: 2019.10.03:16:00./ Somogyi Könyvtár
ÉT-REND egyesület küldetése : "Táplálkozásból származó allergiák megelőzése azaz Prevenciója"!
Közhasznú Szolgáltatásaink:
*Tanácsadás : 2019.10.03:16:00./előre bejelentkezett és megbeszélt időpontban!
Klubfoglalkozás : Egészségünk védelmében
Felvilágosító Előadás Szeged város lakosai részére :
Előadás témája: Aroma terápia hatásai / egymásra épülő sorozat
1,Aromaterápia – Szeretetnyelve...
Előadó: Szalai Zsuzsanna- természetes gyógymódok terapeuta

 

 


 

2019. október 3. csütörtök 10 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

SENIOR LINEDANCE (sortánc)

Speciálisan az aktív nyugdíjaskorú hölgyek és urak számára kidolgozott mozgásprogram, amely jellemzően pár nélkül táncolható, de csapatban! A foglalkozás során amellett, hogy átmozgatjuk a testet és a memóriát is karbantartjuk! A vidámság, jókedv, nálunk alap!

Belépő: 400 Ft/alkalom

Info: Molnár Tímea - 70/365-5501

 2019. október 3. csütörtök 15 óra Aradi vértanú tere, Szőregi csata emlékműve előtt

Séta a szegedi CAMPUS-ban – Az SZTE története és napjai

MAI - Monostori András Idegenvezetések
Az egyetemi tanév kezdetével egy belvárosi körsétán mutatjuk be a Szegedi Egyetemet, ahogy azt tudni érdemes. A régmúltbeli kolozsvári időktől a napjainkig, miként lett Erdély legjelesebb intézményéből a Tisza-part oktatásának fellegvára, kik voltak a meghatározó alakjai és hogy alakul a sora napjainkban. Szeged helytörténetének szerves részét képező egyetemtörténet bemutatása mellett a leghíresebb tanszékeket is bemutatjuk.
FŐLEG, de nem csak diákoknak.
Részvételi díj: 1000 Ft. Egyetemi hallgatóknak diákigazolvánnyal 600 Ft.

 

2019. október 3. csütörtök 15 óra Dorozsmai Könyvtár (Szeged Negyvennyolcas u. 12. )

„Mindenféle szobrok”

A Nap - Fény Fotókör tagjai által készített képek kiállításának megnyitója.
A kiállítást megnyitja: Dr. Csurgó Edit a Nap – Fény Fotókör tagja.
Közreműködik: Jávor Olga, vers
A tárlat 2019. október 3-ig tekinthető meg.
Megközelíthető: Mars térről: 75-s
Honvéd térről: 36-s
Szőreg malomtól:
67-67y-s
autóbuszokkal.

 

2019. október 3. csütörtök 16 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

Szenior örömtánc- Senoroknak, Senoráknak!
Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

A Szenior Örömtánc kifejezetten az idősödő korosztály számára kifejlesztett közösségi táncforma
A mozgásprogram lényege: Mozgás, Öröm, Agytorna
Segít a test fizikai karbantartásában, miközben a léleknek is örömet okoz, és a folyamatos koncentrálásnak köszönhetően jótékony hatással van az agyműködésre is.

A szeniortáncban közösen, csoportosan táncolunk, ezért nem szükséges partnerrel érkezni, és nem kell hozzá előzetes tánctudás sem.
A csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni.
A részvétel nyitott mindenki számára.
A táncoláshoz kényelmes, zárt cipő szükséges.

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Táncoljon Ön is velünk!

Helyszín: Zöld Terasz, Szeged, Földvári u. 3.

Időpontok:
Keddenként délelőtt: 9:00 óra Október 1.,8.,15.,22.,29.
Csütörtökönként délután: 16:00 óra Október  3.,10.,17.,25.,31.

A foglalkozást vezeti: Pálfi Gizella

 

2019. október 3. csütörtök 18 óra Ifjúsági ház (Felső-Tiszapart 2.)

SZOVJET   ALAKULAT  KIVONULÁSA  A DOROZSMAI ÁLLOMÁSRÓL
1991. FEBRUÁRBAN

Vendég: Dr. Lippai Pál Szeged város akkori polgármestere

Szabó István operatőr dokumentumfilmjének bemutatása

 

2019. október 3. csütörtök 18 óra NOVOTEL Hotel

Mesék az Erőről....

DEZSŐ CSABA PÉTER

Gyönyörű, magányos nők, és férfiak...
Mit rontottunk el?
Keressük egy-mást az időben...
Félig császár, félig koldus...

Kinek füle van a hallásra....

 

 

2019. október 3. csütörtök 20 óra SZTE Rektori Épület Díszterem
SZTE Rektori Épület, Díszterem, Dugonics tér 13.


20.00 Sturm und Drang és a szellemek – Beethoven-triók

Román Ivanovich Mikola hegedűművész, Dolfin Balázs gordonkaművész és Stachó László zongoraművész koncertje
Műsor:
Beethoven: c-moll trió, Op. 1 No. 3
Beethoven: D-dúr trió, Op. 70 No. 1
Műsorközlő: Marton Árpád
Román Ivanovich Mikola tanulmányait Veszprémben, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végezte. A 2010-ben Brnóban rendezett Janáček Nemzetközi Versenyen III. díjat nyert vonósnégyes kategóriában, majd I. díjat a Weiner Leó Országos Kamarazene Versenyen. Ezt követően ösztöndíjat nyert egy évre Amszterdamba. Két évig dolgozott a Magyar Állami Operaház Zenekarában. Tagja volt a Concerto Armonico Budapest barokk együttesnek. Jelenleg is tagja az Ensemble Cantilene régizenei együttesnek, valamint az Erkel Ferenc Kamarazenekarnak. Alapító tagja és koncertmestere a Camerata Pelsonore kamarazenekarnak, a Trio Tertium zongorás triónak és primáriusa az általa alapított Roman Quartetnek. 2018-tól a Pulzus Kvartett tagja is.
Dolfin Balázs (1997) gyermekkorában két alkalommal nyert I. helyezést a Friss Antal Országos Gordonkaversenyen. 2010-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Előkészítő Osztályának hallgatója lett. A Liezenben megrendezett Nemzetközi Csellóversenyen kétszer vett részt I. és II. díjat szerezve. 2011-ben és 2013-ban „Abszolút első” helyezést ért el az olaszországi Legnanóban megrendezett Salieri Nemzetközi Zenei Versenyen. Szólistaként lépett fel a MÁV Szimfonikusokkal, az Új Magyar Kamarazenekarral, valamint az Anima Musicae Kamarazenekarral is. 2016-ban elnyerte Zugló Év Embere kitüntetését és felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem gordonka szakára. A Bank of China ösztöndíjasa és Fischer Annie-ösztöndíjas; 2017-ben Junior Príma díjjal ismerték el.
Stachó László zenetudós, pszichológus és kamarazenész, a Zeneakadémia és az SZTE BBMK oktatója. Zongoristaként és kamaramuzsikusként Gulyás Márta és Szűcs Loránt voltak zeneakadémiai mesterei. Hazai mesterkurzusain és továbbképzésein kívül számos országban tart kamarazene és gyakorlásmódszertan mesterkurzusokat, így a King’s College Londonban, a londoni Guildhall Zeneakadémián, az isztambuli zeneakadémián, és évente a római Santa Cecilia Zeneakadémián. Zongoristaként rendszeres közreműködője kamarazenei koncerteknek, és szólóesteket is ad Magyarországon kívül Európa számos országában és az Egyesült Államokban.

A 24. Egyetemi Őszi Kulturális Fesztivál  rendezvénye

 

2019. október 4. péntek 15 órától 18-ig Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) Szegedi kápolnája (Szeged, Bokor u. 5.

Tóth Mónika hegedűművész barokk zenei mesterkurzusa

A kurzus helyszíne: Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) Szegedi kápolnája (Szeged, Bokor u. 5.)

A kurzus időpontjai: 2019. október 4. (péntek) 15:00-18:00
                  2019. október 5. (szombat) 10:00-13:00 és 15:00-18:00

A közönség számára a belépés INGYENES!

Közreműködők:

Tóth Mónika hegedűművész
A Solis Consort együttes és a mesterkurzus résztvevői

Tóth Mónika, Európa szerte elismert barokk hegedűművész a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karán 1997-ben szerezte meg kitüntetéses hegedűtanári diplomáját. Tanulmányait 1999 és 2001 között Milánóban az Accademia Internazionale della Musicában (régizene-specializációval) majd 2004 és 2007 között Palermóban, a Conservatorio Vincenzo Belliniben folytatta. Rendszeresen játszik európai barokk zenekarokkal és kamarazenei formációkkal, híres európai fesztiválok résztvevője, és nemzetközi versenyek díjazottja. 

Műsor:
A barokk zenei mesterkurzuson régizenei műveket hallgathat meg a közönség, Tóth Mónika, a Solis Consort együttes és a kurzus résztvevőinek előadásában.

A mesterkurzus a Solis Consort együttes szervezésében, a Zenergia Egyesület közreműködésével és Szeged Megyei Jogú Város kulturális támogatásával jött létre.

 

2019  október 4. péntek, 16 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.

TÁNC A HOSSZÚ ÉLET TITKA!
Mindenki táncprogramja

Táncolni jó, táncolni mámorító, a tánc felüdít, szórakoztat és táplál fizikailag, lelkileg és bizonyos szempontból pihentet szellemileg és testileg is. Nincs annál jobb érzés, mint néhány egyszerűbb alapvető lépést jól, helyes testtartással, könnyedén megtenni. Ezek elsajátítása se nem nehéz, se nem fáradságos. A tánc egyfajta kultúrai- Önfegyelemre, mások iránti figyelemre, tiszteletre nevel, segít a felszabadult, könnyed, kulturált mozgásban. És m ég egy tanács: soha ne lépjenek ugyanazon lábbal kétszer!Bármilyen kérdése is van, hívja a házigazdát!
Tanít: TÓTH FERENC idegenvezető és tánctanár

2019. október 4 péntek 17 óra Ifjúsági Ház (Felső-Tiszapart 2.)

Kazakország - A Tündérhegy taván

utibeszámoló fényképes vetítéssel
Testi-lelki-szellemi kalandozás távoli rokonainknál
"Néha megcsap, mint napkeleti illat,
Fűszeres, álmos, valami vad mámor,
Ősi szavaknak mély zsongása ringat
És elcsal innen, e fonnyadt világból."

(Juhász Gyula, 1920)
Dr. Szabó László vetítéses előadása

 

2019. október 4. péntek 18 órától AGORA

RÉGI ZONGORISTÁK KLUBJA
      NEGYEDSZÁZADOS  A RÉGI ZONGORISTÁK KLUBJA 
K O N C E R T


 25 évvel ezelőtt alakult az exkluzív zongorista klub.
A klub tagjai és művész barátai e jubileumi koncerten idézik meg a korabeli zenés kávéházak, bárok, műsoros lokálok hangulatát, az akkor legnépszerűbb, még ma is kedvelt dallamok segítségével.
Az est háziasszonya : Sári Zsuzsa
Belépődíj : 1000 Ft.
Negyedszázados a Régi Zongoristák Klubja.
1994 október 4.-én tartotta első zenés bemutatkozását a Régi  Zongoristák Klubja , az akkor még Új Hungária Szálloda nevet viselő hotel éttermében. Ezt az időpontot tartjuk az exkluzív  zongoristaklub megalakulása időpontjának is.

 Az ötlet tulajdonosa és a megalakult klub elnöke dr. Polgár Gyula.  Meghívása alapján klubtag lett
Arany János, dr. Csanádi Lajos, dr. Lévay Endre, dr. Mózes János, dr. Veress László. A
A  zongoristákat kísérő dobosként csatlakozott  Várnai Szilárd is,  majd később a külföldi szerepléséből  hazatért Háry Ferenc is klubtag lett.
 Az ezt követő időkben havonta- minden hónap első csütörtökjén- szórakoztattuk a vendégeket az Új Hungáriában, majd a Forrás Szálloda éttermében, a Tiszti klubban, majd ismét a Novotel  Szálloda névvel működő ,felújított volt Új Hungária – Szállodában.  Az utóbbi néhány évben már csak évi  három-négy alkalommal adunk koncertet  a Korzó Zeneház és az Agora nagytermében. 

„Negyedszázad”, fél emberöltő-bárhogy is fogalmazunk- hosszú idő. Eközben három alapító tagunk elhunyt: dr. Veress László, dr. Lévay Endre , Arany János . Hiányukat érezzük,emléküket megőrizzük.
 Koncertjeink, fellépéseink számos énekes-zenész kollega közreműködésével lettek színesebbek:
Faragó Gyula szaxofonos, Bedő Gábor basszusgitáros, Magyar János basszusgitáros, Szabácsi Tibor basszusgitáros,  nhi. Szabó Mihály szaxofonos segítségével lettek sikeresek.
„ Tiszteletbeli „ tagunk” Sári Zsuzsanna segíti a kommunikációt a remek közönségünkkel.

Egy- egy műsoros zenés esten felléptek még sokan: ismert zenész, énekes művész emberek:
Gyimesi Kálmán operaénekes, Vajda Júlia operaénekes, Széles Flóra, Szécsi Edit énekművészek, Merényi Nicoletta operaénekes, Kiszely Zoltán színművész, dr. Molnár Gyula klarinétművész. Szabó Norbert fuvolaművész és énekes, Iván Sára zeneszerző zongorista, Hadobásné Bálint Zsuzsanna, táncosok és mások.
 Kiemelten támogatta fellépéseinket dr. Szondi Ildikó, aki a Közéleti Kávéház programfüzeteiben megjelentette a  fellépéseinkkel kapcsolatos információkat. 
Támogatták a Klub fellépéseit dr. Maklári Lászlóné szálloda-igazgató, Sándor Péter szálloda-igazgató, Pető J .Gyula szálloda- igazgató, Korzó Zeneház több igazgatója, Orbán Hédi Igazgató,,….
technikai  segítőink, hangosítók, fényképészek, videósok… 
 Legfőbb támogatónk a szeretett és tisztelt Közönségünk. Úgy érezzük, hogy a legnagyobb elismerést, kitüntetést-  KÖZÖNSÉGÜNK  SZERETETÉT  HŰSÉGÉT- megkaptuk és ma is élvezzük! 
A  „negyedszázados” születésnapunkon minden támogatónknak, segítőknek köszönetet mondunk.

 

2019. október 4. péntek


AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJÁt október 4-én ünnepeljük. Ez a nap Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének halála napja

Szűcs Ágnes
Az utolsó szerelem
Nyolcan látták meg a napvilágot aznap az alomban. Nyolc pici, fekete- fehér- foltos kis szőrpamacs. Közülük is a legkisebb gombóc egy pici, fekete-pöttyös, barnafejű, hosszúorrú gombszemű csöppség, akit a nagyobbak mindig arrébb taszították tülekedés közben a jó meleg anyatejtől. Még így is jól érezte magát a többi gömbölyödő szőrmókok között. Egy idő múlva a szőrgombócok száma egyre csökkent, mindig kevesebben lettek, és a picurka már oda-odafért anyja emlőihez. De akkora már az anyja nem szívesen szoptatta a kiskutyákat. Végül már egy szőrpamacs se volt körülötte, csak emberek. Igaz, tőlük több rúgást kapott, mint enni. „Menj innen Te Dög!” hallotta, és már rúgtak is. Jó bokros, füves kerítés volt az udvar körül, jól bele lehetett bújni, nem látta az ember, így kitudta őket kerülni. Nem látták, és ezért egy idő után el is feledkeztek róla. Éhségében a kis pöttyös el- el kódorgott valami élelemért, néha sikerült elcsennie innen-onnan egy- egy falat ételt. Ahogy nőt a bátorsága, úgy jutott egyre messzebb és messzebb a biztonságot nyújtó kerítéstől. Ilyenkor találkozott emberekkel is. Mindenfélével. Az egyik megsimogatta, dobott neki valamit, a másik hozzávágta az éppen keze ügyébe került követ, vagy botok: „Takarodj innét” felkiáltással. Olyankor összegömbölyödve meglapult, várta a vihar elvonultát, próbált láthatatlanná válni. Mégis a legrosszabb az volt, mikor a gyerekek – pedig milyen kedvesen csalogatták – disznóvágást akartak vele játszani. Milyen boldog volt, mikor a gyerekek felemelték magukhoz, ő hozzábujt a jó meleg embertesthez. Csak akkor kezdett el visítani torkaszakadtából, mikor a madzag belevágott a húsába, amit a nyakára és a lábára kötöttek. Még szerencsére meghallotta visítását egy ember, és elzavarta a kölyköket. A nyakán és a füle mögött lassan begyógyult a seb, de egész életében fájt, és érzékeny volt rá. Hónapokon keresztül bolyongott egyik helyről a másikra. Valamelyik ük- ük- ük foxi ősétől maradt „örökségből” rá már csak a kaparás maradt. Hiába kotort ki akkora üreget, hogy másodmagával is belefért volna, csak még nagyobb verést kapott érte. Akkor történt, - miközben a verés nyomait nyalogatta magán, - hogy az ember megfgota, berakta egy bűzös, zörgős, mozgó valamibe, és elvitte egy otthonba. A kiskutya nem tudta, hogy az egy állatmenhely. Számára otthon volt. Igaz előbb berakták egy ketrecbe, ahol a többi kutya mind rajta „tanulta” meg a verekedés csínját-bínját. Nem is verekedés volt az, hanem verés, mert ő soha senkit nem harapott vissza. Bebújt a sarokba és csendben nyüszített. Végül az agyongyötört, véres kis testét kivették a kennelből, onnantól aztán szabadon mászkálhatott az állatmenhely egész területén. Játszani nem játszott senkivel, félt mindentől és mindenkitől. Jöttek emberek, akik hoztak oda más kutyákat, és jöttek olyanok is, akik elvitték a kutyákat. Ezeknek, az embereknek kedves, barátságos, szeretetteljes hangja miatt bátorságot vett magán, és oda somfordált a közelükbe Azok megsimogatták, de el nem vitték magukkal. Túl kicsi, túl nagy, hosszú a szőre, kicsi a feje, kövér a teste, nagyon félénk, kurta a lába, mondták, és otthagyták. Vitték a kölyökkutyákat, a németjuhászokat, a tacsikat, a házőrzőket, a szobakutyákat, de őt nem vitte senki. Már nyolc hónapos volt, mikor megjelent az udvaron két ember. A nagymama és az unokája. Ő az udvar sarkából figyelte, hogy azok ráérősen, nézelődve, végigsétálnak a kennelek előtt és figyelték a kutyákat. Jó meleg- biztonságot árasztó hangjuk volt, ezért összeszedte minden bátorságát és odasomfordált a fiatalabbhoz. A simogató kéz alatt meglapult, de csodák csodája a kéz nem bántotta, hanem tovább simogatta. A sajgó fülét is, ő mégse kapta el a fejét. Ilyet azelőtt soha nem érzett, és önkéntelenül a kislány felé nyújtotta mancsát: Még! Még szeretné tovább érezni ezt a valamit. Ennél már csak az volt a jobb, mikor a kislány felvette az ölébe, és magához szorította. Az sem volt baj, hogy újra berakták egy bűzös, zajos mozgó valamibe és elvitték. Most már nem félt, mert meleg, óvó kezek ölelték, becézték, nyugtatták. Meg is nyugodott annyira, hogy mikor az autóból kiszálltak, bevitték egy akkora hatalmas házba, ahol külön fülkébe kellett beszállni, hogy felvigye őket a 10. emeletre. A kiskutyának eleinte furcsa volt, hogy a végtelenség helyett falak és falak zárták be a teret, de ezt egyáltalán nem bánta. A „Menj innen Te Dög!” helyett Pötyikének szólította a nagygazdi. A kemény föld helyett saját fekhelyet kapott. Kézből etették, tányérból itatták, párnán altatták. Pillanatok alatt megszokta azt is, hogy ha rájön a szükség, akkor a nagygazdi felkapja, beszállnak a mozgó fülkébe, és kint a füvön el is végezheti. Azt. A nagygazditól egyre több finomságot, simogatást, becézést kapott, ezért aztán elő se jött a vackából, ha a nagygazdi nem volt otthon. Amikor megjött, akkor viszont el nem mozdult mellőle. Később már vele is aludt. Külön párnája volt a nagygazdi ágyán. Lassan, lassan a nagygazdi társává vált. A kisgazdi jött, ment de az igazi isten a nagygazdi lett. Az emberekkel szemben továbbra is félénk marad, egy-egy nagy hangra bebújt az ágy alá, szekrénybe, mikor hová. Nem bízott bennük. Talán igaza is volt, hiszen mikor a nagygazdi elutazott, vitte őt is magával a vonaton, nem hagyta magára. Hiába volt kicsi, hiába volt a nagygazdi táskájába, hiába nem foglalt külön helyet, meg se pisszent, akkor is akadt a vonaton olyan akinek ez nem tetszett. Rögtön telefonált, hívta a kalauzt, és leszállíttatta őket az Interszitiről, mert azon kutya nem utazhat. Így tette meg a Szeged Budapest közötti 2 órás utat az idős nő kiskutyájával - háromszori átszállással, órákon keresztüli várakozással – egy nap alatt. Nagygazdi óvta, védte mindentől és mindenkitől, talán túlzottan is, hiszen még a fiú kutyusokat is messze elkerülték. Igen ám, de a természetnek még a gazdi sem parancsolhatott, és mikor új helyre költöztek, a látóhatárt itt nem zárta el magas kőfal, hanem csak egy drótkerítés választotta el a világtól, ahol már ott őrködött egy hatalmas fekete német dog kutyakislány. Ezt a nagy kutyát a régi gazdija soha nem engedte be a házba, kint volt télen, nyáron, hóban, fagyban. A kiskutya tanította meg, hogy nem kell félni belépni a házba, meglehet tanulni a lépcsőn való járást is, és milyen jó melegedni a kandalló tüzénél. A nagykutya hálából megmutatta a picinek, hogy kell a kerítést kikaparni, ahol kibújva körbe lehet járni az egész környéket. A kiskutyát olyan érzések öntötték el, amit még soha nem érzett. A hála és a büszkeség érzése. Hálás volt a nagykutyának azért, mert mellette ő is erős és bátor lehetett, büszke meg azért, mert ő mutatta meg milyen érzés szobakutyának lenni. Mióta együtt voltak, a nagykutya mindig azt tette, amit ő. Végre a kiskutya lett a falkavezér. Elől ment a pici gömböc, apró lábaink, utána a nagy fekete. A kikapart szabadságnak aztán meglett az ára is! A kiskutya hamarosan anyai örömök elé nézett. Sokáig nem örülhetett neki, mert a kert több kiskutyát már nem bírt el. Semmi nem tart örökké! A jó meg még kevésbé! Újra jött a zajos, zörgős, büdös autó, és el akarta vinni a nagygazdit. Szegény nagygazdi sírt, vitatkozott, de nem hagyta kiskutyáját, hát elvitték őt is. Az új helyen már nem volt olyan tágas a világ, a nagygazdi lakhelye is lecsökkent egy szobára, de legalább ott voltak a kisgazdinál. A kertbe itt is volt egy kutyafiú, ami hamarosan újabb kiskutyák jövetelét okozta. Aztán mégegyszer. Többet nem, mert az ember orvost hívott, aki kezelésbe a vette a kutyafiút, és többet nem lettek kiskutyák. Minderről ő semmit nem tudott. Nem is nagyon érdekelte, mert a kutyafiú durván, gorombán viselkedett, nem lehetett vele sem játszani, sem hancúrozni, összebújni mint a doggal. De még mindig ott volt a nagygazdi.!Aztán egyszer csak eltünt! Eljött az az idő, mikor a nagygazdi már nem magával vinni a kiskutyát. Egy reggelre elment a kisgazdival. A kiskutya soha többet nem látta. Teltek az évek! Neve is Pötyiről Picurrá változott, hiszen, a pöttyei elhalványultak, elszürkültek, pofácskáján teljesen megőszült a szőr. Lefogyott! Már nem volt az a kis gömböc. Már nem játszott! Nem is akart! Csak bújni – bújni az emberhez. A kutyafiú pedig tovább erősödött, erőszakoskodott. A kiskutyát ellökte, elzavarta az ételtől, a jó napos helyekről, kisgazditól. A kiskutya tovább fogyott gyengült. Végül már tiszta csont és bőr volt az egész kutya. Csak feküdt a teraszon és nézett be az üvegajtón keresztül a lakásba. A kisgazdi is szomorú volt, látta, hogy a kiskutya hamarosan elmúlik, de nem vitte rá a lélek, hogy megrövidítse azt, ami még imádott nagymamájához kötötte. Így a kiskutya csak nézett befelé a megfakult fénytelen szemeivel. Míg egyik nap furcsa dolog történt.
Vendég érkezett.
A vendég- egy hatalmas fekete, gyönyörű kutyafiú személyében. Gazdája kicsukta az udvarra addig, míg ő bement a házban. A két fiú kutya hatalmas acsarkodással rögtön összeugrott. Ő ijedtében szokás szerint összekuporodott a sarokba, és minden izébe remegve várta végzetét. Reszketett az egész kis sovány teste, mikor megérezte a hatalmas fekete kutyafiú lélegzetét, hideg szimatoló orrát! Se- holt se- eleven nem volt, mikor egyszer csak egy meleg nedves nyelv hozzáér, majd végigsúrolja az orrát. Ereibe egyszerre visszatért a rég elfelejtett ifjúság ereje, amivel felszökkent és szembenézett a nyelv gazdájával. Remegése alábbhagyott, és még ahhoz is volt ereje, hogy a hatalmas fekete kutyafiúval megismertesse az udvart. Mikor az elment, fénytelen szemébe újra beköltözött a bánat. Most már állandóan ott feküdt az üvegablak előtt és nézett befelé. Tekintetébe most már a várakozás is beleköltözött. El is jött. A hatalmas fekete kutyafiú eljött újra! Az öreg, gyenge, csont-bőr kiskutya felállt, próbált valami farkcsóváló mozdulatot produkálni, úgy várta, hogy a nagy odajöjjön hozzá!
Igen ám, de a másik kutya megint megpróbálta elzavarni mellőle a riválist, de alulmaradt a viadalban, hiszen a vendégkutya nagyobb is meg fiatalabb is volt nála. De a kiskutyát soha nem bántotta, farkcsóválva közeledett a kiskutyához, aminek aztán megint verekedés lett a vége, mert a másik nem hagyta őket együtt játszani. A kiskutya most már várta, leste a hatalmas fekete kutyafiút! Aki meg is érkezett hamarosan. Most már nem foglalkoztak a másik kutyával, aki irigyen nézte őket, ahogy együtt szaglászva, szuszogta, ismerkedtek az udvarral. De a másik az nem bírta elviselni, és újra-meg újra nekiugrott a nagykutyának, aki próbálta lerázni magáról. Egyszer csak a pici, öreg, sovány, zörgő csontú kiskutya, - aki életébe nem bántott, de még meg se ugatott senkit - összeszedte minden, erejét, belesűrítve egész kis életének összes keserűségét, szeretetét, az új szerelem bátorságával felugrott, elkapta a másik fülét, fogait rászorítva húzta el a nagykutyától, az ő hatalmas nagy fekete szerelmétől.
Másnap a kisgazdi, az ablakon kitekintve - rémülettel, vegyes iszonyattal – látta meg az udvaron a kiskutya kihűlt tetemét.

Vassné Szabó Ágota
Galád-Galádovics Fülike /2012 :-) és most: 2019 :-) /
Ártatlan szemekkel pislog,
miközben megeszi a papucsod,
és csak ő tudja a titkot,
hogy miért ellenség a szőnyegrojt.
Két ragyogó szem néz huncutul rád,
miközben orvul,
- ha figyelmed lankad -
letépi a tapétád.
Olyan mint egy varacskos-disznó:
saját vermeket ás,
majd hatalmas egóval
- fenékkel befelé -
elfoglalja a lesállást.
Onnan tart szemmel,
miközben rág egy botot,
és tudja jól, hogy ezt a nőt,
aki engedelmesen imádja,
- és tuti, hogy a hűtőszekrény mamája -
természetesen saját személyzetül kapott,
akihez, ha a hancúrnak, és a napnak vége,
és mindenféle rémes dolgok
tornyosulnak az égre,
és nagyon hiányzik a mami...
hideg kicsi orrát,
okos kis konok fejét
oda lehet hajtani.

 

2019. október 5. szombat 10.00-13.00 és 15.00-18.00-ig Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) Szegedi kápolnája (Szeged, Bokor u. 5.)

 

Tóth Mónika hegedűművész barokk zenei mesterkurzusa

A kurzus időpontjai: 2019. október 4. (péntek) 15:00-18:00
                  2019. október 5. (szombat) 10:00-13:00 és 15:00-18:00

A közönség számára a belépés INGYENES!

Közreműködők:

Tóth Mónika hegedűművész
A Solis Consort együttes és a mesterkurzus résztvevői

Tóth Mónika, Európa szerte elismert barokk hegedűművész a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karán 1997-ben szerezte meg kitüntetéses hegedűtanári diplomáját. Tanulmányait 1999 és 2001 között Milánóban az Accademia Internazionale della Musicában (régizene-specializációval) majd 2004 és 2007 között Palermóban, a Conservatorio Vincenzo Belliniben folytatta. Rendszeresen játszik európai barokk zenekarokkal és kamarazenei formációkkal, híres európai fesztiválok résztvevője, és nemzetközi versenyek díjazottja. 

 

2019. október 5. szombat 10.00 óra Klauzál tér, Oroszlános kút

Retro séta 2.
(Sétánk során a korszak szórakozóhelyeit, iskolai és vásárlói szokásait vesszük górcső alá) 
Könnyed időutazásra invitálunk benneteket a régmúlt világába!
Mi volt akkor a menő, hol vásároltak, söröztek, ebédeltek, buliztak szüleink/ nagyszüleink? Mi volt jellemző a rendszerváltás előtti Szegedre? Milyen volt tanulni, dolgozni, élni az egykori Napfény városában?
Gyere velünk és megmutatjuk! Virágozzon a nosztalgia :) 
Találkozás: Klauzál tér, Oroszlános kút
Részvételi díj: 1.200 Ft/fő 
A sétát összeállították és vezetik a Szegedi Tourisma idegenvezetői:                Nyári Zsuzsanna/Tasnádiné Zsike                                                Jelentkezés a szegeditourisma@gmail.com email címen, vagy a helyszínen

 

2019. október 5. szombat 16.00-tól 21.00-ig AGORA (Kálvária sgt.)

Konfuciusz Nap – Kínai Kavalkád és Gálaműsor

            Az SZTE Konfuciusz Intézet sok szeretettel vár minden kedves vendéget a Konfuciusz Napon! 16 és 18 óra között a látogatóink interaktív állomásainkon játékos formában ismerkedhetnek meg Kínával. A feladatokat teljesítő résztvevők értékes ajándékokat nyerhetnek! Este 19 órakor kezdődik gálaműsorunk, amelyen belső-mongol és jugur ének- és táncművészeti előadást tekinthetnek meg.

           A programon a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a konfuciusz@rekt.szte.hu címen lehet.
A Közéleti Kávéház és a kínai Konfucius Intézet közös rendezvénye

2019. október 5. szombat 19.00-21.00-ig AGÓRA (Kálvária sgt.)

Konfuciusz Nap – Belső-mongol és jugur ének és táncművészeti előadás

            A magyar-kínai diplomáciai kapcsolatok felvételének 70. évfordulója alkalmából Magyarországra látogató Belső-Mongol és Kanszu tartományi művészeti delegáció az SZTE Konfuciusz Intézet által rendezett Konfuciusz Nap Gálaműsorának főszereplője. A belső-mongol és jugur ének- és táncművészeti előadás igazi kuriózum, amelyen az érdeklődők mongol torokéneket és hagyományos mongol lófejű hegedűt hallhatnak, illetve mongol és jugur táncokban, dalokban gyönyörködhetnek.
A programon a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a konfuciusz@rekt.szte.hu címen lehet.
A Közéleti Kávéház és a kínai Konfucius Intézet közös rendezvénye

A Szeged várostörténeti és kulturális folyóirat 2019. októberi lapszámának tartalmából: Nátyi Róbert, Ibos Éva és Zoltánfi Zoltán írásaival emlékezünk Zoltánfy Istvánra, aki idén lenne 75 esztendős. História rovatunkban folytatódik Vajda Tamás írása a kolozsvári egyetem Szegedre kerülése előtti utolsó időszakáról, Kiss Norbert Alsóváros harangjairól, míg Kremser Péter egy ’56-os halálraítélt írónak a petőfitelepi iskolában bemutatott mesejátékáról közöl tanulmányt. Fesztivál rovatunkban Gyémánt Csilla értékeli a Szegedi Szabadtéri Játékok 2019-es évadát, Zene rovatunkban Szilvási Katalin Deák Tibor zongoraművész-tanárral beszélget. Szemle rovatunkban a Szegedi horizont antológia 2019-es kötetéről Bogoly József Ágoston és Döme Barbara, Hevesi Andrea könyvéről pedig Szigeti Molnár Dávid recenzióját olvashatják Olvasóink.

A Szeged várostörténeti és kulturális folyóiratot megtalálják a világhálón is, a szegedfolyoirat.sk-szeged.hu címen!

 

2019. október 6. vasárnap 15 óra Nemzeti Emlékkert ( Földműves u. 13.)

 

MEGEMKÉKEZÉS A HŐS VÉRTANUKRÓL

Házigazda Szilágyi Árpád városvédő polgár

 

TANC- ÉS ZENÉS EST A VÁR SÖRÖZŐBEN Minden vasárnap 18-22 óráig Horváth Miklós Énekel - Zenél mindenki kedvére!!!

 

2019. október 6. vasárnap 19.30. Alsóvárosi Ferences Templom (Szeged, Mátyás tér 26.)

Barokk zenekari koncert az
Alsóvárosi Templomban

 

Közreműködők:
Tóth Mónika – barokk hegedű
A Solis Consort együttes tagjai:
Tóth Viktória – barokk hegedű
Orcsikné Szvetnyik Margit- barokk hegedű
Farkas Eszter- barokk brácsa
Gilich Dóra- furulya
Szabó Lilla- furulya
Veres-Lakos Eszter: barokk fuvola
Haramza Klára- ének
Nemcsics Kinga- ének
Szántó Zsuzsa- ének
Czéh Ágnes- barokk cselló
Túri Péter- csembaló
valamint a mesterkurzus résztvevői

A koncert műsora:

Tóth Mónika, Európa szerte elismert barokk hegedűművész a mesterkurzus résztvevőire szabja a koncert műsorát. Ami biztos: rengeteg érdekességgel találkozhatunk majd a régizenén belül az est folyamán, ahol a Solis Consort együttes és a kurzus résztvevői háromnapi munkájukat fogják bemutatni. Bízunk benne, hogy nemcsak a zenészek, hanem a közönség számára is varázslatos lesz ez a barokk zenével fűszerezett este az Alsóvárosi Templomban.

A koncert a Zenergia Egyesület közreműködésével és Szeged Megyei Jogú Város kulturális támogatásával jött létre.
Fotó

2019. október 7. hétfő 10. óra Bálint Sándor Szeretetotthon (Harmat u. 2-4-)
Kenéz Heka Etelka költőnő bölcs költeményei
Háziasszony: Ritz Judit főigazgató
Kísérteties álomkör 
Álmomban sírkertben 
tűnődve jártam, 
több kereszten 
neveket olvastam, 
valamit nagyon 
mélyen kutattam, 
körbevett a magányom 
merengek a keresztfákon, 
nevemet látom felírva 
fátyolosan 
egy süllyedő keresztfára, 
én vagyok a létbe halott élve, 
kiált a szívem vére 
dobbanásában jel 
a szív hallgat, figyel, 
s e titkos álomkör 
érzem zubog belől, 
s díszítem tovább 
az összes sírokat, 
mindegyikben érzem 
hozzám tartozásomat, 
mintha őket az Úr 
reám bízta volna, 
óh fenséges nagy ég, 
a lélek a holtak közt 
mosolyogva jár, él, 
micsoda különös érzék, 
micsoda különös kép, 
nem érez ilyet a lét 
oda túli újvilág 
s a halál tündéri kép? 
testem lemeztelenítették 
egy rossz álom is 
olykor, jajd de szép, 
a lélek az álom 
hűs ligetéhez ér, 
hol fürtös az árnyék, 
lenge a szél, 
fehér a forrás, 
s a lelkem 
halálos szép 
gyöngyökben él, 
s ég és föld között 
gondolatod 
lebegteti a 
boldog sziget, 
itt már nem fáj 
a kebelnek a feszület, 
nem érzi a 
földi gyötrelmet, 
itt már a 
fenséges lélek 
az ég karjában 
boldogan lebeg, 
mint az atyjához 
visszatérő tiszta gyermek.

 

 


 

2019. október 7. hétfő 13:30 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

SENIOR LINEDANCE (sortánc)

Speciálisan az aktív nyugdíjaskorú hölgyek és urak számára kidolgozott mozgásprogram, amely jellemzően pár nélkül táncolható, de csapatban! A foglalkozás során amellett, hogy átmozgatjuk a testet és a memóriát is karbantartjuk! A vidámság, jókedv, nálunk alap!

Belépő: 400 Ft/alkalom

Info: Molnár Tímea - 70/365-5501


 

2019. október 7. hétfő 15 óra TIT Székház Kárász u. 11.

Peru csodálatos építőköveinek titka II.

Arequipától (Santa Catalina kolostor és a város) a Machu Picchuig

 

 Dr. Pécsi Ágnes egyiptológus vetítéses előadása legutóbbi utazásáról

 

 

2019. október 7. hétfő 17 óra Somogyi Könyvtár vetítője
FILMKLUB

FIGYELEM! INDUL A XII. ÉVAD!

BUBRYÁK  ISTVÁN  VÁLOGATÁSA

 

„SZEGED SZEBB LESZ, MINT VOLT”
Táncdráma egy részben.
Ferenc József császár és király elhíresült mondatát használták művük címeként a szerzők, és e címmel mutatta be a Szegedért Alapítvány a gálaestjén, a Szegedi Nemzeti Színházban, ez év március 11-én, a szegedi nagy árvíz 140. évfordulóján. Ősbemutatóval emlékezett a város a napra, amikoris „a hajnal nem találta többé Szegedet”.
De talán még érzelmesebben láttatja a mű tartalmát a szerző mottóként használt archaizáló mondata:
" Szegény, parttalanságba taszított városom,
   tapaszd még egyszer a Tisza oldalához
   élted, s ha általveted tekinteted rajta, szeresd,
   mert ősszülője ő e tájnak!"
                                  (Hell István)

A színházi előadás televíziós adaptációja.

zeneszerző : Szalárdy Levente
dramaturg   : Hell Nikolett
szövegíró-forgatókönyv : Hell István
koreográfus-rendező     : Simoncsics Pál

Mikszáth Kálmán-                Gömöri Krisztián
Bitó János,tiszai halász-        Bogár-Szabó Bálint
Tisza Lajos kormánybiztos-  Borovics Tamás
Rezner János főjegyző-         Pálfi Zoltán
Pálfy József polgármester-    Kosztolányi József
Taschler József főkapitány-  Szívós László
Kende Kanut-                        Bánvölgyi Tamás
Dáni Ferenc főispán-             Rácz Tibor

Közreműködött a Délikert Möndörgő és a Délikert Napsugár táncegyüttes.
70 perc
Bemutatja Hell Nikolett, Hell István és Bubryák István

 

2019. október 7. hétfő 18 óra SZTE Zeneművészeti Kar (Tisza Lajos krt. 79-81.)

ÚJ DÉKÁNOK
Vendég: Nátyi Róbert, a Kar új dékánja
Beszélgetőtárs: Prof. Dr. Szalay István a Közéleti Kávéház Kuratóriumának elnöke

 

2019 október 7. hétfő 18 óra TIT Székház Kárász u. 11.

 

Pszicho-BibLife előadások Lóridokival - a TIT szervezésében
Bevezető előadás

Előadó: Dr. Magyar Lóránt orvos

Vannak helyzetek, amikor a „motivációs hamburger” már nem ad jóllakást. És amikor a templomi prédikáció sem ad erőt az élet viharaiban. Megvannak azok a dolgok, amelyeket nekünk kell megtennünk a boldogulásunkért, ugyanakkor hiszem és vallom, hogy van egy ajándék kegyelem is, egy szerető és törődő áldás, ami fölötte áll minden emberi igyekezetnek. Erő, ami akkor is fölemel, amikor már semmi eszközünk nincs. Ebben az előadássorozatban felfedezzük a találkozási pontokat a pszichológiai - motivációs megközelítések és a Biblia Isteni kijelentései, reményt adó tanításai között. Azt kutatjuk, hogy az emberi igyekezet és az Isteni szeretet, együttesen hogyan építi életünk célját, minőségét és beteljesülését. A „TENNI” és az „ÁTADNI” egysége ez. Orvos-mentálhigiénés szakemberként és felszentelt papként, így érzem teljesnek. Azokat várom, akik mindkettőre nyitottak.

Belépés díjtalan, viszont egy jótékony célra adományokat gyűjtünk (kinek-kinek szabad elhatározása szerit).

 

2019. október 8. kedd 9.00 Zöld Terasz, Földváry u. 3.

Szenior örömtánc- Senoroknak, Senoráknak!
Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

A Szenior Örömtánc kifejezetten az idősödő korosztály számára kifejlesztett közösségi táncforma
A mozgásprogram lényege: Mozgás, Öröm, Agytorna
Segít a test fizikai karbantartásában, miközben a léleknek is örömet okoz, és a folyamatos koncentrálásnak köszönhetően jótékony hatással van az agyműködésre is.

A szeniortáncban közösen, csoportosan táncolunk, ezért nem szükséges partnerrel érkezni, és nem kell hozzá előzetes tánctudás sem.
A csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni.
A részvétel nyitott mindenki számára.
A táncoláshoz kényelmes, zárt cipő szükséges.

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Táncoljon Ön is velünk!

Helyszín: Zöld Terasz, Szeged, Földvári u. 3.

Időpontok:
Keddenként délelőtt: 9:00 óra Október 1.,8.,15.,22.,29.
Csütörtökönként délután: 16:00 óra Október  3.,10.,17.,25.,31.

A foglalkozást vezeti: Pálfi Gizella

2019. október 8. kedd. 16 óra Zöld Terasz Klub (Földvári u. 2.)

JÓGA MINDEN KOROSZTÁLYNAK


Jóga minden korosztályhoz szól, megtanít a helyes testtartásra, a helyes légzésre. Nincs életkorhoz kötve, mindegy, hogy ki mikor kapcsolódik a csoporthoz,mivel mindenki saját magához képest fejlődik.
Tanít: Polcznerné Rózsa jógaoktató (70-325-5139)

2019. október 8. kedd 15 óra Bibliotéka Könyvtár (Kálvária sgt. 14)

Rejtvényfejtő verseny
A versenyt vezeti Budai István alelnök

 

Arany-Tóth Katalin:
AZ ELINDULÓKHOZ

Legyetek bátrak!
Kerékbe törni csak a
gyengéket lehet.

Tiszta lélekkel
lépjetek az útra – az
igaz, s hű menet.

Legyen célotok!
Eléritek, ha a hit
alázatra int.

A kitartásból
merítsetek majd erőt,
újra és megint.

Legyen bennetek
a kíváncsiság titka,
s válaszoknak hely,

érzékenység a
kolduló panaszokra
– a szív, bő kehely.

Akarjátok a
tudást és akarjátok
a mély csöndeket.

Ott rejlik minden
lényeg eredője: a
lelkiismeret.

 

2019. október 8. kedd 10.30-12.00-ig Zöldterasz (Földvári u. 3.)

Idősen is fiatalosan


Szeretettel várok minden 65 év fölötti érdeklődőt az Idősen is fiatalosan című foglalkozásra!
Az alkalmanként másfél órás foglalkozás hozzájárul ahhoz, hogy az idős személy fizikai és mentális állapotán javulás, de legalábbis romlás ne legyen észlelhető. 

A foglalkozások keretében 

 • hosszútávú memóriafejlesztés,

 • kombinációs készség fejlesztés,

 • kreativitást fejlesztő, 

 • koncentrációfejlesztő gyakorlatok, 

 • ritmikus mozgás, 

 • szenior örömtánc,

 • keresztirányú mozgás fejlesztés valósul meg. 

Egy-egy foglalkozás alkalmával több terület is fejlesztésre kerül. 

A foglalkozás időpontja:  keddenként kéthetente 10:30-12:00
2019. október 8., 22.
.
A foglalkozást vezeti: Szél Anikó, senior csoportvezető, szenior örömtánc oktató
Részvételi díj: 600 Ft/alkalom

 

2019. október 8. kedd. 15 óra Senior Center (Eszperantó u. 1.)

Idősek Akadémiája programja

 „Ledűlött a szénaboglya teteje...” Szeged környéki falvak tradicionális tánckultúrája
Előadó: Dr. Varga Sándor adjunktus

 

2019. október 8.  kedd 16 óra TIT Székház Kárász u. 11.

SIXTUSI KÁPOLNA. SZENT PÉTER BAZILIKA

Kovács Mária DVD vetítése

Házigazda: Bagdi Sandor ny. főiskolai docens

 

2019. október 8. kedd 18 óraSZTE, Zeneművészeti Kar, Fricsay-terem (Tisza Lajos krt. 79-81.)

Szives Márton és Samodai Bence
koncertje az SZTE ZMK Fricsay-teremben

Az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány nemcsak több millió forint ösztöndíjjal támogatta a fiatal szegedi tehetségeket, hanem több mint 200 koncertet is szervezett számukra az elmúlt 18 évben. A budapesti Művészetek Palotájában és több szegedi kulturális intézményben is bemutatkozhatnak a fiatal tehetségek, amely fellépések szép élményt jelentenek a zeneszerető közönség számára.

Közreműködők:
Szives Márton – ütőhangszerek
Samodai Bence – trombita
Haramza Klára – narrátor

A Szives Márton-Samodai Bence Duó a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar két hallgatójából kovácsolódott össze 2017-ben. Külföldi és hazai koncerteken és versenyeken tökéletesítik repertoárukat, amit minél élménydúsabban szeretnek előadni. Mindketten Sófi ösztöndíjasok és többszörös versenygyőztesek. E koncertjükön szintén a Sófi Alapítvány egy kiemelt támogatottja, Haramza Klára énekművész fogja meséjével a műveket összekötni, és a hallgatóságot bevonni az előadásba.

A koncert műsora:
David Jarvis: Macbeth and MacDownwald (10 perc)
Clarence E. Barber: Rondo (5 perc)
Dubrovay László: 3 tétel trombitára és ütőhangszerekre (15 perc)
Howard J. Buss: Incantation (13 perc)

 

2019. október 9. szerda 15 óra Somogyi Könyvtár

OLVASÓKÖR
Téma  Krusovszky Dénes: Akik már nem leszünk sosem
Háziasszony: Palotásné Nagy Éva tanár

2019. október 9. szerda 16 óra Somogyi Könyvtár Zeneszoba

Női minőség a zenében

/Együttes élmény a zene hullámhosszán./

A zene terápiás hatásának együttes élményére épülő formáját tapasztalhatják meg az érdeklődők.
Dr. Konta Ildikó zeneterapeuta, klinikai szakpszichológus, a hallgatók bevonásával a női tulajdonságokról szeretne beszélgetést kezdeményezni.
Ehhez Tas Ildikó operaénekesnő nyújtja a hangélményt. 
Két különönöző női minőséget tükröznek a dalok, kétféle, vagy több tulajdonság felelevenítése alapozza meg a csoportos beszélgetést.
A zeneterapeuta ennek összefoglalásával szeretne rávilágítani a női sokszínűségre és a hallgatók bevonásával szeretné csokorba szedni azokat a női jellemzőket, mely a nő befogadó és alkotó lényeget kiemelik.

Zeneművek:
Kodály Zoltán: Nausikaa
M.P. Muszorgszkij: Gopak

 

 2019. október 9, szerda 17 óra SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tudástár
(Boldogasszony sugárút 6.)

Anekdoták / adomák a reformkorból

A görög eredetű, majd nemzetközivé lett "anekdota" szó 1789-ben bukkan fel  egy gyűjtemény címében. A műfaj jellemzője "a közismert (történelmi) személyről szóló azt, vagy annak valamely szórakoztatórészét" jellemző, hitelesség látszatát keltő, eredetileg élő szóban terjedő rövid, csattanós történet.
Az "adoma" szó Erdélyi János "magyarítása" 1851-ből, mellyel az addigi "mesény, esetke, furcsaság” szavakat váltotta fel. 
A magyar nyelv nagyszótára" (2006.) így írja le az "adoma" szó fogalmát: "( élőszóban terjedő) mulatságos, csattanóval végződő rövid történet."
Az előadásban elhangzó példákkal szeretném a reformkor ismert magyar személyiségeinek emberi oldalát bemutatni, alakjukat emberközelivé tenni. Kevésbé ismert és érdekes anekdotákat hallhatnak majd Széchenyi Istvánról, Kossuth Lajosról, Petőfi Sándorról, Jókai Mórról, Deák Ferencről.
Egy rövid részletet ajánlok a kedves Olvasók figyelmébe: 
Mi röstellni való?
Széchenyi István, ha valamit vásárolt, rendesen a hóna alá vette, s nem átallotta maga vinni haza. Egyszer jókora csomagot vitt az utcán, mikor találkozik vele Helmeczy Mihály. 
- Nem röstell a gróf ezzel a cókmókkal menni az utcán? -  kérdi az akadémikus." 
Ha érdekli Önöket Széchenyi István válasza, jöjjenek el az előadásra.

Előadó: dr. Kormányos András
A Széchenyi Kör programja

 

2019. október 9. (szerda) 17 óra MTA SZAB Székház 110-es terem

Közéleti Kávéház Szegedi tehetségek utazási élménybeszámolója sorozat:

Az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány 18 éve óta több millió forint ösztöndíjjal és sok szolgáltatást nyújtva támogatja a fiatal szegedi tehetségeket, akik körbe utazták a világot. A tehetségek vetítéssel illusztrált előadásokat tartanak szép és izgalmas utazási élményeikről hónapról-hónapra, amelyeken a Közéleti Kávéház közönsége megismerheti a világ csodálatos országait, városait és természeti szépségeit.

45. PROGRAM: MIHALKÓ JÓZSEF, SÓFI-ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓ UTAZÁSI ÉLMÉNYBESZÁMOLÓJA: VÁSÁROSNAMÉNY

 

„A vetítéssel illusztrált előadásomban szó lesz arról, hogy milyen az élet Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik legnagyobb városában, Vásárosnaményban. Elsőként a belváros néhány látnivalóját mutatom be, ezt követően a Tisza partján is látogatást teszünk, ahol sok turista fordul meg évről-évre. Az előadásom utolsó részében többek között a helyi gasztronómia is szóba fog kerülni.”

 

2019. október 9 szerda 18 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)

A zsidókhoz írt levél 1.rész.

Előadó: Csizmadia Róbert
Csizmadia Róbert teológus, lelkész, párkapcsolati tanácsadó. Teológiai és lelkészi tanulmányait az ATF-n (Adventista Teológiai Főiskola), illetve az angliai Newbold College-ban végezte, 1996-2003 között. Számos teológiai, lelkészi szakmai továbbképzésen kívül párkapcsolati tréner képzésen és továbbképzéseken is részt vett, először a Newbold College-ben, majd Berlinben is. A lelkészi munkán kívül az ATF Rendszeres Teológiai Tanszékének mesteroktatója. Házas, egy lánygyermeke van.

 

 


 

2019. október 10. csütörtök 10 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

SENIOR LINEDANCE (sortánc)

Speciálisan az aktív nyugdíjaskorú hölgyek és urak számára kidolgozott mozgásprogram, amely jellemzően pár nélkül táncolható, de csapatban! A foglalkozás során amellett, hogy átmozgatjuk a testet és a memóriát is karbantartjuk! A vidámság, jókedv, nálunk alap!

Belépő: 400 Ft/alkalom

Info: Molnár Tímea - 70/365-5501


 

 

2019. október 10. csütörtök 16 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

Szenior örömtánc- Senoroknak, Senoráknak!
Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

A Szenior Örömtánc kifejezetten az idősödő korosztály számára kifejlesztett közösségi táncforma
A mozgásprogram lényege: Mozgás, Öröm, Agytorna
Segít a test fizikai karbantartásában, miközben a léleknek is örömet okoz, és a folyamatos koncentrálásnak köszönhetően jótékony hatással van az agyműködésre is.

A szeniortáncban közösen, csoportosan táncolunk, ezért nem szükséges partnerrel érkezni, és nem kell hozzá előzetes tánctudás sem.
A csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni.
A részvétel nyitott mindenki számára.
A táncoláshoz kényelmes, zárt cipő szükséges.

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Táncoljon Ön is velünk!

Helyszín: Zöld Terasz, Szeged, Földvári u. 3.

Időpontok:
Keddenként délelőtt: 9:00 óra Október 1.,8.,15.,22.,29.
Csütörtökönként délután: 16:00 óra Október  3.,10.,17.,25.,31.

A foglalkozást vezeti: Péter Gabriella

2019. október 10. csütörtök 17 óra Somogyi Könyvtár

BARANGOLÁSAIM A NAGYVILÁGBAN 5.
Ami kimaradt…:
Izrael a Negev sivatag felől nézve

Erdei László biológus professzor vetített képes előadása
  Idézet „Kóborlásaim az élet ösvényein” c. könyvből:
… Sede Boqer mintegy 60 kilométerre Beer Shevától délre, már a sivatagban fekszik. A kampusz a laborépületekkel, lakókocsikkal a fennsíkon terül el a hasonló nevű kibutz fölött: a fennsíkot a Wadi Zin hasítja ketté, tőle délre már az Ein Avdat Nemzeti Park terül el. A Wadi Zin több szempontból is különleges. A hagyomány szerint ezen a völgyön jött át Mózes a népével az ígéret földje felé. A vádi nyáron száraz, a medrének homokos talaján párducnyomok láthatóak... A fennsík a vádiba meredek oldallal szakadt le, melynek löszös konglomerátumába a víz és a szél mély barázdákat vágott, változatos alakzatokat alakítva ki. Reggelente egy leereszkedés a vádiba, majd vissza a fennsíki vendégházhoz kiadós testmozgásnak bizonyult. A vádi szélére kiülni kora reggel és naplementekor az áhítat ideje volt: az ember érezte, hogy közel van az Isten. Bent, a sivatag eldugottabb, távolabbi völgyeiben a Csend rettenetes és mély, félelemmel tölti el az embert…  A Holt-tenger partján, a magas fennsík egy kiemelkedő pontján lévő erődítmény, a Maszada, a hősiesség mementója. Innen lenézve, az ostromló római légiók 2000 év előtti táborának nyomai még látszanak a mélyben. A reménytelen védők végül tömeges, szervezett öngyilkosságot követtek el inkább, mintsem hogy megadják magukat…

 

2019. október 10. csütörtök 17 óra Bibliotéka Kálvária sgt. 14.

M E G H Í V Ó
Szeretettel hívunk, várunk az alábbi rendezvényre:
 „SZÓLJ, MESÉLJ, ÉLESZD FEL ÚJRA!” - KÖZÖS, KÖTETLEN IRODALMI FELOLVASÓ EST
Műsorvezető Sántáné Kurunczi Mária. Beszélgetőtárs BOGOLY JÓZSEF ÁGOSTON irodalomtörténész, kultúrakutató és SZALAY LÁSZLÓ ’NETALA’ költő, író, dalszerző. 
Bizonyára neked is van egy igazi, első, emlékezetes irodalmi élményed. Olyan ez, mint az első nagy szerelem. Talán írni, olvasni se tudtál még, mikor megérintett téged a csodálatos, betűkből, szavakból, mondatokból alkotott világ. Az elsőt soha nem felejtjük.

Ha úgy érzed, te is így vagy vele, gyere el, hozd magaddal, meséld el, oszd meg velünk, ami oly régen benned él. Egymás előtt nem lesz szégyellnivalónk. Légy őszinte, lehessünk újra együtt közösen álmodók!
A rögtönzött műsort vezető két beszélgetőtárs segít majd ebben. Segít, hogy megnyílhassunk egymás előtt, s ha apropó - és természetesen elegendő idő - adódik rá, elkalandozhassunk egy-egy író élettörténetében, talán egy-egy irodalomtörténeti érdekesség irányába. Lehet, szóba kerül majd, hogy miért írunk, miért alkotunk, hogy hogyan veszünk részt olvasóként az írók, költők világfelfedező, világmegváltó munkásságában. 
                                                                                                                    2019. október 10. csütörtök 17 óra Móres Bárkonyha

A 2. magyar hadsereg Don melletti katasztrófája és tanulságai
vitéz Siklósi András előadása
Házigazda: Gazda Gyula


Kedves Barátaink!


Sajnálattal közöljük, hogy az október 10. (csütörtök) 17 órára tervezett

A 2. magyar hadsereg Don melletti katasztrófája és tanulságai

vitéz Siklósi András betegsége és kórházi kezelése miatt elmarad.

Mielőbbi felgyógyulást kívánva bízunk abban, hogy az előadást hamarosan megtarthatjuk. 
 


A második magyar hadsereg 1942/43-as hősies küzdelme a Don-kanyarnál mindörökre történelmünk tragikus része marad. Az esemény körülményeinek és részleteinek ismerete főhajtás azon katonáink előtt, akik vitéz helytállás közben estek el a Voronyezs környéki dermesztő pokolban. Hazánk 1940. november 20-án a Trianonban elvett területeink visszaszerzésének és a külpolitikai elszigeteltségünkből való kitörés reményében lépett szövetségre Németországgal, majd ugyanezen okból sodródott a második világháborúba 1941. június 27-én. A döntést követően Magyarország a Wehrmacht csapatait segítve támadta meg a Szovjetuniót. A harcok elhúzódtak, és a német hadvezetés hatékonyabb részvételre „kérte” hazánkat. Ezért 1942. április 17-én mintegy 207500 katonával megindultunk a Donhoz. A magyar haderő 1942 nyarán foglalta el állásait a számára kijelölt partszakaszokon, majd fél éven át teljesítette kötelességét a folyó ellenőrzésével és a frontvonal megtartásával. Ám közben Sztálingrádnál átszakadt a német-román arcvonal, és a korábban védekező vörös hadsereg 1943 januárjában hatalmas ellentámadást indított. Az orosz túlerő 1943. január 12-én elérte a gyengén felszerelt magyar állásokat is, és tankjaival szinte legázolta a nagyrészt csak kézifegyverekkel rendelkező katonáinkat. A harcokban kb. 120 ezer magyar honvéd esett el, vagy került fogságba. A doni összeomlásra való emlékezés és a hőseinknek járó tiszteletadás mellett érdemes felidéznünk az akkori történéseket is.

Siklósi András
A 298-as és 301-es parcellákban

Szénfekete az éjszaka
öklét rázza száz kopjafa
Háborog a sok hős lélek
ma se talál békességet
Eltűnt a hold nincs egy csillag
áll az idő sose virrad
Véres könnyes néma gyász van
megfúlunk a hazugságban
Zúgó szélben nyirkos őszben
kószálok a temetőben
Fagyos a föld s az éjfélben
vadlúdcsapat húz az égen

Körül vesznek a bús árnyak
sorakozik a csont-század
Szemük lángol szívük dobog
úgy éneklik a Szózatot
Megindulnak rendületlen
lyukas zászló a kezükben
Jó őseink bölcsek bátrak
mentsétek meg dúlt hazánkat
Mert nincs jövőnk se otthonunk
menekülünk s egyre fogyunk
Javainkba ellenség ül
a mi fajtánk sírba szédül
Idegenek ócska férgek
habzsolják a dicsőséget
Tengernyi a tányérnyaló
áruló és magyarfaló
Gyengék vagyunk rongy rabszolgák
mindenünket elorozzák
Orcátlanul belénk kötnek
becsapnak és összetörnek
Bajainkkal nem törődnek
gúnyolják a szenvedőket
Öngyilkosságba hajszolnak
s hamvainkon mulatoznak
Kikaparják gyermekünket
eltapossák reményünket
Még múltunkat is ellopják
országunkat szétrombolják

Hova futunk miért félünk
meddig kell sötétben élnünk
Mért nem rázzuk le a terhet
mikor támad föl a nemzet
Így töprengek elmenőben
az éjféli temetőben
Ám a holtak nem felelnek
s fájó szívem jéggé dermed

De a lelkem most is lázad
Besorozom s harcba viszem
az érckemény kopjafákat

 

2019  október 11. péntek, 16 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3).

TÁNC A HOSSZÚ ÉLET TITKA!
Mindenki táncprogramja

Táncolni jó, táncolni mámorító, a tánc felüdít, szórakoztat és táplál fizikailag, lelkileg és bizonyos szempontból pihentet szellemileg és testileg is. Nincs annál jobb érzés, mint néhány egyszerűbb alapvető lépést jól, helyes testtartással, könnyedén megtenni. Ezek elsajátítása se nem nehéz, se nem fáradságos. A tánc egyfajta kultúrai- Önfegyelemre, mások iránti figyelemre, tiszteletre nevel, segít a felszabadult, könnyed, kulturált mozgásban. És m ég egy tanács: soha ne lépjenek ugyanazon lábbal kétszer!Bármilyen kérdése is van, hívja a házigazdát!
Tanít: TÓTH FERENC idegenvezető és tánctanár

 

2019. október 11. péntek 17 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)

RENDJELEK ÉS KITÚNTETÉSEK EGY MAGÁNGYŰJTEMÉNYBEN

Kedves Érdeklődők! Szeretnénk bemutatni egy különleges hobbit, egy magángyűjteményt és
egy magángyűjtőt, Pipis Gyulát. A fiatalember örökségként vette át a gyűjteményt, és
gyarapítja a mai napig, és szeretné a jövőben is folytatni ezt a tevékenységet.
Az előadás során az előadó igyekszik megismertetni mindenkit magával a segédtudománnyal
és az ehhez szükséges alapokkal. A rendjelek és kitüntetések felépítésével, szerkezetével.
Bízunk benne, hogy a magángyűjtemény mások érdeklődését is felkelti. Képes bemutatóval
várjuk az érdeklődőket.

Előadó: Pipis Gyula (Tótkomlós)
Házigazda: Lövey-Varga Éva (Tollforgató Történelmi Lap – Archivált Világ/ Archived World)

 

2019. október 11. péntek, 18 óra           Helyszín: Grand Café, Szeged, Deák Ferenc utca 18.

„THE OWL OF MINERVA SPREADS ITS WINGS ONLY WITH THE FALLING OF THE DUSK” (HEGEL) / „MINERVA BAGLYA CSAK A BEÁLLÓ ALKONNYAL KEZDI MEG RÖPTÉT.”  (HEGEL)

PROGRAMVÁLTOZÁS!!!
2019. november 15. péntek, 18 óra           Helyszín: Grand Café, Szeged, Deák Ferenc utca 18.
„THE OWL OF MINERVA SPREADS ITS WINGS ONLY WITH THE FALLING OF THE DUSK” (HEGEL) / „MINERVA BAGLYA CSAK A BEÁLLÓ ALKONNYAL KEZDI MEG RÖPTÉT.”  (HEGEL)

Thinking always is „untimely”. A gondolat mindig „időszerűtlen”.

Előadók: Federico Sollazzo (angol nyelven) és Kovács Mária (tolmácsolás magyar nyelvre)

A ”Krino” Workshop of Thinking önálló kulturális központ előadása. A belépés ingyenes.

www.krinowt.blogspot.com

 


Thinking always is „untimely”. A gondolkodás mindig „időszerűtlen”.
Előadók: Federico Sollazzo (angol nyelven) és Kovács Mária (tolmácsolás magyar nyelvre)
A ”Krino” Workshop of Thinking önálló kulturális központ előadása. A belépés ingyenes.
www.krinowt.blogspot.com
  

 

2019. október 12. szombat 15 óra Széchenyi tér, Városháza előtt

Színház az egész város – Színháznéző emlékséta

MAI - Monostori András Idegenvezetések
„Színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő.
Fellép és lelép: s mindenkit sok szerep vár életében.”
Shakespeare híres mondása különösen érvényes Szegedre, ahol a belváros bővelkedik a színjátszás különböző helyszíneiben.
A Szegedi Nemzeti Színház 1883-as megnyitása alkalmából, mely október 14-re esett, bemutatjuk a szegedi színjátszás történetét, annak rég múltbeli, valamint jelenkori helyszíneit a teljesség igényével ezen a körsétánkon.
Részvételi díj: 1000 Ft.

 

2019. október.12. (szombat) 15.00 óra NOVOTEL Hotel

Templomséta 1.


Egy „ökumenikus” templomsétára hívjuk Önöket, amelynek során négy vallással ismerkedünk meg úgy, hogy nem csak kívülről, hanem belülről is megcsodálunk egy katolikus, egy evangélikus, egy református és egy görög katolikus templomot. Miközben az épületekről mesélünk, igyekszünk a különböző vallások kialakulásának történetét, a liturgikus szokásokat és sajátosságokat és természetesen ezek szegedi vonatkozásait is megismertetni Önökkel. A másfél órás séta során, sorra vesszük a kevésbé közismert szegedi templomokat és egy igazi „vándortemplomnál”, a Lechner téren fejezzük be utunkat.
Indulási hely: Novotel Hotel                                                   
  Részvételi díj:1200 Ft/fő 
A sétát összeállították és vezetik a Szegedi Tourisma idegenvezetői:                Nyári Zsuzsanna/Tasnádiné Zsike                                               
Jelentkezés a szegeditourisma@gmail.com email címen, vagy a helyszínen

2019. október 12. szombat 17 óra Virág Cukrászda Terasza (Klauzál tér)

Daily Swing 
ZENEKAR KONCERTJE
A zenekar tagjai:
Bőgő: Tihanyi Ádám, Hegedű: Lengyelné Domány Anikó
Gitár 1: Farkas Mihály, Gitár 2: Benyovszky István

 

2019. október 13. vasárnap 15 óra Nemzeti Emlékkert (Földműves u. 13.)

Gyere,  beszélgessünk! 2.

A beszélgetést vezeti dr.Majzik István

Téma, családon belüli élet a Krisna /vallásos/, a formálódó FIDESZ /új állampárt/ és a Szocialista /nem kommunista, volt állampárt/ nézeteket vallók között. Legfontosabb érveik az emberi értékek, a tudás megszerzése és megbecsülése, jelen helyzeteik és a várható jövő képük mikénti alakulása?

Közreműködik: Mizsei Zoltán (harmónika)

Házigazda Szilágyi Árpád

 

 

2019. október  14. hétfő  10 óra Bálint Sándor Szeretetotthon (Harmath u. 2-4)

Kenéz Heka Etelka költőnő bölcs költeményei
Háziasszony: Ritz Judit főigazgató

 

Kérdem 
Az Istent kérdem, 
kinek jó 
az ébrenlétem? 
tudom, hogy 
nekem nem 
nézem az eget 
részese vagyok 
a tudatlan sötétnek, 
véget vet bennem 
az élet, véget 
a földön a rossz 
csábítás karma idézett meg, 
az ördögnek fizetett a lélek, 
aki folyó aranyért 
gyújtotta rám a tüzét, 
s a vágytól szívem 
gyötrelmet tárol, 
a bánat keblem mélyén 
elnyeli a valóságtól 
s már mindig ritkábban 
ragyog fel egy 
égi bűvös jel tiszta ölelése 
már haldoklásban 
s eljön nemsokára 
hamis árnyékok 
végső határa.

 

 


 

2019. október 14. hétfő 13:30 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

SENIOR LINEDANCE (sortánc)

Speciálisan az aktív nyugdíjaskorú hölgyek és urak számára kidolgozott mozgásprogram, amely jellemzően pár nélkül táncolható, de csapatban! A foglalkozás során amellett, hogy átmozgatjuk a testet és a memóriát is karbantartjuk! A vidámság, jókedv, nálunk alap!

Belépő: 400 Ft/alkalom

Info: Molnár Tímea - 70/365-5501


 

 

2019. október 14. hétfő 17 óra Zöld Terasz Klub (Földvári u. 3)

ROMANTIKUS SZÉP DALLAMOK
Igaz János zenész estje
Háziasszony: Zsótér Mária

2019. október 14. hétfő 19 óra Nemzeti Szinház
Filharmónia Koncert
Liszt Ferenc Kamarazenekar és Szecsődi Ferenc
Koncertmester és hegedűn közreműködik Tfirst Péter

 

2019. október 15. kedd 9.00 Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

Szenior örömtánc- Senoroknak, Senoráknak!
Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

A Szenior Örömtánc kifejezetten az idősödő korosztály számára kifejlesztett közösségi táncforma
A mozgásprogram lényege: Mozgás, Öröm, Agytorna
Segít a test fizikai karbantartásában, miközben a léleknek is örömet okoz, és a folyamatos koncentrálásnak köszönhetően jótékony hatással van az agyműködésre is.

A szeniortáncban közösen, csoportosan táncolunk, ezért nem szükséges partnerrel érkezni, és nem kell hozzá előzetes tánctudás sem.
A csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni.
A részvétel nyitott mindenki számára.
A táncoláshoz kényelmes, zárt cipő szükséges.

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Táncoljon Ön is velünk!

Helyszín: Zöld Terasz, Szeged, Földvári u. 3.

Időpontok:
Keddenként délelőtt: 9:00 óra Október 1.,8.,15.,22.,29.
Csütörtökönként délután: 16:00 óra Október  3.,10.,17.,25.,31.

A foglalkozást vezeti: Pálfi Gizella

 

2019. október 15. kedd. 16 óra Zöld Terasz Klub (Földvári u. 2.)

JÓGA MINDEN KOROSZTÁLYNAK
Jóga minden korosztályhoz szól, megtanít a helyes testtartásra, a helyes légzésre. Nincs életkorhoz kötve, mindegy, hogy ki mikor kapcsolódik a csoporthoz,mivel mindenki saját magához képest fejlődik.
Tanít: Polcznerné Rózsa jógaoktató (70-325-5139

2019. október 15. kedd 16 óra Somogyi Könyvtár

HONT FERENC ES A SZEGEDI SZABADTERI JATEKOK

Előadó: Faragó Aurél Jánosné

 

 2019. október 15. kedd, 17 óra  Bibliotéka Egyesület ( Kálvária sgt. 14.)

                               AZ „ÉGI” ÉS „FÖLDI” SZERELEMRŐL 
             AZ IRODALOM ÉS A BÖLCSELET  TÁVLATÁBAN

               Előadó. Dr. BOGOLY JÓZSEF ÁGOSTON irodalomtörténész és kultúrakutató
                                                          
 A szerelemről című művét Marcilio Ficino 1469-ben írta Firenzében.  Az égi és földi szerelemről címmel Nádas Péter 1989 őszén tartott előadást, majd ezt esszévé bővítve 1991-ben jelentette meg. A témának korszakokon átívelő fontossága van. Az irodalom és a bölcselet távlatában a15. századtól egészen máig hogyan nyilvánul meg az „égi” és a „földi” szerelemről való gondolkodás? Hogyan lehetséges az „égi” és a „földi” szerelemre történő ráhangolódás? Az „égi” és a „földi” szerelem integrációja emberileg megvalósítható? Mire világít rá az élet gyakorlata?  A test a lélek fizikai megnyilvánulása?  Bogoly József Ágoston előadásában további izgalmas kérdések és értelmezést igénylő bizonyságok vetődnek fel. 

2019. október 16. szerda 15 óra Senior Center (Eszperantó u. 1.)

IDŐSEK AKADÉMIÁJA PROGRAM
A szegedi Dóm és a tér üzenete
Előadó: Dr. Horváth Gábor, főiskolai docens 
Egyháztörténeti Tanszék, tanszékvezető

2019.október 16. szerda  16.30. Somogyi Könyvtár

Könyv és kutatója
A Somogyi-könyvtár szabadegyeteme

Előadó: Hansági Ágnes irodalomtörténész

2019-től a Somogyi-könyvtár programot indít Könyv és kutatója címmel. A 3. emeleten a Gyűjteményi és Helyismereti Osztály régi és ritka könyveivel, helyismereti dokumentumaival (levelezések, kéziratok stb.) találkozhatnak az érdeklődők, így megismerhetik állományunk kincseit. Az egyes dokumentumokról pedig egyetemi oktatók, professzorok tartanak előadást. A program egy órás, a kutatási eredmények megismerése mellett a látogatóink megnézhetik a szóban forgó könyvritkaságokat is Szabadegyetemünk tavaszi és őszi félévében működik.
Az előadás rendszeres látogatói „leckekönyvet” kérhetnek. Aki minden alkalommal megjelent, az részt vehet egy sorsoláson, amellyel értékes könyveket nyerhet.
Várjuk szeretettel az érdeklődőket, akik a tudományos előadások tárgyát látni is szeretnék élőben!

 

2019. október 16. szerda 17 óra Somogyi Könyvtár Klubterem

Közéleti Kávéház Fiatal tehetségek Szegeden sorozat:

Dr. Szondi Ildikó és Andóczi Balogh Éva ötlete alapján hónapról-hónapra bemutatkoznak az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány által támogatott fiatal szegedi tehetségek. A Sófi Alapítvány több mint 21 millió forint ösztöndíjjal és számos szolgáltatást nyújtva patronálta a tehetségeket az elmúlt 18 évben, akikből egymást segítő, együttműködő közösséget is szervez.

76. PROGRAM: BESZÉLGETÉS NAGY ESZTER, SÓFI-ÖSZTÖNDÍJAS PhD HALLGATÓVAL

 

Vendég: Nagy Eszter, Sófi-ösztöndíjas PhD hallgató (SZTE, TTIK)

Házigazda és moderátor: Prof. Dr. Szalay István, a Közéleti Kávéház Kuratóriumi Elnöke, a Szegedi Tehetséggondozó Tanács tagja

Nagy Eszter 1995-ben született Szegeden, 2013-ben érettségizett a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban, 2018-ban fizikus diplomát szerzett a Szegedi Tudományegyetemen, ahol jelenleg a Fizika Doktori Iskola hallgatója Dr. Hopp Béla professzor úr témavezetésével. 2018-ben elnyerte az SZTE Sófi-alapítvány Arany fokozatú ösztöndíját, valamint az SZTE Discipuli pro Universitate Díjában részesült. Az Új Nemzeti Kiválósági Program hallgatói kutatói ösztöndíját három tanévben is elnyerte (2016/17, 2017/18, 2018/19). Az SZTE Eötvös Loránd Kollégium Fizika Műhelyének alapító tagja. Szakmai érdeklődése a lézerek élettudományok területén történő alkalmazására koncentrálódik. Legszívesebben a laborban sürgölődik, és kísérleti elrendezéseket épít. Emellett az oktatásban is részt vesz: az egyetemen számolási gyakorlatot tart, illetve a frissen felvett fizika szakos diákoknak szervezett 0. szemeszter néven ismert felkészítő héten több ízben is tanította a hallgatókat.
A fizika mellett szabadidejében szívesen foglalkozik történelemmel.

 

Arany-Tóth Katalin: 
AZ ELINDULÓKHOZ

Legyetek bátrak!
Kerékbe törni csak a
gyengéket lehet.

Tiszta lélekkel
lépjetek az útra – az
igaz, s hű menet.

Legyen célotok!
Eléritek, ha a hit
alázatra int.

A kitartásból
merítsetek majd erőt,
újra és megint.

Legyen bennetek
a kíváncsiság titka,
s válaszoknak hely,

érzékenység a
kolduló panaszokra
– a szív, bő kehely.

Akarjátok a
tudást és akarjátok
a mély csöndeket.

Ott rejlik minden
lényeg eredője: a
lelkiismeret.

2019. október 16. szerda 18 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)

A zsidókhoz írt levél 2. rész.

Előadó: Csizmadia Róbert
Csizmadia Róbert teológus, lelkész, párkapcsolati tanácsadó. Teológiai és lelkészi tanulmányait az ATF-n (Adventista Teológiai Főiskola), illetve az angliai Newbold College-ban végezte, 1996-2003 között. Számos teológiai, lelkészi szakmai továbbképzésen kívül párkapcsolati tréner képzésen és továbbképzéseken is részt vett, először a Newbold College-ben, majd Berlinben is. A lelkészi munkán kívül az ATF Rendszeres Teológiai Tanszékének mesteroktatója. Házas, egy lánygyermeke van.

 

 


 2019. október 17. csütörtök 10 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

SENIOR LINEDANCE (sortánc)

Speciálisan az aktív nyugdíjaskorú hölgyek és urak számára kidolgozott mozgásprogram, amely jellemzően pár nélkül táncolható, de csapatban! A foglalkozás során amellett, hogy átmozgatjuk a testet és a memóriát is karbantartjuk! A vidámság, jókedv, nálunk alap!

Belépő: 400 Ft/alkalom

Info: Molnár Tímea - 70/365-5501

 


 

 

2019. október 17. csütörtök 16 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

Szenior örömtánc- Senoroknak, Senoráknak!
Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

A Szenior Örömtánc kifejezetten az idősödő korosztály számára kifejlesztett közösségi táncforma
A mozgásprogram lényege: Mozgás, Öröm, Agytorna
Segít a test fizikai karbantartásában, miközben a léleknek is örömet okoz, és a folyamatos koncentrálásnak köszönhetően jótékony hatással van az agyműködésre is.

A szeniortáncban közösen, csoportosan táncolunk, ezért nem szükséges partnerrel érkezni, és nem kell hozzá előzetes tánctudás sem.
A csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni.
A részvétel nyitott mindenki számára.
A táncoláshoz kényelmes, zárt cipő szükséges.

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Táncoljon Ön is velünk!

Helyszín: Zöld Terasz, Szeged, Földvári u. 3.

Időpontok:
Keddenként délelőtt: 9:00 óra Október 1.,8.,15.,22.,29.
Csütörtökönként délután: 16:00 óra Október  3.,10.,17.,25.,31.

A foglalkozást vezeti: Pálfi Gizella

 

2019. október 17. csütörtök 17 óra Varga Mátyás Kiállítóház (Bécsi krt. 20)

SZÍNHÁZPÁRTOLÓK
Háziasszonyok: Czenéné Vass Mária és   Kovács Ágnes

 

2019. október 17. csütörtök 17 óra Somogyi Könyvtár I. em. Zeneszoba

Közéleti Kávéház Fiatal tehetségek Szegeden sorozat:

Dr. Szondi Ildikó és Andóczi Balogh Éva ötlete alapján hónapról-hónapra bemutatkoznak az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány által támogatott fiatal szegedi tehetségek. A Sófi Alapítvány több mint 22 millió forint ösztöndíjjal és számos szolgáltatást nyújtva patronálta a tehetségeket az elmúlt 18 évben, akikből egymást segítő, együttműködő közösséget is szervez.

77. PROGRAM: AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE ÉS BESZÉLGETÉS AKTUÁLIS POLITIKAI ESEMÉNYEKRŐL

Vendég: Gombos Jarmo, Sófi-ösztöndíjas politikai szakértő

Házigazda és moderátor: Prof. Dr. Szalay István, a Közéleti Kávéház kuratóriumi elnöke, a Szegedi Tehetséggondozó Tanács tagja

2019. október 13-án kerülnek megrendezésre az önkormányzati választások Magyarországon. 
A rendezvényen értékelni fogjuk a választások eredményeit, és megbeszéljük, hogy ezeknek milyen következményei lehetnek a magyar belpolitikai életben. Továbbá elemezni fogjuk az Európai Unió és a világ aktuális politikai eseményeit, elsősorban azokat, amelyek jelentős hatást gyakorolhatnak Magyarországra.

 

Berki Emese:

Ne azért élj, hogy félj...

Minden szív, egy helyről érkezett.
Angyalok csókolgatták, érzékeny ékszered.
Szeretetükkel nevelték,úgy adták teneked.
S nem azért, hogy cipeld benne, ami nem felel.

Puha bársony, lépje, léptedet.
Kedvedben legyen, ami csak Te lehetsz.
A szabadsággal, az ölelkező végtelen.
Élj úgy, ahogy... s engedd a szívedet.

Majd ő mondja, majd ő mesél.
Legyél magad kedveskedő, kedvese.
Szólj magadhoz,- szeretem a szívemet.
Amit az Angyalok, szeretetükből adtak, teneked.

Minden reggel, keltsd fel a szívedet.
Legyen minden percben, hisz ott lakik veled.
Tested, és a lelked, szereti a szerető fényedet.

S élj azért, hogy szép legyen az életed.

 

 

2019  október 18. péntek, 16 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.

TÁNC A HOSSZÚ ÉLET TITKA!
Mindenki táncprogramja

Táncolni jó, táncolni mámorító, a tánc felüdít, szórakoztat és táplál fizikailag, lelkileg és bizonyos szempontból pihentet szellemileg és testileg is. Nincs annál jobb érzés, mint néhány egyszerűbb alapvető lépést jól, helyes testtartással, könnyedén megtenni. Ezek elsajátítása se nem nehéz, se nem fáradságos. A tánc egyfajta kultúrai- Önfegyelemre, mások iránti figyelemre, tiszteletre nevel, segít a felszabadult, könnyed, kulturált mozgásban. És m ég egy tanács: soha ne lépjenek ugyanazon lábbal kétszer! Bármilyen kérdése is van, hívja a házigazdát!
Tanít: TÓTH FERENC idegenvezető és tánctanár

 

2019- október 18. péntek 17 óra Heller Ödön Művelődési Ház (Szeged-Tápé Budai Nagy Antal u. 20.)

SZEGEDI SENIOR HARMONIKÁSOK EGYESÜLETE
Házigazda: Mizsei Zoltán

 

2019. október 18. péntek 18 óra SZAB Székház (Somogyi u. 7.)

Magyarok Venezuelában - nyári tanítás a Karib-tengeren

Dr. Szeghalmi Zsolt jogász vetítéses előadása

Házigazda: Dr. Szabados László biológus

A szerte a világban létező magyar kolóniák közül a venezuelai közösség helyzete a legnehezebb napjainkban. Hiperinfláció, éhezés és a polgárháború szélén álló ország. Ilyen körülmények közé utazott el az előadó idén nyáron, hogy egy egzotikus karibi szigeten tartson magyarságismereti órákat harmadik generációs gyerekeknek.

2019. október 18. péntek 18 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)
A SCHOLAR AND A MAN OF CULTURE. IS IT POSSIBLE TO BE BOTH? / TUDÓS ÉS A KULTÚREMBER. LEHETÜNK-E EGYSZERRE MINDKETTŐ?
„Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information?” T. S. Eliot, The Rock „Hol a bölcsesség, amit elvesztettünk a tudásban; hol a tudás, amit elvesztettünk az információban?” Thomas S. Eliot: A szikla
Előadók: Federico Sollazzo (angol nyelven) és Kovács Mária (tolmácsolás magyar nyelvre) A ”Krino” Workshop of Thinking önálló kulturális központ előadása.
A belépés ingyenes. www.krinowt.blogspot.com

 

2019. október  19. szombat 15.00 órától. Zöld Terasz klub (Földvári u. 3.)

Talentes nyilvános próba, valamint az új technikai munkatársunk próbanapja…


Mint azt tudjátok, Andris barátunk, aki 19 évig erősítette ki a műsorainkat, elhagy bennünket. Szükség volt egy új friss technikai munkatársra, mert Stúdiónk enélkül nem tud működni.
Ezen a napon a nyilvános próbát már ő fogja erősíteni, Nagyon reméljük, hogy kedves vendégeink nem fogják észrevenni a változást…))
 Várunk mindenkit szeretettel…))
Műsorvezető: Györkey László stúdióvezető
Elérhetőség: 20-9936-782

 

SZEGED NOSTRA – 9
A mi Szegedünk –
Ismereteink felidézéseként,. és városunk iránti szeretetből folyamatosan közlünk néhány adatot, eseményt, ismertetést „A mi Szegedünk”-ről!

- 1548.: A várat a törökök megerősítik. Feltehetően ekkor kerül a Vár falába az un. dorozsmai Kőbárány is.
- 1552. február-március.: A királyi hadsereg megkísérli visszafoglalni Szegedet a töröktől. A kísérlet kudarccal végződik.
- 1552. március: Tinódi Lantos Sebestyén megírja a Szegedi veszedelem c. históriás énekét a felszabadítási kísérleti harcról.
- 1562. január 07.: A törökök az alsóvárosi Havas Boldogasszony-templomot meghagyják a ferencesek kezén.
- 1574. december 8.: I. Miksa király (1564-1576) megtiltja a vámszedőknek, hogy a szegediek árucikkei után illetéket szedjenek.
- 1590.: A török adóösszeírásban 578 adófizető szegedi polgár szerepel.
- 1642. december 20.: Eszterházi Miklós nádor Szegedhez csatolja Szentmihály és Dorozsma pusztákat.
- 1686. október.: A De la Vergne tábornagy vezette császári-királyi sereg megérkezik Szeged alá, elkezdődik a Vár lövetése, a Palánkot felszabadítják.
- 1686. október 23.: A Vár török védői megadják magukat, 1600 török katona vonul ki a várból. Ezzel Szeged felszabadul a 143 éves török uralom alól!
Forrás: Szeged története – l
(Monográfia)
Szeged történeti kronológiája, Szeged, 1992
Sorozatszerkesztő: Dr. Nagy Péter


 

2019. október 20. (vasárnap) 15.00 óra Rókusi templom előtt (Kossuth Lajos sgt.)                    

Templomséta 2.


A séta során ismét négy, a turisták által kevésbé látogatott templomot mutatunk be. A Rókusi templomtól indulunk és a város felé haladva megnézzük a Dáni utcai jezsuita, és a Honvéd téri református templomot, majd az ország egyik legszebb ikonosztáza előtt, a Szerb templomban fejezzük be a másfél órás sétát. Miközben az épületekről mesélünk, igyekszünk a különböző vallások kialakulásának történetét, a liturgikus szokásokat és sajátosságokat és természetesen ezek szegedi vonatkozásait is megismertetni Önökkel.
Találkozó a Rókusi templom előtt (Kossuth Lajos sgt.)                    
Részvételi díj: 1.200 Ft/fő 
A sétát összeállították és vezetik a Szegedi Tourisma idegenvezetői:               
Nyári Zsuzsanna/Tasnádiné Zsike                                               
Jelentkezés a szegeditourisma@gmail.com email címen, vagy a helyszínen


 

2019. október 21. hétfő 13:30 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

SENIOR LINEDANCE (sortánc)

Speciálisan az aktív nyugdíjaskorú hölgyek és urak számára kidolgozott mozgásprogram, amely jellemzően pár nélkül táncolható, de csapatban! A foglalkozás során amellett, hogy átmozgatjuk a testet és a memóriát is karbantartjuk! A vidámság, jókedv, nálunk alap!

Belépő: 400 Ft/alkalom

Info: Molnár Tímea - 70/365-5501


 

 

2019. október 21. hétfő 16 óra Városháza házasságkötő terem

Az én Londonom


A Baltikum után Európa legnyugatibb országába, annak is fővárosába, Londonba hívom Önöket egy virtuális utazásra. A hatalmas metropolisszal és környékével ismerkedünk. Bizonyára sokan jártak már Londonban, mindenkit másként érint meg ez város és minél többször látjuk, egyre több titkot fedezünk fel. 
Én az ÉN Londonomról mesélek: legendáiról, legendás lakóiról épp úgy szó lesz, mint az UNESCO Világörökség részét képező épületeiről, múzeumairól, gyönyörű parkjairól és mindarról, amit turistaként, csoportkísérő tanárként és idegenvezetőként láttam és tapasztaltam.
Az előadás során fényképek, történetek és irodalmi részletek segítségével megpróbálom Önöknek is mindezt átadni.
Előadó Tasnádi Gáborné tanár, idegenvezető
Háziasszony: Dévai Kálmánné ny. igazgató, tanár
A Közéleti Kávéház és a Nyugalmazott Igazgatók Egyesülete közös programja

 

2019. október 21. hétfő 18 óra Fasor Vendéglő (Újszeged, Bérkert u. 55.)

PORTUGÁLIA EGY CSODÁLATOS SZÉP ORSZÁG
EURÓPA NYUGATI SZÉLÉN

A nagy felfedezők és hóditok országa
Vetítéssel egybekötött előadás, úti beszámoló

Előadó: Savanyáné Fejes Ágnes
Beszélgetőtársa: Dr. Abonyi Mária jogász és Dr. Bagdi Sándor főiskolai docens

 

2019. október 22. kedd 9.00 Zöld Terasz, Földvári u. 3.

Szenior örömtánc- Senoroknak, Senoráknak!
Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

A Szenior Örömtánc kifejezetten az idősödő korosztály számára kifejlesztett közösségi táncforma
A mozgásprogram lényege: Mozgás, Öröm, Agytorna
Segít a test fizikai karbantartásában, miközben a léleknek is örömet okoz, és a folyamatos koncentrálásnak köszönhetően jótékony hatással van az agyműködésre is.

A szeniortáncban közösen, csoportosan táncolunk, ezért nem szükséges partnerrel érkezni, és nem kell hozzá előzetes tánctudás sem.
A csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni.
A részvétel nyitott mindenki számára.
A táncoláshoz kényelmes, zárt cipő szükséges.

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Táncoljon Ön is velünk!

Helyszín: Zöld Terasz, Szeged, Földvári u. 3.

Időpontok:
Keddenként délelőtt: 9:00 óra Október 1.,8.,15.,22.,29.
Csütörtökönként délután: 16:00 óra Október  3.,10.,17.,25.,31.

A foglalkozást vezeti: Pálfi Gizella

 

2019. október 22. kedd 10.30-12.00-ig Zöld terasz (Földvári u. 3.)

Idősen is fiatalosan


Szeretettel várok minden 65 év fölötti  érdeklődőt az Idősen is fiatalosan című foglalkozásra!
Az alkalmanként másfél órás foglalkozás hozzájárul ahhoz, hogy az idős személy fizikai és mentális állapotán javulás, de legalábbis romlás ne legyen észlelhető. 

A foglalkozások keretében 

 • hosszútávú memóriafejlesztés,

 • kombinációs készség fejlesztés,

 • kreativitást fejlesztő, 

 • koncentrációfejlesztő gyakorlatok, 

 • ritmikus mozgás, 

 • szenior örömtánc,

 • keresztirányú mozgás fejlesztés valósul meg. 

Egy-egy foglalkozás alkalmával több terület is fejlesztésre kerül. 

A foglalkozás időpontja:  keddenként kéthetente 10:30-12:00
2019. október 8., 22.
A foglalkozás helyszíne: Zöldterasz; Szeged, Földváry u. 3.
A foglalkozást vezeti: Szél Anikó, senior csoportvezető, szenior örömtánc oktató
Részvételi díj: 600 Ft/alkalom

A foglalkozást vezeti: Pálfi Gizella

 

2019. október 22. kedd. 16 óra Zöld Terasz Klub (Földvári u. 2.)

JÓGA MINDEN KOROSZTÁLYNAK


Jóga minden korosztályhoz szól, megtanít a helyes testtartásra, a helyes légzésre. Nincs életkorhoz kötve, mindegy, hogy ki mikor kapcsolódik a csoporthoz,mivel mindenki saját magához képest fejlődik.
Tanít: Polcznerné Rózsa jógaoktató (70-325-5139) fotó

2019. október 22. kedd 18 óra  SZAB Székház (Somogyi u. 7.) 

                               Rákgyógyítás Szegeden 2019 II. rész

vendég Prof. Dr. Oláh Judit az SZTE Klinikai Központ Onkoterápiás klinika igazgatója

Beszélgetőtársak: Prof. Dr Baradnay Gyula és Tráser László

 

2019. október 23. szerda 15 óra Nemzeti Emlékkert (Földmíves u. 13.)

MEGEMLÉKEZÉS A HŐSIES NAPOKRÓL ÉS A HŐSÖKRŐL
Házigazda: Szilágyi Árpád városvédő polgár

 

 


 

2019. október 24. csütörtök 10 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

SENIOR LINEDANCE (sortánc)

Speciálisan az aktív nyugdíjaskorú hölgyek és urak számára kidolgozott mozgásprogram, amely jellemzően pár nélkül táncolható, de csapatban! A foglalkozás során amellett, hogy átmozgatjuk a testet és a memóriát is karbantartjuk! A vidámság, jókedv, nálunk alap!

Belépő: 400 Ft/alkalom

Info: Molnár Tímea - 70/365-5501


 

 

2019. október 24 csütörtök 16 óra Zöld Terasz (Földvár u. 3.)

Szenior örömtánc- Senoroknak, Senoráknak!
Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

A Szenior Örömtánc kifejezetten az idősödő korosztály számára kifejlesztett közösségi táncforma
A mozgásprogram lényege: Mozgás, Öröm, Agytorna
Segít a test fizikai karbantartásában, miközben a léleknek is örömet okoz, és a folyamatos koncentrálásnak köszönhetően jótékony hatással van az agyműködésre is.

A szeniortáncban közösen, csoportosan táncolunk, ezért nem szükséges partnerrel érkezni, és nem kell hozzá előzetes tánctudás sem.
A csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni.
A részvétel nyitott mindenki számára.
A táncoláshoz kényelmes, zárt cipő szükséges.

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Táncoljon Ön is velünk!

Helyszín: Zöld Terasz, Szeged, Földvári u. 3.

Időpontok:
Keddenként délelőtt: 9:00 óra Október 1.,8.,15.,22.,29.
Csütörtökönként délután: 16:00 óra Október  3.,10.,17.,24.,31.

A foglalkozást vezeti: Pálfi Gizella

 

2019. október 24. csütörtök 17 óra Somogyi Könyvtár Klubhelysége

Vitalion Klub bemutatkozik!
18 éve a magyar és a Nemzetközi piacokon.
CSAK természetes gyógynövény alapanyagú étrend kiegészítővel.
A legfőbb küldetésünk: Számoljuk fel a népbetegségeket!
A Vitalion Klubunk képzett munkatársai, tanácsadói ebben tudnak Önnek segíteni. Hallgassa meg havonta megrendezett előadásainkat, kérdezzen, tájékozódjon, érdemes!
Az előadás fő kiemelt témája:
Őszi időjárás változások – a meghűlések kezelése, alternatív kezelési megoldások!

         Az előadásainkon résztvevők között kisorsolunk 2 db ingyenes állapotfelmérést!
Ha Ön is szeretne tájékozódni, változtatni jelenlegi élet minőségén, akkor várjuk szeretettel,

 

2019. október 24. csütörtök 18 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)

LAKOMÁK AZ ANTIK VILÁGBAN 1. RÉSZ

Az antik világ térben és időben is hatalmasnak mondható a mai ember szemével. Mind
kultúrájában, mind technikájában a mai napig áthatja világunkat. A kor egyik jelentős
kulturális és politikai hatalma a rómaiak kezében volt. A létező kereskedelmi kapcsolatok, a
migráció és a hadsereg vonulása mindig jelentősen befolyásolta a kultúrát és technikát, a
mindennapok életét is.
Vajon melyik területen általában mit termeltek, mit tenyésztettek és mit fogyasztottak, milyen
körülmények között? Hogyan étkeztek és mit is ettek? Milyen konyhafelszerelést használtak,
és mik voltak a társadalmi írott és íratlan szabályok? Mi volt a különleges? Mi maradt a
múltból ránk? Milyen vizsgálatokkal nézhetünk utána ennek, és hogyan használhatjuk ezeket
mai életünk étkezéseinek, valamint a gyógyítások elősegítésének tekintetében? Sok érdekes
dolog izgatja a régészek, a tudományos kutatók és az érdeklődők fantáziáját is. Több részes
előadást terveztem, amelyhez kapcsolhatók a korábbi előadások iparművészeti és építészeti
anyagai is. A római élet mellett tekintsünk be néhány más antik nép mindennapjaiba is!
Házigazda: Gazda Gyula jogász

 

Hajdrik József

Október hangulata (2019)

Föld arcára hull a sárga levél,
Tar ágon egy csíz siratja magát.
Avar fedi a lepottyant termést,
Magjában az élet, titkos talány.

Minden, amit az ősz összelopott,
Múlandó lesz perceinkkel együtt.
Van, amit a sorsunk el nem oroz,
Az a tudat: - Voltunk, vagyunk, leszünk!

Mára üressé vált a kék égbolt.
Hol vannak a fecskék, és a gólyák?
Ami eddig történt, elmúlt, - rég volt.
Bár a felhők könnyeiket ontják.

Szél szava csodás jövendőt jósol.
Lesz még tavasz, és el jő majd a nyár.
Bús kedvünket elűzi az óbor.
Töprengéstől halkul a szó, - vivát!

Október hava Mindszent hónapja!
Talán ettől leszünk szomorúbbak.
Nem tudjuk, az elmentek hol vannak?
Vígabbak lettek, vagy tán búsabbak?  

Legyen az ősznek ez is szépsége!
Így végül, mindenhogy szerethető.
Hisz miénk a színeknek élménye.
Így lesz a táj vidámra festhető! 

 

2019  október 25. péntek, 16 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.

TÁNC A HOSSZÚ ÉLET TITKA!
Mindenki táncprogramja

Táncolni jó, táncolni mámorító, a tánc felüdít, szórakoztat és táplál fizikailag, lelkileg és bizonyos szempontból pihentet szellemileg és testileg is. Nincs annál jobb érzés, mint néhány egyszerűbb alapvető lépést jól, helyes testtartással, könnyedén megtenni. Ezek elsajátítása se nem nehéz, se nem fáradságos. A tánc egyfajta kultúrai- Önfegyelemre, mások iránti figyelemre, tiszteletre nevel, segít a felszabadult, könnyed, kulturált mozgásban. És m ég egy tanács: soha ne lépjenek ugyanazon lábbal kétszer!Bármilyen kérdése is van, hívja a házigazdát!
Tanít: TÓTH FERENC idegenvezető és tánctanár

2019. október 25. péntek 18 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

Táncmeditáció

 Téma Lótusz tánc

Lótusz tánc A hangok tiszta rezgésén keresztül lassan bontakozunk a táncba a mozdulatlanságból. Mint egy virág, ami a magból születik meg, megkeressük élet-erőnket, a saját ritmusunkat, megtapasztaljuk, hogy milyen ráérni és türelmesnek lenni önmagunkhoz. A lótusz egy zavaros mocsárból tör az életre és változik pompás virággá, ami a szellemi felvilágosodást és újjászületést szimbolizálja. Táncunkkal az életünk újjászületési folyamatain megyünk keresztül, míg meglátjuk korlátlan önvalónkat.

A Táncmeditációt Barát Szilvi táncmeditációs tréner vezeti.

 

2019. október 25. péntek 19 óra SZTE Rektori Épület Díszterme (Dugonics tér 13)

Solis Consort együttes
koncertje az SZTE Rektori Épület Dísztermében

Az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány nemcsak több millió forint ösztöndíjjal támogatta a fiatal szegedi tehetségeket, hanem több mint 200 koncertet is szervezett számukra az elmúlt 18 évben. A budapesti Művészetek Palotájában és több szegedi kulturális intézményben is bemutatkozhatnak a fiatal tehetségek, amely fellépések szép élményt jelentenek a zeneszerető közönség számára.

A Solis Consort Együttes tagjait Szeged és a régi zene iránti rajongás köti össze. 2019 januárjában indultunk útnak, célunk, hogy a lehető leghitelesebben mutassuk meg közönségünknek, milyen csodálatos is ez a világ, amit ma úgy nevezünk: ,,régizene”.

Közreműködők:
Tóth Viktória – barokk hegedű
Orcsikné Szvetnyik Margit- barokk hegedű
Farkas Eszter- barokk brácsa
Gilich Dóra- furulya
Szabó Lilla- furulya
Veres-Lakos Eszter: barokk fuvola
Haramza Klára- ének
Nemcsics Kinga- ének
Szántó Zsuzsa- ének
Czéh Ágnes- barokk cselló
Túri Péter- csembaló

Narrátor- Gömöri Krisztián színművész (Szegedi Nemzeti Színház)

A koncert műsora:

Minden koncert egy időutazás, amelyben a zene kalauzol el minket századról századra. Most erre szeretnénk rávilágítani közönségünket a történelem segítségével. Hallgassanak velünk egy egész estés híradót 1200-tól elindulva 1750-ig! A hideg templomok egyszólamúságától, francia tánczenén keresztül Bach haláláig.

 

2019. október 27. (vasárnap) 10.00 óra Klauzál tér, Oroszlános kút

Lépcsőházi mesék

A 20. sz. elején Szegedet méltán nevezték Palotás városnak, hiszen a Víz után kialakított terek, sugárutak, körutak mentén 2-3 emeletes középületek, pompás paloták és bérházak sorakoztak. Ezek kapuikkal, erkélyeikkel, oromdíszeikkel a gazdagságot és a polgárság megerősödését hirdették. 
Sétánk során a paloták és polgárházak kapui mögé nézünk, hogy a lépcsőházak és belső udvarok csendjében ismerkedjünk az egykori tulajdonosok, bérlők, a híres vagy hírhedt lakók és családjaik életével.

Találkozás: Klauzál tér, Oroszlános kút
Részvételi díj: 1.200 Ft/fő 
A sétát összeállították és vezetik a Szegedi Tourisma idegenvezetői:   
 Nyári Zsuzsanna/Tasnádiné Zsike                                               
Jelentkezés a szegeditourisma@gmail.com email címen, vagy a helyszínen

2019. október 27. vasárnap 15 órától AGÓRA

SZERETNÉM, HA MINDEN ÁLMOM….
dr.Kikli Tivadar Magyar Nótaszerzők és Énekesek Dél-magyarországi Közhasznú Egyesület műsora
Megemlékezünk Monostori Dezső volt művészeti vezetőnk elhunytáról.

Fellépnek: Kurina Irén életmű díjas,Mészáros Tóth Piroska, Orodás Rozika, Makói Varga Anna egyesületi tagok, Lukács Tímea budapesti, Gyuris Imre életmű díjas,Lévai László Bánfalvi díjas, Polgár Gábor Bánfalvi díjas, Németi Pál budapesti és Fejes Sándor orosházi énekesek. Kísér Kecskés  Sándor Bánfalvi díjas prímás vezetésével cigányzenekara.

Műsorvezető dr.Majzik István.

Jegyek 1 500. Ft értékben hétfőtől péntekig és az előadás előtt az Agorában kapható. Kedvezményt biztosítunk a város nyugdíjas egyesületei részére 1 000. Ft értében ha egyesületenként 10 fővel jelentkeznek!

Érdeklődni Polgár Gábornál lehet: telefon 70-513-980 számon lehet.

Az egyesület kiadványai megvásárolhatók

 

 


 

2019. október 28. hétfő 13:30 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

SENIOR LINEDANCE (sortánc)

Speciálisan az aktív nyugdíjaskorú hölgyek és urak számára kidolgozott mozgásprogram, amely jellemzően pár nélkül táncolható, de csapatban! A foglalkozás során amellett, hogy átmozgatjuk a testet és a memóriát is karbantartjuk! A vidámság, jókedv, nálunk alap!

Belépő: 400 Ft/alkalom

Info: Molnár Tímea - 70/365-5501


 

 

2019. október 28. hétfő 17 óra TIT Székház (Kárász utca 11.)

 

Tódor János Pulitzer-emlékdíjas újságíró, szociográfus

          Menekültek, csicskák, közmunkások – Nemzeti konzultáció hét tételben 
                                       című kötetének   bemutatójára.
                 
Beszélgetést vezető moderátór: Váczy András újságíró, szerkesztő, fotós
A könyvben lévő fotók is az ő munkái.
A kétezres évek első két évtizede magyar valóságának súlyos konfliktusokat hordozó jelenségeit villantja fel a riport-szociográfia.
Az Egy intézménylakó halála egy speciálisan magyar Száll a kakukk fészkére történet a gánti szociális otthonból. A Hajtóvadászat adósokra egy alkalmi pénzbehajtó  feljegyzéseit adja közre. A Felszabadíthatatlan rabszolgák a csicskák és rabtartartóik együttélését, ezt a sajátos Stockholm szindrómát ábrázolja. A Cigánypénzek, káoszprojektek című riport a roma integráció  abszurdítását láttatja.  A kizsákmányolt és megalázott  közmunkások, no meg rasszista uraik világába ad bepillantást a Szappant kéne főzni belőletek. Az Egy Szálasi-hívő polgármester ámokfutása  egy  hazug szociális faluprogramot, az újhungarista „érpataki modellt” vizsgálja. A szerző a terepen követte végig 2015-16-ban a menekült inváziót.  Élesben szerzett tapasztalatait gyűjtötte össze az Elfogás, bevagonírozás, rabosítás -Menekültek a hiszterizált Magyarországon című írásában.
A kötetet a Magyarország Felfedezése sorozat szerkesztőjének, a nagyszerű újságíró és szociográfus Pünkösti Árpád emlékének ajánljuk.
A könyv ára 2650 Ft.-,de az eseményen kedvezménnyel, 2000 Ft-ért megvásárolható.

A lehetőséget megköszönve, 
szeretettel vár minden érdeklődőt:
 a Dodeskaden Kiadó
és Tódor János
író, újságíró, szociográfus
M. 06 30 2120 2867

 

2019. október 29. kedd 9.00 Zöld Terasz  (Földvári u. 3.)

Szenior örömtánc- Senoroknak, Senoráknak!
Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

A Szenior Örömtánc kifejezetten az idősödő korosztály számára kifejlesztett közösségi táncforma
A mozgásprogram lényege: Mozgás, Öröm, Agytorna
Segít a test fizikai karbantartásában, miközben a léleknek is örömet okoz, és a folyamatos koncentrálásnak köszönhetően jótékony hatással van az agyműködésre is.

A szeniortáncban közösen, csoportosan táncolunk, ezért nem szükséges partnerrel érkezni, és nem kell hozzá előzetes tánctudás sem.
A csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni.
A részvétel nyitott mindenki számára.
A táncoláshoz kényelmes, zárt cipő szükséges.

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Táncoljon Ön is velünk!

Helyszín: Zöld Terasz, Szeged, Földvári u. 3.

Időpontok:
Keddenként délelőtt: 9:00 óra Október 1.,8.,15.,22.,29.
Csütörtökönként délután: 16:00 óra Október  3.,10.,17.,25.,31.

A foglalkozást vezeti: Pálfi Gizella

 

2019. október 29. kedd. 16 óra Zöld Terasz Klub (Földvári u. 2.)

JÓGA MINDEN KOROSZTÁLYNAK
Jóga minden korosztályhoz szól, megtanít a helyes testtartásra, a helyes légzésre. Nincs életkorhoz kötve, mindegy, hogy ki mikor kapcsolódik a csoporthoz,mivel mindenki saját magához képest fejlődik.
Tanít: Polcznerné Rózsa jógaoktató (70-325-5139) fotó

2019. október 29. kedd 18 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)

Irány Kolumbia

„Szeretek más nemzetiségű emberekkel találkozni, más kultúrát megismerni, mindig vonzott az, mennyire sokfélék az emberek, mennyire tökéletesre alkották ezt a világot- mindig lehet tanulni.
Mindenkinek van egy pici része a világban és így áll össze egy kerek egésszé.
Európát egészen 2014. decemberéig soha nem hagytam el, akkor következett Kolumbia.
Kíváncsi voltam, milyen ott az élet, hogy néznek ki az emberek, milyen a természetük, mentalitásuk, mik a szokásaik, mitől idegesek, mitől szomorúak, boldogok, valójában, hogyan élnek és, hogy mit tudunk tanítani egymásnak.
El sem tudtam képzelni, hogy mi fog ott várni, mit fogok látni, de egy biztos volt, nagyon szerettem volna menni.
Kolumbia nagyon nagy hatással volt rám (Medellin, Cartagena, Guatapé, Jardin…etc), hálás szívvel gondolok rá és mindarra, amit nekem adott.
Kolumbia gyönyörű. Sok erdő van, dús növényzet, banánfák, hegyes vidék, az élővilág sokszínű – az emberek kedvesek, életvidámak, jókedvűek, mindig van egy kedves szavuk hozzád.
Minden más.
Ott szembesültem azzal a ténnyel, hogy nagyon keveset tudok a világról és azzal is, hogy attól, hogy a másik ember nem úgy látja a dolgokat, ahogyan én, az nem azt jelenti, hogy rossz, hanem csupán annyit jelent, hogy más.
Dr. Ladóczi Mária

Sokat tanultam az ottani emberektől, akik mindig szeretettel és tisztelettel fogadtak, kedvesek voltak.”

 

2019. október 30. szerda 15 óra Senior Center (Szeged Eszperantó u. 1)

IDŐSEK AKADÉMIÁJA
"Városunk az 1800-as években"
Előadó: Dr. Tóth István
történész, a Móra Ferenc Múzeum történeti osztályvezetője

 

 

2019. október 30. szerda 18 óra SZAB Székház (Somogyi u. 6.)

A Későn Jövő Ember
Várunk haza, édes Uram!
Naplók és Levelek, 1944– 1951

címmel az elmúlt év végén jelent meg a Püski Kiadónál Maklári Vinkler Péter könyve. A kötetben a szerző nagyanyjának Szegeden a 2. világháború idején a vele történt eseményekről írt beszámolóját, édesapjának a budai hadifogoly-kórházból, illetve a szovjet hadifogságból küldött lapjait, leveleit és édesanyjának korabeli naplóit, leveleit olvashatjuk.

   A szerző édesapja, Maklári Klekner Péter, századosként 1944 decemberében Budán, a várban teljesített szolgálatot. Február elején vérhasban megbetegedett, ezért bevitték a Budai Tiszti Kórházba. Február 23-ára Buda elesett. A hadifogoly tisztet 1945 júniusában sok tízezernyi társával együtt marhavagonokba zsúfolva, embertelen körülmények között hurcolták el a Szovjetunióba. Számos tábort megjárt, Szibériában egy rézbányában dolgozott. Az egész napi kemény munka után sokszor arra gondolt, soha nem jut haza. Itt fog elpusztulni, mint már annyi bajtársa. Ilyenkor imádkozott. Az imádság és felesége levelei mentették meg. Hiszen a levelekben például a következőket olvashatta: „Egyszer, mikor attól féltünk, hogy el kell menned a háborúba azt mondtad nekem: a te Pétered erős, okos ember, aki szeret téged, s ha törik, ha szakad, visszajön hozzád. Visszaverekszem magam a te két puha karodba, hogy újra érezzem simogató ujjaidat, meleg tekintetedet.” 
   A feleség egy másik levelében így írt: „Úgyis úgy lesz minden, ahogy a jó Isten akarja. Mikor elcsüggedek, megvilágosodik előttem Isten akarata, s nem hagy elmerülni a kétségbeesésben, mert hiszen ő tudja, hogy mi válik javunkra.” 
   A hadifogoly férj és apa így válaszolt feleségének és két kisfiának: „Mindig Ti vagytok a szemeim előtt – értetek érdemes, értetek kell kibírni mindent! Igen. A jó Isten annyi vészen, bajon átsegített, bizonyára már tudja számunkra a megoldást.”
   A leveleket és naplókat a szerző nagymamája, édesapja és édesanyja írta, de az ő egyéni sorsuk révén megismerhetjük a háború alatti és utáni korszak minden gyötrelmét, fájdalmát és kevés örömét. Hiszen részletes beszámolót olvashatunk a szovjet hadifogoly-kórházak életéről, a hadifogolytáborok mindennapjairól, bár ezekről a katonai cenzúra miatt csak hozzávetőleges képet kaphatunk, idehaza pedig az orosz katonák beszállásolásáról, a háború utáni inflációról, a kényszerű társbérletről, a nagyapa termőföldjének államosításáról, a kenyérkereső apa nélkül maradt családnak a megélhetésért folytatott hősies küzdelméről.
   Ajánljuk ezt a könyvet mindazoknak, akik hisznek a szeretet mindent átható erejében, abban, hogy az őszinte hittel végzett munka a boldogság föltétele. Olvassák, akik hisznek a világot teremtő és kormányzó szellemben, de fogadják nyitott lélekkel azok is, akik csak törekszenek arra, hogy megértsék, mi végre vagyunk itt a világban. Szolgáljon annak a három embernek az élete példaként mindannyiunk számára, akik erősen hittek Istenben, szorgalmasan dolgoztak, nagyon szerették gyermekeiket, unokáikat, dédunokáikat és egymást.
   A könyvben szereplő szegedi család sorsát a szerző előadásában ismerhetjük meg, aki néhány régi fényképpel illusztrálja a történteket.

 

2019. október 30. szerda 18 óra TIT Székház (Kárász u. 11.).

Jakab levele.
Előadó: Ócsai Tamás
Ócsai Tamás teológus, lelkész, a Hetednapi Adventista Egyház jelenlegi elnöke. Budapesten él feleségével és két gyermekével.

2019. október 31. csütörtök 16 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

Szenior örömtánc- Senoroknak, Senoráknak!
Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

A Szenior Örömtánc kifejezetten az idősödő korosztály számára kifejlesztett közösségi táncforma
A mozgásprogram lényege: Mozgás, Öröm, Agytorna
Segít a test fizikai karbantartásában, miközben a léleknek is örömet okoz, és a folyamatos koncentrálásnak köszönhetően jótékony hatással van az agyműködésre is.

A szeniortáncban közösen, csoportosan táncolunk, ezért nem szükséges partnerrel érkezni, és nem kell hozzá előzetes tánctudás sem.
A csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni.
A részvétel nyitott mindenki számára.
A táncoláshoz kényelmes, zárt cipő szükséges.

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Táncoljon Ön is velünk!

Helyszín: Zöld Terasz, Szeged, Földvári u. 3.

Időpontok:
Keddenként délelőtt: 9:00 óra Október 1.,8.,15.,22.,29.
Csütörtökönként délután: 16:00 óra Október  3.,10.,17.,25.,31.

A foglalkozást vezeti: Pálfi Gizella

2019.10.31./17:00 óra Kálvária sgt.14./Bibliotéka

ÉT-REND


HKO/Gyakorlati Összefoglalás/Foglalkozási Lehetőség:
Masszázs,Akupunktúra,Akupresszúra,Köpölyözés,Melegítés
/Hagyományos Kínai gyógyítás/-KÖZÖSSÉGI FÓRUM
Előadó: Glumacné Andó Mária-természetes gyógymódok terapeuta
Helyszín: Szeged, Kálvária sgt.14./Bibliotéka
Időpont: 2019.10.31./17:00 óra - előre bejelentkezéssel

Köszönet mindazoknak,akik 1% Támogatásukkal és Adományukkal munkánkat támogatták és lehetővé tesszük a
„Startcsomag a Túléléshez” - Túlélési Kiadvány eljutását a célréteg számára !!
Bankszámlaszám:ÉT_REND egyesület- K&H 10402805-00000007-00000003, Adószám: 18475197-1-
2019. október 31. csütörtök 17 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)

 

Római fürdők és fürdőkultúra
A „Thermae Maiores”-től a testápolásig 1. rész: A fürdők és
szerkezetük
Pannonia Provincia egykori központjában, Aquincumban egykor Schönvisner István kezdte
meg a feltárásokat a katonai közfürdőként funkcionáló római fürdő területén.
Bár a hazánk területén kialakított Pannonia Provincia városainak és villáinak részeként is
számos fürdőt ismerünk, érdemes betekinteni más provinciák világába is a Római Birodalom
területén. Az építészeti ismertetések után az orvosi és kozmetikai kezelésekkel, azok
megismerésével elkalandozunk a képzőművészet és iparművészet területeire is, betekintve a
régészeti apróleletek, kisleletek világába is.
Mi is történt azóta, és máshol milyen lelőhelyeket találtak, milyen leletekre bukkantak?
A római kor fürdőkultúrájáról egészen eltérő elképzelések is léteznek a szakirodalomban és a
köztudatban is. A korábban tartott régészeti-építészeti előadásokhoz, és az orvosi –
gyógyszerészeti előadáshoz kapcsolódóan egy kombinált előadást szeretnék az érdeklődők
figyelmébe ajánlani, és szeretettel várok minden tanulni vagy szórakozni vágyót.
Előadó: Pécsi-Varga Éva
Hátigazda: Gazda Gyula jogász

Veress Miklós émlékezete

  Talán nem túlzás, ha műfordítói pályájának kezdetét Szegedhez kötjük. Nyelvismerete adott volt, melyhez társadalmi igény párosult, az "olvadás nyomán kibontakozó kortársi szovjet líra megismerésének igénye. Jevtusenko, Rozsgyesztvenszkij, Voznyeszenszkij, Okudzsava, Bella Ahmadulina és mások verseinek fordítása a tanszék segítő hátterével  Veress Miklós, Rigó Béla és Kassai / Kelemen János részvételével bontakozik ki.A fordításokat a Tiszatáj, valamint több helyi kiadvány közli.
Veress Miklós kapcsolata az orosz nyelvű irodalommal a nagyszámú fordításokat követően sem szakad meg
Verseskötetei

   Első verseskötetének megjelenését megelőzte egyfajta bemutatás, a fiatal alkotók műveiből közreadó, őket bemutató "A magunk kenyerén" c. kötet. Az ebben szereplő vers címe lett egyben a kötetcím, nevezetesen "Erdő a vadaknak". Az 1972-es megjelenést 1973-ban József Attila-díj követte.    További kötetei:A "Bádogkirály" 1975-ben, a "Porhamu" 1978-ban, a "Vakügetés" 1983-ban, a "Fényárnyék" 1985-ben. Ez utóbbiban a versek szereplőit és térben nagy távolságokról választja meg.Két verse közvetlenül kapcsolódik Szegedhez. A "Még távolról nézvést" címűt Ilia Mihály tanár úrnak ajánlotta, s Tápé és Juhász Gyula emlékét idézi (pp. 100-102.). A másik - a már említett - versben pedig Suki Bélára emlékezik (pp.104-109.).  És megelevenednek a szeretett szülőföld, Somogy.települései, lankái. Vagy  olvashattunk az éppen aktuális Chiléről is..
1985-höz kapcsolódik második József Attila-díja is.
199-ben jelent meg a "Somogyi utazás", majd 2001-ben az 1985 és 2000 között írt verseinek gyűjteményes kötete. Ezt követte az "Éjszaka gyűrött atlasza" című válogatás 2002-ben.
   Kassák Lajos versiből 1977-ben, Ady Endre verseiből pedig 1981-ben jelentetett meg válogatást.
   Elismeréseit itt tennénk teljessé: Áprily-díj (1984), Kortárs-díj (1996). Arany János Alapítvány Arany János jutalma.(2002)
    Költői alakjának méltatásáról Alexa Károly sorait idézném: "Veress Miklós nagyon jelentős költőnemzedék tagja volt éltében is, és az marad nemlétében is. Ott van ő Tandori és Zalán Tibor között, Baka István, Oravecz, Petri, Kiss Anna , Nagy Gáspár mellett mint távoli közelálló.  Tudjuk számtalan formaváltozat "történt" az elmúlt évtizedekben  a korszerűségért. De a Veress Miklós írta meg azokat a verseket, amelyek ezt a generációt belekötötték  a százados magyar líra történetébe."[Alexa Károly: Rendhagyó rekviem. = Magyar Nemzet, 2019. augusztus 3. 6.p.]
                                                                                               Kormányos András könyvtáros

 

SZEGED FOLYÓIRAT 2019. OKTÓBER


A Szeged várostörténeti és kulturális folyóirat 2019. októberi lapszámának tartalmából: Nátyi Róbert, Ibos Éva és Zoltánfi Zoltán írásaival emlékezünk Zoltánfy Istvánra, aki idén lenne 75 esztendős. História rovatunkban folytatódik Vajda Tamás írása a kolozsvári egyetem Szegedre kerülése előtti utolsó időszakáról, Kiss Norbert Alsóváros harangjairól, míg Kremser Péter egy ’56-os halálraítélt írónak a petőfitelepi iskolában bemutatott mesejátékáról közöl tanulmányt. Fesztivál rovatunkban Gyémánt Csilla értékeli a Szegedi Szabadtéri Játékok 2019-es évadát, Zene rovatunkban Szilvási Katalin Deák Tibor zongoraművész-tanárral beszélget. Szemle rovatunkban a Szegedi horizont antológia 2019- es kötetéről Bogoly József Ágoston és Döme Barbara, Hevesi Andrea könyvéről pedig Szigeti Molnár Dávid recenzióját olvashatják Olvasóink. A Szeged várostörténeti és kulturális folyóiratot megtalálják a világhálón is, a szegedfolyoirat.sk-szeged.hu címen!
Bene Zoltán főszerkesztő

Julesz János
Szonettek kávéhoz (1-6.)

2. És ez még nem az instant granulátum műzamattal (shakespeare-i szonett)

Életveszélyes csúnya szerkezet
a bomba kávéfőző kotyogó.
Kávéval, vízzel dugig töltheted. 
Gázláng fölött riszál, mint rossz lotyó. 
Hallatszik hangján: robbanni szeret, 
és akkor acél súlya – több kiló – 
száz szám dirib-darabra szétreped, 
szűk tölcsére és szűrője kilóg;
a konyha mennyezetét pettyezi
a kávézacc arabeszkjeivel, 
hová a fújtató gőz nyomta fel.
…Felhőkbe tűnt az anyám kétkezi
  darált kávéja; előbb pörköli, 
  majd habját elforrja a fekete. 

 

 

             PROGRAMAJÁNLÓ 2019. OKTÓBER
SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR

A KÖNYVTÁRAK AZ EMBERÉRT – FELELŐSSÉGÜNK A FÖLDÉRT
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 2019

„Minden virágszál említésre vár, minden marék por megjegyzésre méltó...” (Weöres Sándor)
2019-ben az Országos Könyvtári Napok tematikája az ENSZ fenntartható fejlődési keretrendszerére épül, amelyben egy páratlanul ambiciózus és átalakító jellegű jövőkép szerepel. Egy olyan világot képzeltek el, amely mentes a nélkülözéstől, ahol mindenki boldogulhat. Olyan világot, amely mentes a félelemtől és az erőszaktól, ahol az írás- és olvasástudás általános. Olyan világot, amelyben a minőségi oktatás minden szintje mindenki számára hozzáférhető, akárcsak az egészségügyi ellátás és a szociális védelem, ahol biztosított a fizikai, mentális és szociális jóllét. Ahol elegendő, biztonságos, megfizethető és tápláló élelmiszer áll rendelkezésre, ahol a fogyasztási és termelési módok és valamennyi természeti erőforrás használata – a levegőtől a földig, a folyóktól, tavaktól és a víztározóktól az óceánokig és tengerekig – fenntartható.
 (http://osszefogas.kjmk.hu/)

JÁTÉKRA HÍVÁS

A Szegedi Nemzeti Színház színházi bemutatói előtt a Somogyi-könyvtár a bemutatott előadásokról, a színpadra állított művekről szóló kérdésekkel játékra hívja az érdeklődőket. A kérdések a http://www.sk-szeged.hu honlapon (a könyvtárban pedig nyomtatott formában) érhetők el. A Somogyi-könyvtár és a Szegedi Nemzteti Színház közös játékában a helyes megfejtők között 2 db páros jegyet sorsolunk ki az előadásokra.

2019. szeptember 10-től október 31-ig
April De Angelis: Színházi bestiák című színművéhez kapcsolódó könyvtári kvízjáték

2019. október 1-től október 31-ig
Puccini: A köpeny, Gianni Chicchi című egyfelvonásos operáihoz kapcsolódó könyvtári kvízjáték

2019. október 1-től november 10-ig
Gimesi Dóra – Jeli Viktória – Tasnádi István – Vészits Andrea: Időfutár című színművéhez kapcsolódó könyvtári kvízjáték

***

2019. szeptember 30-tól október 12-ig
„Könyvtárak az emberért – felelősség a Földért” avagy Vigyázat törékeny! címmel a Somogyi-könyvtár üvegművészet témában kvízjátékkal is kapcsolódik az Októberi Könyvtári Napok programhoz.
A Föld valamennyi anyagát a Tűz, a Víz és a Levegő ereje alakítja át üveggé. A megfejtés során megismerjük e különleges művészeti terület kialakulását és neves művelőit.
A helyesen beküldők közül egy szerencsés megfejtő Deák Zsuzsanna üvegműves alkotását nyeri meg, amelyet a művésznő személyesen ad át.
A feladványt nyomtatott formában keresse a könyvtárban, illetve elektronikusan a könyvtári honlapon.

PROGRAMOK

2019. szeptember 30. – helyszín: Somogyi-könyvtár, Gyermekkönyvtár
Állatos mesegömbölyítő. A Népmese Napja alkalmából a nap folyamán minden egész órában elmesélünk egy állatos népmesét, hallgatóságnak szeretettel várjuk a családokat, gyermekeket.

2019. szeptember 30. (hétfő) 17.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár, 1. emeleti folyóiratolvasó
Rendőrből író – vendégünk Réti László
Beszélgetőtárs: Bátyi Zoltán író, újságíró

2019. október 1. (kedd) 17.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár, 1. emelet folyóiratolvasó
Bárdi Sándorra emlékezünk – zenés beszélgetés
Bárdi Sándor a szegedi születésű méltán elismert énekművész, művésztanár, volt tanszékvezető főiskolai docens 10 évvel ezelőtt tragikus hirtelenséggel távozott közülünk. Az esten személyes hangulatú zenés beszélgetés keretében elevenítjük fel a művész-pedagógus életét és munkásságát. Büszkék vagyunk arra, hogy könyvtárunk zenei részlege ad helyet páratlan kotta- és lemezgyűjteményének.
Közreműködők:
Andrejcsik István operaénekes
Kiss Ernő művészeti író, népművelő
Dr. Dombi Józsefné zongoraművész
Toronykőy Attila rendező
Taletovics Milán énekművész
Vajda Júlia operaénekes

2019. október 2. (szerda) 10.00-11.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár, Agóra Gyermekkuckó
BabaKuckó
Tipegők tánca, a Táncolj Babám szervezésében – táncos, mozgásos, ritmusfejlesztés 1-3 éves korig
A foglalkozást vezeti: Gombosné Donka Emese

2019. október 2. (szerda) 17.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár, 1. emelet folyóiratolvasó
A HIÁNY ESZMÉNYE Darázs József festőművész kiállításának megnyitója
A kiállítást megnyitja: Dr. Nagy Imre művészettörténész
A szegedi festőművész munkáinak motívum- és gondolatköre a természeti mítoszokhoz és a népművészet egyetemesebb világfelfogásához kapcsolódik. Kezdetben geometrikus szerkezetű, dekoratív és szimbolikus jellegű festői motívumokat alkalmazott, amit a későbbiekben nyitott, dinamikus és szürrealista komponálással váltott fel. Újabban plasztikai megoldásokkal is kísérletezik, archaikus kultúrák jelkincsét alkalmazva lemez-objekteket készít. 
A tárlat megtekinthető 2019. október 31-ig.

2019. október 3. (csütörtök) 16.30 – helyszín: Somogyi-könyvtár, alagsori klub
Lehet-e egy pápa környezetvédő? Előadó: Kovács Zoltán (Kisteleki Szent István plébánia)

2019. október 3. (csütörtök) 17.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár, 1. emelet folyóiratolvasó
A klímaváltozás és az extrém időjárás kapcsolata Dr. Gál Tamás tanszékvezető helyettes egyetemi docens, SZTE TTIK, Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék előadása
A klímaváltozás hatására a közeljövőben hazánk időjárása sokkal változékonyabb lesz, az extrém események (csapadék, viharok, aszály) gyakorisága növekedni fog. Ennek a folyamatnak már napjainkban is láthatjuk jeleit. Az előadás keretében az extrém időjárás okait és a klímaváltozással való összefüggéseit szeretném közérthető formában bemutatni. Kitérek a városokat érintő speciális hatásokra különös figyelmet fordítva Szegedre, ahol két városi klímamonitoring rendszer (URBAN-PATH, URBAN-PREX) is segíti a változások követését és vizsgálatát.

2019. október 3. egész nap – helyszín: Somogyi-könyvtár, Gyermekkönyvtár
KLÍMAVÁLTOZÁS
Játékos feladatok egész nap
Tudatos vásárlás: Vásárolj ökosan! 
Szelektív gyűjtés: Csoportosítsd a hulladékot!
Föld-labirintus: Mi betegíti meg földünket?
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

2019. október 3. 16.30 – helyszín: Somogyi-könyvtár, Gyermekkönyvtár
Meséről mesére: A Vízcsepp című mese bemutatása papírszínház segítségével

2019. október 4. 16.00, 17.00 18.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár, Gyermekkönyvtár
A nyárfa története. Interaktív BÁB-MESE. Rövid bemutató és mese az asztali színház készítője, Koliger Csilla előadásában.

2019. október 4. (péntek) 16.30 – 17.00-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, Agóra Gyermekkuckó
Mese, mese, mátka… – Diafilmvetítés
Címe: Kisvonat a Mohavölgyben

2019. október 5. 10.30 – helyszín: Somogyi-könyvtár, Gyermekkönyvtár
ÖKONAP. Családi játék: Hogyan tud a család egészségesebben, takarékosabban, kevesebb szemetet termelve élni?
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

2019. október 5. 11.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár, Gyermekkönyvtár
A nyárfa története. Interaktív BÁB-MESE. Rövid bemutató és mese az asztali színház készítője, Koliger Csilla előadásában.

2019. október 6. (vasárnap) 10.00-13.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár
KÖNYVES VASÁRNAP a Somogyi-könyvtárban
Változatos programok: használt könyvek árusítása, régi könyvek vására, játékos totó értékes könyvnyereményekért, új olvasóinknak fél évre szóló beiratkozási lehetőség napijegy áráért (250,-Ft)

2019. október 6. 10.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár
KÖNYVES VASÁRNAP - CSALÁDI NAP
MESÉS ERDŐFÜRDŐZÉS és túra. Kirándulás a Boszorkány-szigetre.
Az ősz csodái, természeti érdekességek a KÖR-TE Egészségmegőrző és Természetvédelmi Egyesület tagjai: Ábrahám Krisztián és Bánvölgyi Helga közreműködésével
Előzetes jelentkezés a Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtárában: személyesen, telefonon 425-525/137, emailben gyermek@sk-szeged.hu

2019. október 7. (hétfő) 17.00 - helyszín: Somogyi-könyvtár, alagsori klub
Bubryák István filmválogatása (XII. évad)
 „SZEGED SZEBB LESZ, MINT VOLT” - táncdráma egy részben (70 perc)
A filmet bemutatja: Hell Nikolett, Hell István és Bubryák István

Ferenc József császár és király elhíresült mondatát használták művük címeként a szerzők, és e címmel mutatta be a Szegedért Alapítvány a gálaestjén, a Szegedi Nemzeti Színházban, ez év március 11-én, a szegedi nagy árvíz 140. évfordulóján. Ősbemutatóval emlékezett a város a napra, amikoris „a hajnal nem találta többé Szegedet”.
De talán még érzelmesebben láttatja a mű tartalmát a szerző mottóként használt archaizáló mondata:
" Szegény, parttalanságba taszított városom,
   tapaszd még egyszer a Tisza oldalához
   élted, s ha általveted tekinteted rajta, szeresd,
   mert ősszülője ő e tájnak!"
                                  (Hell István)

A színházi előadás televíziós adaptációja.

zeneszerző: Szalárdy Levente
dramaturg: Hell Nikolett
szövegíró-forgatókönyv: Hell István
koreográfus-rendező: Simoncsics Pál
Mikszáth Kálmán: Gömöri Krisztián
Bitó János, tiszai halász: Bogár-Szabó Bálint
Tisza Lajos kormánybiztos: Borovics Tamás
Rezner János főjegyző: Pálfi Zoltán
Pálfy József polgármester: Kosztolányi József
Taschler József főkapitány: Szívós László
Kende Kanut: Bánvölgyi Tamás
Dáni Ferenc főispán: Rácz Tibor

Közreműködött a Délikert Möndörgő és a Délikert Napsugár táncegyüttes.

2019. október 7. (hétfő) 17.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár, 1. emeleti folyóiratolvasó
Dobd ki a szemetest – Hulladékcsökkentés lépésről-lépésre
Előadó: Tóth Andi, a könyv és a Háztartásom hulladék nélkül blog szerzője

2019. október 8. (kedd) 17.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár, 1. emeleti folyóiratolvasó
Találkozz Tavi Katával a Sulijegyzetek népszerű írójával!
Beszélgetőpartner: Perlaki Gabriella

2019. október 9. (szerda) 16.30 – helyszín: Somogyi-könyvtár, 1. emeleti folyóiratolvasó
Gimesi-Jeli-Tasnádi-Vészits Időfutár című színművéhez kapcsolódóan közönségtalálkozó a Szegedi Nemzeti Színház 2019. október 18-ai bemutatóját megelőzően
Résztvevők: Barnák László, valamint a darab főbb szereplői
Moderátor: Almádi Róbert, a Návay Lajos Szakgimnázium magyar és kommunikáció szakos tanára.

2019. október 10. 16.30 – helyszín: Somogyi-könyvtár, Gyermekkönyvtár
Meséről mesére: A nagy hullám című mese bemutatása papírszínház segítségével

2019. október 11. (péntek) 10.00-11.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár, Agóra Gyermekkuckó 
BabaKuckó
Téma: A szoptatásról
Előadó: Egri-Dohor Réka, – szoptatási szaktanácsadó, IBCLC, diplomás ápoló, dúla

2019. október 11. (péntek) 16.30 – 17.00-ig - helyszín: Somogyi-könyvtár, Agóra Gyermekkuckó
Mese, mese, mátka… – Diafilmvetítés
Címe: Maszat a tanyán

2019. október 11. (péntek) 17.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár, 1. emeleti folyóiratolvasó
Változó környezetünk nyomában – előadás 
Előadó: dr. Karancsi Zoltán, PhD, tanszékvezető egyetemi docens (SZTE – JGYPK)

2019. október 15. (kedd) 16.00 – 18.00-ig - helyszín: Somogyi-könyvtár, Agóra Gyermekkuckó
Zörgő levél hull a fáról…  – játékos foglalkozás az őszről óvodások és kisiskolások részére

2019. október 16. (szerda) 14.00-15.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Mackó kuckó – Mészáros Gyuri – Játékos mesefoglalkozás kisiskolásoknak
Foglalkozást vezeti: Orlik Ilona, meseterapeuta

2019. október 16. (szerda) 16.30 – helyszín: Somogyi-könyvtár, 3. emeleti olvasóterem
Könyv és kutatója – a Somogyi-könyvtár szabadegyeteme
A szabadegyetemünk alkalmaina könyvtárunk régi és ritka könyveivel, helyismereti dokumentumaival (levelezések, kéziratok stb.) találkozhatnak az érdeklődők, így megismerhetik állományunk kincseit. Az egyes dokumentumokról pedig egyetemi oktatók, professzorok tartanak előadást. A program egy órás, a kutatási eredmények megismerése mellett a látogatóink megnézhetik a szóban forgó irodalomtörténeti ritkaságokat is.
Októberi előadónk: Hansági Ágnes irodalomtörténész, az SZTE BTK Magyar Irodalmi Tanszékének egyetemi docense

Az előadás címe: Jókai Mór kéziratai a Somogyi-könyvtárban: a Mire megvénülünk? titka

Hansági Ágnes irodalomtörténész, Jókai-szakértő, a Szegedi Tudományegyetem Magyar Irodalmi Tanszékének egyetemi docense 2001-ben szerzett doktori fokozatot (ELTE), 2012-ben habilitált (SZTE), eddig több mint száz közleménye jelent meg hazai és nemzetközi folyóiratokban, valamint tanulmánykötetekben. Legutóbbi könyvei: Tárca - regény – nyilvánosság: Jókai Mór és a magyar tárcaregény kezdetei (Bp., Ráció, 2014.), Láthatatlan limesek: Határjelenségek az irodalomban (Balatonfüred, Tempevölgy, 2018).

2019. október 16. (szerda) 17.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár, alagsori klub 
Fiatal tehetségek Szegeden 
Dr. Szondi Ildikó ötlete alapján hónapról-hónapra bemutatkoznak az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány által támogatott fiatal szegedi tehetségek. A Sófi Alapítvány több mint 22 millió forint ösztöndíjjal és többféle szolgáltatást nyújtva patronálta a tehetségeket az elmúlt 18 évben, akikből egymást segítő, együttműködő közösséget is szervez.

Vendég: Nagy Eszter, Sófi-ösztöndíjas PhD hallgató (SZTE, TTIK)
Házigazda és moderátor: Prof. Dr. Szalay István, a Közéleti Kávéház Kuratóriumi Elnöke, a Szegedi Tehetséggondozó Tanács tagja

Nagy Eszter 1995-ben született Szegeden, 2013-ben érettségizett a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban, 2018-ban fizikus diplomát szerzett a Szegedi Tudományegyetemen, ahol jelenleg a Fizika Doktori Iskola hallgatója Dr. Hopp Béla professzor úr témavezetésével. 2018-ben elnyerte az SZTE Sófi-alapítvány Arany fokozatú ösztöndíját, valamint az SZTE Discipuli pro Universitate Díjában részesült. Az Új Nemzeti Kiválósági Program hallgatói kutatói ösztöndíját három tanévben is elnyerte (2016/17, 2017/18, 2018/19). Az SZTE Eötvös Loránd Kollégium Fizika Műhelyének alapító tagja. Szakmai érdeklődése a lézerek élettudományok területén történő alkalmazására koncentrálódik. Legszívesebben a laborban sürgölődik, és kísérleti elrendezéseket épít. Emellett az oktatásban is részt vesz: az egyetemen számolási gyakorlatot tart, illetve a frissen felvett fizika szakos diákoknak szervezett 0. szemeszter néven ismert felkészítő héten több ízben is tanította a hallgatókat.
A fizika mellett szabadidejében szívesen foglalkozik történelemmel.

2019. október 17. 16.30 – helyszín: Somogyi-könyvtár, Gyermekkönyvtár
Meséről mesére: A Jao, a kaméleon című mese bemutatása papírszínház segítségével

2019. október 17. (csütörtök) 17.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár, 1. emeleti Zeneszoba 
Fiatal tehetségek Szegeden 
Dr. Szondi Ildikó ötlete alapján hónapról-hónapra bemutatkoznak az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány által támogatott fiatal szegedi tehetségek. A Sófi Alapítvány több mint 22 millió forint ösztöndíjjal és többféle szolgáltatást nyújtva patronálta a tehetségeket az elmúlt 18 évben, akikből egymást segítő, együttműködő közösséget is szervez.

Az önkormányzati választások eredményeinek értékelése és beszélgetés aktuális politikai eseményekről
Vendég: Gombos Jarmo, Sófi-ösztöndíjas politikai szakértő
Házigazda és moderátor: Prof. Dr. Szalay István, a Közéleti Kávéház kuratóriumi elnöke, a Szegedi Tehetséggondozó Tanács tagja

2019. október 13-án kerülnek megrendezésre az önkormányzati választások Magyarországon. 
A rendezvényen értékelni fogjuk a választások eredményeit, és megbeszéljük, hogy ezeknek milyen következményei lehetnek a magyar belpolitikai életben. Továbbá elemezni fogjuk az Európai Unió és a világ aktuális politikai eseményeit, elsősorban azokat, amelyek jelentős hatást gyakorolhatnak Magyarországra.

2019. október 17. (csütörtök) 17.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár, alagsori klub (Szeged, Dóm tér 1-4.)
METSZET A TÜKÖRBEN – Előrevetített képes előadás jelenlegi és leendő tanítványoknak
Előadó: Ale Ildikó festőművész, művészetpedagógus, a MONTÁZS Vizuális Műhely vezetője

A szegedi MONTÁZS Vizuális Műhely tevékenyen, ötletekkel teli folytatja értékteremtő munkáját, hogy gyermek- és felnőtt csoportok részére élmény-tanulást kínáljon interaktív képzőművészet pedagógiai és alkotó foglalkozásaival. 
A MONTÁZS kiemelt, sikeres utazó projektje a Művek a vásznon c. vetítettképes, interaktív programsorozat. Az ország számos városában valósul meg a projekt menüjének minden egyes foglalkozása. A ma esti program egy metszet a Műhely eddigi szakmai munkájából, eredményeiből.
További kulcsszavak: tehetséggondozás, egyéni oktatás, kreatív gyakorlatok, rajzoktatás, festészetoktatás, vizuális kultúra órák, társművészetek, mintatervező Workshop, textiltervezés – és festés kurzusok, családi művészeti programok tervezése, vezetése;  művészeti projektek tervezése, vezetése.
Információ: montazsvizualismuhely@gmail.com
Találkozzunk a művészet jegyében!
A program része a Magyar Festészet Napjának, mely 2019 októberében kerül megrendezésre.  
www.aleatelier.hu 

2019. október 18. (péntek) 10.00-11.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó 
BabaKuckó
Tipegő, topogó zenebölcsi – Énekes, hangszeres foglalkozás 0-3 éves korig
Foglalkozást vezeti: Lénárt Katalin – óvodapedagógus

2019. október 18. (péntek) 16.30 – 17.00 -ig - helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Mese, mese, mátka… – Diafilmvetítés
Címe: Az ovi-ügy

2019. október 19. (szombat) 11.00. – helyszín: Somogyi-könyvtár, 3. emelet Emlékkönyvtár
Emlékkönyvtár-látogatás
A Dóm téri központi épület 3. emeletén található Emlékkönyvtárban a 43.701 kötetes alapítványi gyűjteményből látható egy közel 10.000 kötetes reprezentatív válogatás. A gyűjtemény sokszínűségét, tudományos értékét jól példázza, hogy a Somogyi-könyvtár birtokában van 36 ősnyomtatvány, amelyek közül 8 hazánkban egyedi példány. Különösen figyelemre méltóak a 16. századi európai nyomdák fa-, illetve rézmetszetekkel illusztrált remekei és a kutatók által is használt Régi Magyarországi Nyomtatványok kötetei.
A könyvek védelme miatt fokozottan ügyelünk a megfelelő hőmérsékletre és páratartalomra. Kérjük, a látogatás tervezésekor vegyék figyelembe, hogy a várható hőmérséklet 17°C.
A Somogyi Károly Emlékkönyvtár zárt különgyűjtemény. Turisztikai célú látogatása a Somogyi-könyvtár és a Szegedi Tourinform közös programjai keretében lehetséges.
Találkozás: a Somogyi-könyvtár adminisztrációs pontjánál
Fotózásra nincs lehetőség.
Részvételi díj 500 Ft

2019. október 24. 16.30 – helyszín: Somogyi-könyvtár, Gyermekkönyvtár
Meséről mesére: A brémai muzsikusok című mese bemutatása papírszínház segítségével

2019. október 25. (péntek) 16.30 – 17.00 -ig - helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Mese, mese, mátka… – Diafilmvetítés
Címe: Öreg néne őzikéje

2019. október 31. 16.30 – helyszín: Somogyi-könyvtár, Gyermekkönyvtár
Meséről mesére: A méhkirálynő című mese bemutatása papírszínház segítségével

2019. november 5. (kedd) 17.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár, 1. emeleti folyóiratolvasó
Diószegi Szabó Pál Carmina Hungaricana című verseskötetének bemutatója
A szegedi poétikai palettán Diószegi Szabó Pál a klasszikus formavilág és a mai ihletettség egységét képviseli. Egyfajta abszolút versnyelv, amely a magyar és az egyetemes európai költészeti tradícióval elegyedik poétikai párbeszédbe. Szimultán költői és zenei jellegét a saját szerzői megzenésítései is mutatják. A versek egy része Gáspár Ferenc: Galeotto című, idén megjelent történelmi regényéhez kapcsolódik. A szerző ötödik kötete a Palócföld Könyvek sorozatában jelenik meg.
Beszéletőtárs: Bene Zoltán, író
Közreműködik: Rácz Attila

2019. november 22. (péntek) 16.30 – helyszín: Somogyi-könyvtár, 3. emelet Emlékkönyvtár
Emlékkönyvtár-látogatás
A Dóm téri központi épület 3. emeletén található Emlékkönyvtárban a 43.701 kötetes alapítványi gyűjteményből látható egy közel 10.000 kötetes reprezentatív válogatás. A gyűjtemény sokszínűségét, tudományos értékét jól példázza, hogy a Somogyi-könyvtár birtokában van 36 ősnyomtatvány, amelyek közül 8 hazánkban egyedi példány. Különösen figyelemre méltóak a 16. századi európai nyomdák fa-, illetve rézmetszetekkel illusztrált remekei és a kutatók által is használt Régi Magyarországi Nyomtatványok kötetei.
A könyvek védelme miatt fokozottan ügyelünk a megfelelő hőmérsékletre és páratartalomra. Kérjük, a látogatás tervezésekor vegyék figyelembe, hogy a várható hőmérséklet 17°C.
A Somogyi Károly Emlékkönyvtár zárt különgyűjtemény. Turisztikai célú látogatása a Somogyi-könyvtár és a Szegedi Tourinform közös programjai keretében lehetséges.
Találkozás: a Somogyi-könyvtár adminisztrációs pontjánál
Fotózásra nincs lehetőség.
Részvételi díj 500 Ft

KIÁLLÍTÁSOK

2019. október 2-től 31-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, 1. emelet folyóiratolvasó
A HIÁNY ESZMÉNYE Darázs József festőművész kiállítása
A szegedi festőművész munkáinak motívum- és gondolatköre a természeti mítoszokhoz és a népművészet egyetemesebb világfelfogásához kapcsolódik. Kezdetben geometrikus szerkezetű, dekoratív és szimbolikus jellegű festői motívumokat alkalmazott, amit a későbbiekben nyitott, dinamikus és szürrealista komponálással váltott fel. Újabban plasztikai megoldásokkal is kísérletezik, archaikus kultúrák jelkincsét alkalmazva lemez-objekteket készít. 

2019. október 3-től 31-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, 2. emelet
Irodalmi Nobel-díjasok könyvei – könyvkiemelés és kiállítás

2019. október 7-től 12-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, 2. emelet
GLAMOUR – könyvkiemelés szépségápolás, divat, öltözködés témakörben

2019. október 3-tól november 6-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, földszinti kiállítótér
Anno 1919
A kiállítás 100 évvel ezelőtti történéseket elevenít fel: hogy élt 1919-ben a világ, mi tartotta izgalomban Magyarországot, milyen hírektől volt hangos a szegedi utca? A tárlaton 100 éves újságok, könyvek, plakátok, fotók és kéziratok vetítik elénk az év eseményeit és szereplőit – kiegészítve könyvtárunk gyűjteményének néhány újabb, a korszakot idéző kötetével.


2019. október 10-től 2019. november 12-ighelyszín: Somogyi-könyvtár,  1. emelet olvasóterem
A film forog tovább - Pedro Almodóvar, spanyol filmrendező 70 éves, Sándor Pál Kossuth-díjas magyar filmrendező pedig 80 éves 

Egy európai és egy hazai meghatározó jelentőségű filmművészről a Somogyi-könyvtár dokumentumainak tükrében

Pedro Almodóvar, spanyol filmrendező szeptember 25-én lesz 70 éves, Sándor Pál Kossuth-díjas magyar filmrendező pedig október 19-én 80 éves születésnapját ünnepli.
Almodóvar a kortárs spanyol filmművészet meghatározó alakja: már pályája kezdetén a járatlan utakat választotta, meghökkentő, formabontó stílusa védjegyévé lett. Filmjei bátran mesélnek tabutémákról.
A 18 éves kora óta a filmszakmában dolgozó Sándor Pál életművének emblematikus darabja a feledhetetlen Régi idők focija című film, amely jól példázza a rendező csapatjátékról alkotott életfelfogását, amely rendezői életművét is meghatározza. Hóbortos és szenvedélyes elképesztő figurái a magyar filmművészet halhatatlan alakjai.

Korábban megnyílt kíállítások, amelyek még októberben IS MEGTEKINTHETŐK:

2019. szeptember 2-től október 31-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, Agóra Gyermekkuckó
Ősz – fotókiállítás a Nap- Fény Fotókör Egyesület tagjainak képeiből

2019. szeptember 9-től október 9 -ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, 1. emeleti folyóiratolvasó
Id. Pieter Brueghel festőművészre emlékezünk halálának 450. évfordulója alkalmából
Id. Pieter Brueghel 16. századi flamand festő. Sokoldalú művész, akinek egyéni stílusában felfedezhető a kor humanista gondolkodása, a korabeli Észak-Európa festészeti stílusának minden eleme. Zavarba ejtően modern képeket festett, melyekkel megváltoztatta az addigi értékrendet: az életkép ekkor kerül fölénybe a mitológiai-történeti tárgyú festészettel szemben. Erről a festőzseniről emlékezünk meg kiállításunkban a Somogyi-könyvtár dokumentumainak segítségével, halálának 450. évfordulóján.

2019. szeptember 12-től november 20-ig – Somogyi-könyvtár, földszinti Internet-tér
15 év - 15 oldal Pilcz Roland képregényeiből 
2004 őszén, pontosan 15 éve írta és rajzolta meg Pilcz Roland első nagyközönségnek szánt képregényét, az Angyali Békét, amit 5 nagyobb lélegzetvételű Kalyber Joe kaland követett. S bár Roland számtalan egyéb külföldi és hazai képregény színeiért is felelős, az általa megálmodott történetek és figurák mellett azóta is kitart. Kisebb kikacsintások mellett továbbra is a Kalyber Joe univerzumban maradva, jelenleg sorozatának harmadik felvonásán dolgozik, az YKX - Yorn Kayrah Xemovrah kalandjain, mellyel munkásságának egy újabb szakaszához érkezett. Ezekből a művekből áll össze egy változatos, jubileumi képcsokor.

2019. július 18-tól október 2-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, földszinti kiállítótér
400 év alatt a Föld körül – Útleírások, útikönyvek és országismertetők a 17. - 19. században.
A Somogyi-könyvtár nyári kiállítása az útikönyvek történetébe kalauzolja el a látogatókat. Az állományunk legrégebbi darabjaitól eljutunk a 19. századi útikönyvekig, s betekintést nyerhetünk abba, hogy az egyes korokban milyen különböző megközelítési módokat alkalmaztak annak érdekében, hogy egy-egy távoli helyről az olvasó minél pontosabb képet és információt kaphasson. 
A kiállításon meglepetésként egy szűk réteg utazási szokásaival is megismerkedhetnek az érdeklődők. 

2019. július 18-tól október 2-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, földszinti kiállítótér
"Móra Ferenc ezeregy élete"
 „Jöttek és mentek az évek, a béke csöndes és a háború hangos évei, Móra rendületlenül állott a poszton, írt, olvasott, tanult, dolgozott. Ő lett a mindentudó Szegeden. Polihisztora az összes tudományoknak” – így fogalmazott Juhász Gyula 1927-ben, a Móra Ferenc ezeregy élete című írásában.

Születésének 140. évfordulóján a Somogyi-könyvtár kiállítással emlékezik egykori igazgatójára, Móra Ferencre. A tárlat bemutatja a magyar irodalom egyik legsokoldalúbb és legnépszerűbb alkotóját: az írót, régészt, újságírót, könyvtárigazgatót, családapát, azt a sokszínű, humánus embert, akinek kedves történetei, eleven képei ma is megragadják az olvasók fantáziáját.

Fiókhálózat 2019. októberi rendezvényei

Kiállítások

Csillag téri fiókkönyvtár
2019. október 1-31. Baczkó Andrea keramikus kiállítása

Dorozsmai fiókkönyvtár
2019.  október 3. – november 7.  A Nap- Fény Fotókör Egyesület tagjainak “Szobrok” című közös kiállítása a Dorozsmai fiókkönyvtárban. Megtekinthető a könyvtár nyitvatartási idejében.   

Északvárosi fiókkönyvtár
2019. október 1-31. Felette önmagunknak – akrilképek a Sclerosis Multiplexes Betegek Csongrád Megyei Egyesülete tagjainak alkotásaiból
Az elmúlt évben az EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása elnevezésű pályázat keretében – A sclerosis multiplex betegek életminőségének javításáért – kompetenciafejlesztő, művészetterápiás szakkör valósult meg a Somogyi-könyvtár Odesszai fiókkönyvtárában, ahol az akrilfestés technikájával is ismerkedhettek a résztvevők. A tárlat a kompetenciafejlesztő, művészetterápiás szakkörön készült alkotásokból válogat.

Francia utcai fiókkönyvtár
2019. szeptember 2-30. Haui József (Ha Jó) – Képregény-mazsolák – A Vizipóktól a Drónok harcáig
„ …. ha valakikre tényleg igaz, hogy rajzai több generáció számára jelentettek meghatározó élményt, akkor Haui József mindenképp közéjük tartozik.  A Pannónia Filmstúdió Kecskeméti Műtermének rajzolójaként olyan sorozatokon dolgozott, mint a Vízipók-Csodapók, a Mézga család, a Magyar Népmesék, a Kérem a következőt!  Képregényei közül talán legismertebbek a Bucó, Szetti, Tacsialbumai, de gazdag képregényes életműve korántsem merül ki ezzel. Rajzolt több mint száz mesekönyvet és tankönyvet, plakátokat, storyboardokat, kifestőkönyvet, diafilmet.”(forrás: kepregeny.blog.hu)

Klebelsberg-telepi fiókkönyvtár
2019. október 1-31. Színház az egész világ – válogatás Újhegyi Éva fotós, a Szegedi Nemzeti Színház korábbi előadásairól készült fotóiból

Móra utcai fiókkönyvtár 
2019. szeptember 2-30. Kortárs költők portréi – fotóválogatás azokról a kortárs költőkről, akik a Magvető Kiadó gondozásában megjelent Szép versek kötetekben szerepelnek.

Odesszai fiókkönyvtár
2019. október 1-31. Szinezd újra! – E. Kovács Gina digimpressz fotókiállítása
A digimpressz fotók digitálisan szerkesztett, impresszionista jelleggel bíró képek.
A fotók különleges effektekkel vannak ellátva ezáltal izgalmassá, hangulatossá válnak.
A kiállítás elsődleges célja természetesen a nézők szórakoztatása.
Ezen túl viszont egy új, amatőr művészeti irányvonal létrehozása és népszerűsítése, mely felértékeli a hétköznapi pillanatokat, és maradandó élményforrássá teszi azt. 
Az alkotó így vall magáról: 
„Művészeti képzésben nem részesültem. Ennek ellenére mindig munkálkodott bennem valami „kényszer”, hogy alkossak, nyilvánosságra hozzak valamit, amit egyszerűen csak úgy nevezek: a lélek gyümölcse.
Iskoláim elvégzése után mindjárt belecsöppentem a munka világába, és ahogy a nagy könyvben le van írva: férj…, háztartás…, gyerekek…, egy…, kettő…, három…, négy.
Korábbi kedvteléseim – üvegfestészet, tűzzománc – háttérbe szorultak, és igyekeztem minden energiámat arra fordítani, hogy jó Anya és jó Feleség legyek.
Egyszer csak észrevettem, hogy a családi fotók többségén mindig gyereket etetek. Mindig…, újra és újra. Valami hiányzott.…, csodára vágytam.
És akkor kezembe vettem a fotómasinát. 
A valóság túl egyszerű és unalmas volt…, ezért nekiálltam kiszínezni azt …”

Rókusi fiókkönyvtár
2019. októbertől várhatóan december 10-ig Rókusi fiókkönyvtár
felújítás miatt zárva

Szőregi fiókkönyvtár
2019. október 1-31. Lackfi János költő fotókiállítása


Tápai fiókkönyvtár
2019. október 1-31.Védjük környezetünket! – A Nap- Fény Fotókör Egyesület tagjainak közös kiállítása

Programok

Csillag téri fiókkönyvtár
október 1. 14.00 órakor KÖNYVTÁRAK AZ EMBERÉRT – FELELŐSSÉG A FÖLDÉRT 
az Országos Könyvtári Napok keretében a Tűz és Levegő csodái: selyemfestés E. Somogyi Andreával. A részvétel regisztrációhoz kötött.
A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
október 2. 13.00 órakor KÖNYVTÁRAK AZ EMBERÉRT – FELELŐSSÉG A FÖLDÉRT 
az Országos Könyvtári Napok keretében a Föld és Víz csodái: kerámia Molnárné Süli-Zakar Zitával. A részvétel regisztrációhoz kötött.
A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
október 3. 15.00 órakor KÖNYVTÁRAK AZ EMBERÉRT – FELELŐSSÉG A FÖLDÉRT 
az Országos Könyvtári Napok keretében Papírszínház mesék - Állatos mesék. A mesék után október 3. 16.00 órakor Balázs Andrea Katalin (Katandi) díjnyertes arcfestő (2017), az Országos Hennafestő Versenyek I. helyezettje (2016), és különdíjasa (2017) készít a gyerekeknek kar- és arcfestést. 
A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
október 7. 17.00 órakor Film-Csillag-Klub
Egy közös összejövetelre várjuk a filmek szerelmeseit a Csillag téri fiókkönyvtárba. Minden hónap első hétfőjén beszélgetünk, filmekről, sorozatokról, könyvekről, élményekről.
október 8.  10 - 16 óráig Nézzük meg együtt, hogyan működik a 3D-s nyomtató! –Tárgyakat nyomtatni izgalmas kaland. A 3D nyomtató egy olyan eszköz, ami háromdimenziós tárgyakat képes alkotni digitális modellekből. Ezzel az eljárással a műanyag játékfiguráktól a komplett házakig előállíthatók a tárgyak. A technológiát számtalan területen hasznosítják a kutatásban és a termelésben is.
október 11. 13.00 órakor KÖNYVTÁRAK AZ EMBERÉRT – FELELŐSSÉG A FÖLDÉRT az Országos Könyvtári Napok keretében a Föld és Víz csodái: kerámia Molnárné Süli-Zakar Zitával. A részvétel regisztrációhoz kötött.
A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
október 17. 17.00 órakor Kerékpáros Teadélután – Mucsiné Szabolcski Ágnes rendőr százados prezentáció segítségével a kerékpár kötelező tartozékairól és a kerékpárosokra vonatkozó legfontosabb közlekedési szabályokról tart előadást a megjelenteknek
október 31. 17.00 órakor Szegedi Korea Klub – Tekerd fel a kimbapot!: őszi piknik a könyvtárban. A kimbap egy népszerű, szupergyorsan elkészíthető, hidegen fogyasztandó koreai étel. Fő hozzávalói a főtt rizs és az algalap, tekercsbe pedig ízlés szerint bármi kerülhet. A klubfoglalkozáson közösen készítjük el a kimbapokat, a már előre elkészített alapanyagokból. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött! Jelentkezni a 62/469-838-as telefonszámon vagy a Csillag téri fiókkönyvtár facebook oldalán üzenetben lehet.

Dorozsmai fiókkönyvtár
október 2. 10.00 órakor Felelős állattartásra nevelés, gondoskodás állatszeretetre szoktatás kisgyermekkorban, környezetünk természeti kincsei – Szilágyi Péter előadása.
A rendezvény kapcsolódik az Országos Könyvtári Napok programsorozatához.
október 2. 17.00 órakor Vendégünk Szilágyi Péter újságíró, vadász tart élménybeszámolót a vadászkalandjairól és utazásairól. 
A rendezvény kapcsolódik az Országos Könyvtári Napok programsorozatához.
október 3.  15.00 órakor A Nap- Fény Fotókör Egyesület tagjainak “Szobrok” című közös kiállításának megnyitója a Dorozsmai fiókkönyvtárban. 
október 7.  10 - 12 óráig Nézzük meg együtt, hogyan működik a 3D-s nyomtató! –Tárgyakat nyomtatni izgalmas kaland. A 3D nyomtató egy olyan eszköz, ami háromdimenziós tárgyakat képes alkotni digitális modellekből. Ezzel az eljárással a műanyag játék figuráktól a komplett házakig előállíthatók a tárgyak. A technológiát számtalan területen hasznosítják a kutatásban és a termelésben is. 
október 10. 16.00 órától Játékos vetélkedő döntője a dorozsmai nyugdíjas klubok részvételével. Témája: Helyi tárgyi és természeti értékek megismertetése, népszerűsítése. 
A rendezvény kapcsolódik az Országos Könyvtári Napok programsorozatához.
október 11. 16.30 órakor "Amikor az élet ölbe vett" – Simai Mihály legújabb verseskötetének (Visszhangzik a fény) bemutatója
Vendégünk: Simai Mihály József Attila-díjas író, költő
A szerzővel Tóth György beszélget.

Északvárosi fiókkönyvtár
2019. október 2. 10.30 órakor ‘Terefere nem csak irodalomról’ klub vendége Bíró-Balogh Tamás író, irodalomtörténész, a SZTE JGYPK oktatója. A beszélgetés témája a Kosztolányi-család, középpontban Kosztolányi Ádámmal (1915-1980), a költő fiával, akinek összegyűjtött írásait 2018-ban jelentette meg a Jaffa kiadó Keserű nevetés címmel, Bíró-Balogh Tamás szerkesztésében. A beszélgetést Dévai Kálmánné nyugdíjas pedagógus vezeti. A rendezvény kapcsolódik az Országos Könyvtári Napok programsorozatához.
2019. október 3. 10.00 órakor A mese hatalma – biblioterápiás mesefoglalkozás a Weöres Sándor Általános Iskola 4. b osztályosainak az Országos Könyvtári Napok alkalmából.
2019. október 4. 16.00 órakor Ez állati! – Családi Alkotóműhely Bán Bea képzőművész, kézműves klubvezetővel az Országos Könyvtári Napok alkalmából. A rendezvényre iskoláskorú gyerekeket várunk szüleikkel, nagyszüleikkel, hogy az együtt alkotás örömét könyvtári környezetben családias hangulatban élhessék át. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött (Szeged, Gáspár Zoltán u. 6., tel.: 635-357, eszak@sk-szeged.hu). A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
2019. október 9. 16.30 órakor a ‘Tinikuckó’ klub keretében kortársak – közösség – drámajátékok. Ez alkalommal "vendégségbe" érkezik a DJP Pontra egy 3D nyomtató, melyet játékos foglalkozás keretein belül próbálhatnak ki a kamaszok. Tárgyakat nyomtatni izgalmas kaland. A 3D nyomtató egy olyan eszköz, ami háromdimenziós tárgyakat képes alkotni digitális modellekből. Ezzel az eljárással a műanyag játékfiguráktól a komplett házakig előállíthatók a tárgyak. A technológiát számtalan területen hasznosítják a kutatásban és a termelésben is. Tiniklubunkba a felső tagozatos korosztályt várjuk! 
2019. október 18.16 órakor a Könyvkirály-képző gyerekklubba várjuk játékos mesefoglalkozásra az iskolás gyerekeket. 
2019. október 18.16.30 órakor 'Tanulásra hangoló szülőknek' klubban – Tükröm, tükröm…  „Úgy segíts, hogy magam tudjam csinálni!” (Montessori) előadássorozat 1. Tanulási célok, szokások, szabályok közös kialakítása címmel beszélgetés Csikósné Monostori Erzsébet fejlesztő pedagógus, nevelési tanácsadó vezetésével.
2019. október 17.10 órakor EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása elnevezésű pályázat keretében: ‘A szülői szerep is tanulható, avagy Te is lehetsz „elég jó szülő” havi szakkör kisgyermekes anyukáknak –Keretítő bábos torna a babákkal közösen Szabó Emese zenepedagógus (Falovacska muzsika) vezetésével. A programon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött (Szeged, Gáspár Zoltán u. 6., tel.: 635-357, eszak@sk-szeged.hu).
2019. október 25. 16.00 órakor a ‘Mesekuckó’ gyerekklubba mese- és kézműves foglalkozásra várjuk az óvodás és iskolás gyerekeket családjukkal együtt. (A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft hozzájárulást kérünk.)
2019. október 30.16.30 órakor ‘Olvasni menő! könyvklub kamaszoknak’ – Gyertek a könyvtárba, és beszélgessünk kedvenc könyveitekről!  Új könyvklubunkba a 12-14 éves korosztályt várjuk!
2019. október 31.10.00 órakor Szülő – Párkapcsolat címmel Istók Zsófia nagycsaládos anyuka, happinesscoach interaktív előadása. Gyermeketek született vagy gyerekeitek vannak? Úgy érzitek, hogy a szülőség kitölti mindennapjaitokat és már nem is szerelmespárként, hanem gyereknevelő társként próbáltok helytállni a hétköznapok soha véget nem érő feladatrengetegében? Hogy lehet egyensúlyt találni, a kialvatlanság közepén is jóízűt beszélgetni, s megtalálni újra önmagunkat férfi-nő mivoltunkban a szülői feladatok mellett? Erről a témáról fogunk egy jót beszélgetni nyíltan, őszintén, humorral. Várlak sok szeretettel! A programon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött (Szeged, Gáspár Zoltán u. 6., tel.: 635-357, eszak@sk-szeged.hu).

Francia utcai fiókkönyvtár
október 2. (szerda) 16.00 órakor KÖNYVTÁRAK AZ EMBERÉRT – FELELŐSSÉG A FŐLDÉRT az Országos Könyvtári Napok programsorozat keretében – Fenntartható fejlődés? ÖKONAP a Könyvbarátok Klubjában a környezettudatos kiskert művelésről a biokertészek közösségével interaktív beszélgetés. 
A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
október 3. (csütörtök) 10.30 órakor KÖNYVTÁRAK AZ EMBERÉRT – FELELŐSSÉG A FÖLDÉRT az Országos Könyvtári Napok programsorozat keretében –Velünk élő természet: Az állatok világnapja. ÁLLATBARÁTOK A KÖNYVTÁRBAN –Óvodásoknak ismeretterjesztő "érzékenyítő bemutató" Előadók: Szili Éva koordinátor, Országos Állatvédelmi Alapítvány; Balogh Ernő elnök Hódmezővásárhelyi Állatvédők Egyesülete; Kovács Péter kurátor (Országos Állatvédelmi Alapítvány), szerkesztő-riporter (Európa rádió). A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
október 4. (péntek) 17.00 órakor Vakok klubja Nógrádiné Szőts Katalin vezetésével.
október 11. (péntek) 16.30 órakor A Könyvbarátok klubjában író - olvasó találkozó dr. Góg Laura jogász, színháztörténész, szerkesztővel a Klárika 100 alapítvány kuratóriumi elnökével és Tolnay Klári-kutatóval a Tolnay 100 című könyv szerzőjével.
október 17. (csütörtök) 16.30 órakor Mesés Ismerettár A Természet kalendáriuma –Október jeles napjai – ismeretközlő és kézműves foglalkozás gyerekeknek.
október 18. (péntek) 17.00 órakor Vakok klubja Nógrádiné Szőts Katalin vezetésével.
október 1 - 31. Használt könyvek vására, a könyvtár teljes nyitvatartási idejében.

Stefánia fiókkönyvtár
október 3. 15.00 órakor Hordható fenntarthatóság – ökotudatos öltözködés és ruhacsere. A rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött. (személyesen: Szeged, Stefánia 2., telefonon: 62/635-394, illetve a Stefánia fiókkönyvtár facebook oldalán üzenetben lehet)
október 9. 14.00 órakor Rokonaink végveszélyben – interaktív előadás játékokkal, videókkal meghívott iskolai csoport számára. Arésztvevők megismerik, hogy hogyan befolyásoljuk távoli főemlős rokonaink életét. 
október 10. 16.30 órakor Út a jövőbe – növényi étrend és természetes egészségmegőrzés. Vendégünk: Kálmán Renáta tanár, alternatív egészség terapeuta
Az előadás ismerteti a vegetarianizmus a történelmi hátterét, a választás lehetséges okait és gyakorlati példákkal hozza életközelibbé ezt az irányzatot.  A vegetáriánusok többnyire az egészségmegőrzés terén is természetes módszereket alkalmaznak, így ezekre is kitér.
október 14. 16.30 órakor Bárdos József Lidércfény című kötetének bemutatója. 
A szerzővel Bene Zoltán író, szerkesztő beszélget. 
A lidércfény vagy bolygó-tűz különleges természeti jelenség. Fény, amely a legsötétebb éjszakában is képes reményt adni. Nem tudni hol, mikor lobban fel e bolygó fény, de ilyenkor segít élni, életben maradni, megérteni önmagunkat és a világot. Ilyen, a hivatalosan oktatott irodalomtörténet mellett bolygó-fényeknek szánja Bárdos József ezeket a kis, novellaszerű történeteket, amelyek egy pillanatra erős fénybe helyeznek, megvilágítanak egy arcot, egy sorsdöntő helyzetet. A szóba kerülő személyiségek, események történelmi háttere ellenőrizhetően igaz. Éppen az, amit a tananyag, tankönyv kínál. A novellák pedig ez ismert történeti anyagot "mozgatják meg", töltik fel élettel, képzelettel, átélhető fordulatokkal. Izgalmas emberi élethelyzeteket idéznek, melyekhez hasonlót (hűség, barátság, magány, szerelmi csalódás, kudarc, háttér-intrika, előítélettel való szembenézés) ma is, mi is átélünk, átélhetünk. Az elbeszélések témái gyakran súlyosak, és veszélyesek az ábrázoltélethelyzetek. Mint például Arany János és Jókai Mór beszélgetése a Haynau-uralom sötét éjszakájában. Vagy a Madách Imre letartóztatása előtti pillanat, vagy Balassi Bálint Lengyelországba való elbujdosásának felidézése. A novelláskötet élményszerűen átélhető képet nyújt a lenyűgöző magyar irodalmi örökségről.
október 17. 16.00 órakor Vallástudományi ismeretterjesztő előadás
október 21. 14.30 órakor Mi is legyek, mi is lehetek? Testközelből az épületgépészeti és a hegesztő szakmáról – interaktív pályaorientációs délután a Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája oktatóinak és egykori sikeres diákjainak közreműködésével.
Vendégeink: Hoffmann László és Rózsa János oktatók
             Erdős Csaba és Lipka László, az iskolai egykori diákjai
október 31. 16.00 órakor Harry Potter olvasóklub - Minden hónap utolsó csütörtökén a Stefánia-fiókkönyvtárba várunk minden 10-16 év közötti fiatalt, akik 10 hónapon keresztül együtt szeretnének utazni velünk Harry Potter varázslóvilágába. Végig olvassuk a sorozatot, jókat beszélgetünk, sokat játszunk. Ha olvastad a sorozatot és imádod, itt a helyed! Ha szereted a filmeket, de még nem olvastad a könyveket, téged is várunk!

Klebelsberg-telepi fiókkönyvtár
2019. október 1-31 nyitástól zárásig KÖNYVTÁRAK AZ EMBERÉRT – FELELŐSSÉG A FÖLDÉRT Fával „dobálózunk” – október hónapban fákkal kapcsolatos szólások és közmondások adnak keretet a dokumentumok kölcsönzésének.
2019. október 10. 17.00 órakor KÖNYVTÁRAK AZ EMBERÉRT – FELELŐSSÉG A FÖLDÉRT Az ásványok ereje és szimbolikája a négy elem tükrében – könyvajánlóval, ásványbemutatóval egybekötött interaktív beszélgetés, ismeretbővítő előadás.
2019. október 24. 17.30 órakor A Gutenberg-galaxis kincsei – kis könyves útravaló és kötetlen beszélgetés könyvről könyvre, hónapról hónapra

Móra utcai fiókkönyvtár
2019. október 1. 10.30 órakor KÖNYVTÁRAK AZ EMBERÉRT – FELELŐSSÉG A FÖLDÉRT A mese hatalma – mesedélelőtt mesékkel, könyvekkel a természetért a Waldorf Általános Iskola 3. osztályos tanulóival. A rendezvény kapcsolódik az Országos Könyvtári Napok programsorozatához.
2019. október 2. 16.30 órakor KÖNYVTÁRAK AZ EMBERÉRT – FELELŐSSÉG A FÖLDÉRT Jövőnk, az ökokultúra – Gyógyfüvekkel gyermekünk egészségéért címmel beszélgetés Berek Ágota fitoterapeutával, az algyői Ezerjófű Egyesület elnökével. 
A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
2019. október 3. 10.30 órakor KÖNYVTÁRAK AZ EMBERÉRT – FELELŐSSÉG A FÖLDÉRT Jövőnk, az ökokultúra – “Láthatóság – biztonság” – felkészítés az őszi, téli kerékpározásra címmel beszélgetés Mucsiné Szabolcsi Ágnes rendőrszázados asszonnyal meghívott iskolai osztály számára. A rendezvény kapcsolódik az Országos Könyvtári Napok programsorozatához.
2019. október 4. 10.00 órakor KÖNYVTÁRAK AZ EMBERÉRT – FELELŐSSÉG A FÖLDÉRT Jövőnk, az ökokultúra – Környezetbarát pelenkázás – mosható pelenka címmel beszélgetés Perényiné Varga Katalinnal. A rendezvény kapcsolódik az Országos Könyvtári Napok programsorozatához.
2019. október 7. 16.30 órakor KÖNYVTÁRAK AZ EMBERÉRT – FELELŐSSÉG A FÖLDÉRT Jövőnk, az ökokultúra – “Szappanok a természetből” címmel beszélgetés Baranyai Erika Pirossal, a Pirospont Szappanok készítőjével. A rendezvény kapcsolódik az Országos Könyvtári Napok programsorozatához.
2019. október 9. 10.30 órakor KÖNYVTÁRAK AZ EMBERÉRT – FELELŐSSÉG A FÖLDÉRT A mese hatalma –Mesedélelőtt: mesékkel, könyvekkel a természetért a Katona József Utcai Óvoda ovisaival. A rendezvény kapcsolódik az Országos Könyvtári Napok programsorozatához.
október 9. 16.30 órakor Mesék a természetről a Tekerős moziban – klasszikus mesék 
vetítése sötétedés után a könyvtárban
2019. október 10. 10.30 órakor KÖNYVTÁRAK AZ EMBERÉRT – FELELŐSSÉG A FÖLDÉRT A mese hatalma – Mesedélelőtt mesékkel, könyvekkel a természetért a Katona József Utcai Óvoda ovisaival. A rendezvény kapcsolódik az Országos Könyvtári Napok programsorozatához.
október 17. 16.30 órakor KÖNYVTÁRAK AZ EMBERÉRT – FELELŐSSÉG A FÖLDÉRT A mese hatalma – Mesevár – Gévai Csilla Nagyon zöld könyv – családi kézműves délután a természet kincseiből. A rendezvény kapcsolódik az Országos Könyvtári Napok programsorozatához.
október 21. 16.30 órakor beszélgetés Bodnár Ágnessel a Kapcsolódó Nevelés oktatójával
október 22. 10.30 órakor Tízórai – beszélgetés Janikovszky Éva életéről, pályájáról, műveiről
október 24. 16.30 órakor Mesék a természetről a Tekerős moziban – klasszikus mesék vetítése sötétedés után a könyvtárban

Odesszai fiókkönyvtár
október 1-31.  Állományunkból kivont könyvek és folyóiratok vására 50-100 forintos egységáron a fiókkönyvtárunk teljes nyitvatartási idejében.
október 2. 9-11 óráig Nézzük meg együtt, hogyan működik a 3D-s nyomtató! – Tárgyakat nyomtatni izgalmas kaland. A 3D nyomtató egy olyan eszköz, ami háromdimenziós tárgyakat képes alkotni digitális modellekből. Ezzel az eljárással a műanyag játékfiguráktól a komplett házakig előállíthatók a tárgyak. A technológiát számtalan területen hasznosítják a kutatásban és a termelésben is.
október 4.  17 órakor KÖNYVTÁRAK AZ EMBERÉRT – FELELŐSSÉG A FÖLDÉRT 
Környezettudatos megoldások a családban - hulladékcsökkentés a mindennapokban - Janó Éva a TETT Jövőnkért Egyesület alelnökének előadása az Országos Könyvtári Napok keretében 
október 10. 17.00 órakor KÖNYVTÁRAK AZ EMBERÉRT – FELELŐSSÉG A FÖLDÉRT A négy elem – "Vulkánok hátán Afrikában, Ázsiában, és Európában" – Dr. Szilassi Péter egyetemi docens előadása az Országos Könyvtári Napok keretében 
október 7. 16.30 órakor Játékos Felnőtt Kör, ahol a társasjátékoké és a felhőtlen jókedvé a főszerep
október 11. 16.30 órakor Játékos Felnőtt Kör, ahol a társasjátékoké és a felhőtlen jókedvé a főszerep
október 17. 16.00 -18.00   KÖNYVTÁRAK AZ EMBERÉRT – FELELŐSSÉG A FÖLDÉRT Kreatív Újrahasznosítás a Családi Kézművesműhelyben
(A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft hozzájárulást kérünk.)
október 18. 17.00 órakor az Odesszai Könyv-Fa-Ló gyerekklubban Kántor Kata Az ékszerrablók nyomában című regényére épülő játékos foglalkozásra, könyvajánlóra várjuk az iskolás gyerekeket.
október 21. 16.30 órakor Játékos Felnőtt Kör, ahol a társasjátékoké és a felhőtlen jókedvé a főszerep
október 25. 16.30 órakor a Mesetarisznyában Varró Dániel Csütörtök a kisördög című mese és a hozzá kapcsolódó foglalkozás.
október 30. 17.00 órakor A természet patikája – avagy tényleg fűben-fában orvosság van? címmel dr. Tóth Barbara gyógynövényszakértő gyógyszerész előadása az Alternatív Gyógymód Klubban

Petőfi-telepi fiókkönyvtár
KÖNYVTÁRAK AZ EMBERÉRT – FELELŐSSÉG A FÖLDÉRT 
október 1. (kedd) 10.00 Barangolás az állatok világában – interaktív könyvtári óra 3. osztályosoknak.
október 2. (szerda) 17.00 “Ötórai tea” – A világ nélkülünk. Egy lenyűgöző és gondolatébresztő kirándulás az ember utáni Földön, Alan Weisman könyve alapján.
október 3. (csütörtök) 17.00 Épített örökségünk, építészeti emlékeink. Magyar Ede szecessziója - adalékok egy szegedi építész portréjához. Előadó: Csizmadia Edit 
október 4. (péntek) 17.00 A természet öngyógyító képessége. Csernobil. Az HBO minisorozata kapcsán Sipka Árpád filmesztétikai előadása. 

Rókusi fiókkönyvtár
októbertől (várhatóan) december 10-ig felújítás miatt zárva

Szőregi fiókkönyvtár
október 7. 17.00 órakor Életreform klub
október 21. 17.00 órakor Életreform klub
október 31. 16.00 órakor Halloweeni délután – mese és kézműves foglalkozás  

Tápai fiókkönyvtár
KÖNYVTÁRAK AZ EMBERÉRT - FELELŐSSÉG A FÖLDÉRT 
Kapcsolódva az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatához
október 1. 17.00 órakor Veszelka Imre, Rózsa Sándor legkedvesebb cimborája és én
Vendégünk: Veszelka Attila író, a Szegedi Akadémiai Bizottság Szépírói Csoportja elnöke. 
Az íróval Vörös Pál a Somogyi-könyvtár Íróklubjának tagja beszélget
október 2. 17.00 órakor Éljünk környezettudatosan, ismerjük meg a természetes anyagokból készült tárgyakat! Gyékény-bemutatóra és apró gyékénytárgyak készítésére várjuk a családokat!
október 17. 17.00 órakor Kik vagyunk, honnan jöttünk? A családfakutatásról - elméletben és gyakorlatban. Az elméleti részben az anyakönyvi adatok gyűjtésének lehetőségeiről, törvényi szabályozásáról lesz szó, a gyakorlatban címszó alatt pedig beszámolunk egy különös és igen érdekes életutat bejárt Liszt Ferenc tanítvány Hegyei Géza életét, családfáját feltáró kutatásról. Előadók: Honti Katalin és Ács Péter, a Családfakutatók Társasága Szeged tagjai.

PINCESZÍNHÁZ 2019. OKTÓBER HAVI MŰSORA

 JEGYÉRTÉKESÍTÉS: Hétfőtől péntekig, 09-14 óráig.

4. P. 19:30 de Laclos – Kiss Csaba: VESZEDELMES VISZONYOK – színdarab cselszövésekkel és praktikákkal – 16+ Szegedi Pinceszínház előadása Rejtő Jenő: A TÉVEDÉSEK ÖSSZJÁTÉKA – komédia 2 részben – Előadja: Genéziusz Színház
7. H. 19:30 10. CS. 19:00 Kárpáti Péter: ÉN, A FÉREG – Kafka kabaré– Előadja: Szegedi Egyetemi Színház Jones-Gulyás Hermann-Jászberényi: KÖVEK – film-történet két részben – 14+ Másik Produkció előadása
13. V. 19:30 14. H. 19:30 Kőhalmi Ildikó: MAGÁNLABIRINTUS – lírai pszichogenezis – Előadja: Genéziusz Színház Jagos István Róbert: EVANGÉLIUM – Jagos és Tamás apokrif – Előadja: Szegedi Egyetemi Színház HELYSZÍN: SZTE BTK Régi tornaterem
15. K. 19:30 16. SZ. 19:30 UN-DEAD – (Lugosi élete 9 képben) – Előadja: Barboncás Társulat „…LÉLEK VAGYOK, ÉLNI SZERETNÉK!” – Radnóti Miklós utolsó hónapjainak krónikája – Elmondja: Tóth Péter Lóránt versvándor Az előadás után beszélgetés, vezeti: Bene Zoltán író
17. CS. 19:00 18. P. 19:30 Updike-Tasnádi: AZ EASTWICKI BOSZORKÁNYOK – színjáték bűbájjal két részben – 16+ Szegedi Pinceszínház előadása Mohácsi István: FRANCIA RÚDUGRÁS – szextett két részben – 18+ Szegedi Pinceszínház előadása
20. V. 19:30 26. SZ. 19:30 Mohácsi István: FRANCIA RÚDUGRÁS – szextett két részben – 18+ Szegedi Pinceszínház előadása Stephen King: A MUMUS – horrordráma egy felvonásban – 14+ Előadja: Genéziusz Színház
31. CS. 19:30 2019. OKTÓBER HAVI MŰSOR JEGYÉRTÉKESÍTÉS: Hétfőtől péntekig, 09-14 óráig.

KORLÁTOZOTT NÉZŐSZÁM! ELŐZETES BEJELENTKEZÉS AJÁNLOTT!
Címünk: 6720 SZEGED, Dugonics tér 2. /az udvarban/ tel.: 62/540-554 Jegyrendelés a titkarsag.pincesz@invitel.hu e-mail címen!
A műsor- és szereplőváltozás jogát fenntartjuk!

 

A SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ 2018 / 2019-AS ÉVADÁNAK OKTÓBERI MŰSORA

ELŐADÁSNAP

NAGYSZÍNHÁZ

KISSZÍNHÁZ

SZEPT .21. 
SZOMBAT

19 óra VALAHOL EURÓPÁBAN – musical 
Bérletszünet

22. 
VASÁRNAP

15 óra VALAHOL EURÓPÁBAN 
Bérletszünet

25. 
SZERDA

19 óra VIRÁGOT ALGERNONNAK – színmű 
Bérletszünet

26. CSÜTÖRTÖK

19 óra VIRÁGOT ALGERNONNAK 
Bérletszünet

27. 
PÉNTEK

19 óra MOLIERE, AVAGY AZ ÁLSZENTEK ÖSSZEESKÜVÉSE – színmű 
Nemzeti Premier bérlet

28. 
SZOMBAT

19 óra MOLIERE, AVAGY AZ ÁLSZENTEK ÖSSZEESKÜVÉSE 
Erkel Ferenc bérlet

OKT. 4. 
PÉNTEK

19 óra SZÍNHÁZI BESTIÁK – színmű 
Nemzeti Premier bérlet 

5. 
SZOMBAT

19 óra SZÍNHÁZI BESTIÁK 
József Attila bérlet 

6. 
VASÁRNAP

19 óra SZÍNHÁZI BESTIÁK 
Ady Endre 1. bérlet 

8. 
KEDD

19 óra SZÍNHÁZI BESTIÁK 
Universitas 1. bérlet 

9. 
SZERDA

19 óra SZÍNHÁZI BESTIÁK 
Domján Edit 1. bérlet 

10.
CSÜTÖRTÖK

19 óra VIRÁGOT ALGERNONNAK 
Bérletszünet

11.
PÉNTEK

19 óra A KÖPENY/GIANNI SCHICCHI – két egyfelvonásos opera Nemzeti Premier bérlet

19 óra VIRÁGOT ALGERNONNAK
Bérletszünet

12. 
SZOMBAT

19 óra A KÖPENY/GIANNI SCHICCHI 
Gregor József bérlet

13. VASÁRNAP

15 óra A KÖPENY/GIANNI SCHICCHI 
Kiss Manyi bérlet

14. 
HÉTFŐ

19 óra FILHARMÓNIAI KONCERT
Liszt Ferenc Kamarazenekar és Szecsődi Ferenc 

15. 
KEDD

19 óra BECÉZŐ SZAVAK – színmű   Orlai Produkció 
Bérletszünet, kiemelt helyár

17. 
CSÜTÖRTÖK

19 óra A KÖPENY/GIANNI SCHICCHI 
Latinovits Zoltán bérlet

18. 
PÉNTEK

19 óra A KÖPENY/GIANNI SCHICCHI 
Domján Edit bérlet

19 óra IDŐFUTÁR – színmű 
Bajor Gizi bérlet

19. 
SZOMBAT

15 óra A KÖPENY/GIANNI SCHICCHI 
Jávor Pál bérlet

19 óra IDŐFUTÁR 
József Attila bérlet

20. 
VASÁRNAP

11 óra FILHARMÓNIAI KONCERT
Csokimatiné – Szerencsés János

22. 
KEDD

19.30 óra FILHARMÓNIAI KONCERT
Bartók–Kovács–R. Strauss   vezényel: Kovács János 

18 óra IDŐFUTÁR 
Radnóti Miklós 1. bérlet

24. 
CSÜTÖRTÖK

18 óra IDŐFUTÁR 
Tömörkény István 1. bérlet

25.
PÉNTEK

19 óra MOLIERE, AVAGY AZ ÁLSZENTEK ÖSSZEESKÜVÉSE 
Kazinczy Ferenc bérlet

19 óra SZÍNHÁZI BESTIÁK 
Makó Lajos 2. bérlet 

26. 
SZOMBAT

15 óra MOLIERE, AVAGY AZ ÁLSZENTEK ÖSSZEESKÜVÉSE 
Bérletszünet

15 óra SZÍNHÁZI BESTIÁK Jávor Pál 1. bérlet 
19 óra SZÍNHÁZI BESTIÁK Mecénás bérlet

27. VASÁRNAP

11 óra FILHARMÓNIAI KONCERT
Dvořák: „Újvilág” szimfónia   vezényel: Kardos Gábor

15 óra SZÍNHÁZI BESTIÁK Kiss Manyi 1. bérlet 
19 óra SZÍNHÁZI BESTIÁK Makó Lajos 1. bérlet

29. 
KEDD

19 óra A KÖPENY/GIANNI SCHICCHI 
Páger Antal bérlet

31.
CSÜTÖRTÖK

19.30 óra FILHARMÓNIAI KONCERT
Mendelssohn-Bartholdy–Schumann   vezényel: Gyüdi Sándor

19 ÓRA FÜGGÖNY FEL! – vígjáték
Bérletszünet

 

 

Az igazgatóság a műsor- és szereplőváltozás jogát fenntartja!
Hat éven aluli gyerekek a felnőtt előadásainkat nem látogathatják! Az előadásokon kép- és hangfelvétel készítése nem megengedett!

Jegyek bérletes előadásokra is válthatók, a színház jegyirodájában, Szeged, Stefánia 6. Bejárat a Művészbejáróval szemben.
Tel.: 62/554-714, 554-715, 554-716. Fax: 62/554-711. E-mail: ticket@szinhaz.szeged.hu Nyitva tartás: Hétfő - Péntek: 10-17 óra, Szombat: 10-12 óra.

Jegyek kaphatók az InterTicket országos jegyirodai hálózatán is (a jegyirodák teljes listája a www.jegy.hu oldalon található).
Jegyek válthatók a helyszínen az előadás kezdése előtt 1 órával. Nagyszínház: 62/548-740, Kisszínház: 62/420-135  www.szinhaz.szeged.hu

 Hirdetmény

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szegedi Csoportja az alábbi időpontokban fogadja a lakosság adományait:
hétfő, szerda, csütörtök 9-11 és 15-17 óra között.
Cím: Szeged, Csanádi u. 9.
Átveszünk : ruhaneműt, cipőt, ágyneműt,gyógyszert, plédet, műszaki cikket, könyvet, bútort és bármit, ami használható és tiszta.
Kérjük, hogy az egyesületünknek szánt tárgyakat hozzák be a fenti címre, ne dobják konténerbe vagy gyűjtőládába,
mert azok nem hozzánk kerülnek.
Csoportunk kizárólag a Csanádi utcában tudja az adományokat gyűjteni.
Számlaszámunk: OTP Bank 11784009-20201485.

Segítséget köszönve a Szegedi Máltais Csoport. 
Vissza a kezdőlapra